FAQ studievägledning

 
Hitta utbildning

Byta utbildningsort

Om studier

Anmälnings- och studieavgifter

De centrala studie- och karriärvägledarna kan svara på mycket men inte allt:

Hur vet jag vad jag ska studera?

Att blir klar över vad man ska studera och varför kan vara en process som tar lite tid. Det  handlar dels om självkännedom, dels kännedom om de alternativ som finns. Det kan vara bra att tänka över var, inom vilket område/ bransch/ företag du vill verka? Detta har ofta med intressen att göra. I vilka sammanhang är du som mest engagerad? Fråga även dig själv vad som är viktigt för just dig i ett arbetsliv?  Är det självständighet, lönen, att lösa problem, att samarbeta, att utvecklas, att få leda ? Något annat? Detta har med dina yrkesvärderingar att göra. Sedan kan det vara bra att fundera över vad du vill göra inom den branschen? Vilken yrkesroll vill du ha? Vad ser du dig själv utföra? Detta har att göra med vilka kompetenser och styrkor som du vill använda i ditt yrkesliv. Vad är du bra på? Vad vill du utveckla hos dig själv? Vad får du ofta höra av andra att du är bra på?

Tillbaka upp

Var hittar jag mer fakta om yrken som verkar intressanta?

Förutom självkännedom behöver du ha kännedom om de alternativ som finns i arbetslivet. Vilka företag gör det jag är intresserad av? Vilka roller finns inom de företagen? Vad innebär dessa roller? Det finns olika sätt att scanna av verkligheten på: söka information på nätet, läsa platsannonser, branschtidningar och inte minst intervjua någon som har den yrkesroll du är intresserad av.

Ett väldigt bra sätt för att få jobb i framtiden är att kontakta någon som jobbar med det du själv vill. Dels för att få kännedom om yrkesrollen och vilka strategier som behövs för att ta sig in, dels för att öka ditt nätverk. Boka ett kort möte på 20 minuter, säg att du bara är ute efter information (du söker inte jobb i detta första skede). Frågor som du kan ställa kan till exempel vara: Vilka roller finns inom företaget? Vad innebär dessa roller? Vilken utbildningsbakgrund har ni som jobbar här? Vilken kompetens och vilka erfarenheter är bra att ha med sig? Vilka strategier har du använt för att få jobb här? Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Tillbaka upp

Vad är det för skillnad mellan att läsa fristående kurser och program?

Stockholms universitet erbjuder cirka 180 program och 1500 fristående kurser. Det går utmärkt att själv kombinera och sätta samman sin egen examen med fristående kurser i de flesta fall. Utbildningar som leder fram till en yrkesexamen, till exempel lärare, socionom, psykolog och studie- och yrkesvägledare måste däremot studeras via ett program. Om du väljer att läsa fristående kurser måste du söka varje enskild kurs. Det kan innebära att du eventuellt inte kommer in på kurserna vid varje söktillfälle. En fördel är dock att du själv kan forma din utbildning. Fördelar med att läsa program är å andra sidan att du är säker på att komma in på alla kurser som ingår i programmet och att du vet att kurserna är valda av kunniga personer för att passa en viss inriktning.

Tillbaka upp

Hur vet jag om det finns någon kvällskurs, distanskurs eller kurs på halvfart i det ämne jag vill studera?

Om du besöker antagning.se, väljer "Stockholms universitet" och klickar på "Fler sökalternativ" kan du kryssa i dina val och få fram de kurser/program som erbjuds på önskat studiesätt.

Ett annat tips är att gå in på aktuell utbildnings egen hemsida för mer info, eller kontakta studievägledaren/na som arbetar inom det specifika ämnesområdet.

Om det är oklart vilken institution som är ansvarig för utbildningen:

Tillbaka upp

Jag har studerat på ett annat lärosäte och vill nu läsa ett program vid Stockholms universitet. Kan jag använda mina kurser inom programmet?

När det kommer till tillgodoräknandefrågor måste du vända dig direkt till den/de

Tillbaka upp

Jag läser min tredje termin på ett annat universitet, men skulle vilja byta över till samma program  i Stockholm, går det?

Vänd dig till den/de institutionsstudievägledare vid Stockholms universitet som ansvarar för motsvarande program/inriktning du studerar på ditt nuvarande universitet. Vanligtvis behöver du söka in till programmet i Stockholm. När du blivit antagen och studerar vid Stockholms universitet kan du ansöka om tillgodoräknande av dina tidigare studier.

Tillbaka upp

Finns det några kurser/program där undervisningsspråket enbart är på engelska?

På grundnivå har flertalet av kurserna/programmen svenska som undervisningsspråk. Om du besöker universityadmissions.se och väljer "Stockholm University" så hittar du de kurser/program som ges på engelska.

Tillbaka upp

Vad är en institution och vilken institution tillhör jag?

Utbildning och forskning vid Stockholms universitet sker vid våra fyra fakulteter med drygt 70 institutioner, institut och centra inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Den huvudsakliga verksamheten på universitetet försiggår vid institutionerna.

Om du inte vet vad ”din” institution heter kan du ta reda på detta genom att i Stockholms universitets webbaserade utbildningskatalog söka fram den kurs eller det program du ska studera, och sedan klicka på ”Länk till utbildningens webbsida”:

Är du lärarstudent tillhör du en programansvarig instituion under utbildningen.

Tillbaka upp

Jag kommer från ett annat land än Sverige och undrar om det kostar något för mig att studera?

Om du är medborgare i ett EU/EES-land behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgifter: Island, Liechtenstein, Norge, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. Schweiz ingår inte i EU/EES men även dess medborgare är avgiftsbefriade. Är du medborgare i ett land utanför EU/EES måste du som grundregel betala anmälnings- och studieavgifter. Det finns dock ett antal undantag från den regeln, till exempel om du kommer hit som utbytesstudent.

Tillbaka upp