Reflektera över vem du är som student

God självkännedom underlättar studierna. Hur lär du dig bäst? Ger du dig själv de bästa förutsättningarna? Med hjälp av övningen nedan kan du påbörja reflektionen om dig själv som student.

Få ordning på din tid

Är det dags att planera dina studier? Här hittar du ett tomt veckoschema som du kan använda för att planera och schemalägga det som väntar.

Har du mycket att göra? En att-göra-lista kan hjälpa dig att prioritera och få ordning bland dina göromål.

En tidstårta kan hjälpa dig att få upp ögonen för vad du lägger din tid på. Ser tidstårtan ut som du vill? Vad vill du göra mer respektive mindre av framöver?

Läs din kurslitteratur effektivt

När du läser kurslitteratur är det viktigt att du aktiverar din förförståelse innan läsningen, att du reflekterar aktivt medan du läser och att du summerar det du lärt dig efter att du läst klart. Du kan alltså tänka att läsningen består av före - under - efter. Här finns en övning kopplat till detta.

Anteckningsteknik

Cornell-metoden kan hjälpa dig att anteckna mer kärnfullt och med större fokus. Har du testat?

Motivation

Att byta ut icke fungerande strategier och att hålla fast vid det som fungerar kan vara ett steg mot ökad motivation och framgångsrika studier.

Att ha tydliga mål ökar motivationen. Vart är du på väg? Vad behöver du göra för att komma dit?

Skapa goda ramar för grupparbete

Att arbeta i grupp kan vara utmanande. Här får ni hjälp att strukturera ert arbete tillsammans.