Var nyfiken!

Med en utforskande inställning kan du få kunskap som hjälper dig att göra medvetna val. Ett medvetet val utifrån egna intressen och värderingar gör att du får högre kvalitet på din utbildning, menar Firouzeh. Även när du har valt utbildning tjänar du på att fortsätta vara mottaglig både för kunskap och för möjligheter.

Studievägledaren Firouzeh möter en student Foto: Eva Dalin
Studievägledaren Firouzeh möter en student Foto: Eva Dalin
 

”Vilka utbildningar ger jobb?”

En fråga som ofta kommer på tal är om en viss utbildning leder till arbete. Visst kan arbetsmarknaden vara mer eller mindre god för olika utbildningar, men frågan är ofta svår att svara på generellt. Det som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden är en kombination av din utbildning och kompetens inom arbetsområdet samt andra färdigheter. Det kan vara erfarenheter från extrajobb, föreningsliv, utlandsstudier, språkkunskaper, fritidsintressen och inte minst din personlighet.

- Ta vara på alla möjligheter under utbildningen, är Firouzehs tips till dig som ska börja studera. Då blir du väl rustad att möta arbetsmarknaden.

Tips!

• Om du är osäker inför studievalet kan du kontakta yrkesverksamma inom områden som verkar intressanta och be dem berätta om sitt arbete och vad som är gångbart inom branschen.

• Använd inlämningsuppgifter, projekt och uppsatser till att utforska frågor som särskilt intresserar dig. Det är också bra tillfällen att komma ut i den framtida arbetsmiljön och träffa blivande kollegor – till exempel genom att skriva ditt examensarbete i samarbete med ett företag eller en organisation. 

• Involvera dig! Du kan till exempel gå med i en studentförening, hjälpa till att organisera ett event, ta på dig ett förtroendeuppdrag eller bli volontär. På så vis kan du få kunskap och erfarenheter samtidigt som du utökar ditt nätverk och har roligt!

• Internationell erfarenhet och språkkunskaper är en stor konkurrensfördel. Ta chansen att genomföra en del av din utbildning utomlands som utbytesstudent.

•Träffa alumner. Tidigare studenter kan ge dig inspiration och värdefulla erfarenheter. Redan som student kan du gå med i universitetets alumnnätverk, så snart du klarat av 60 hp.

• Extrajobb och praktik utrustar dig med värdefulla meriter samtidigt som du får kontakt med arbetsmarknaden.

Lycka till med ditt studieval och dina studier!