Pedagogik, barn & ungdom

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Utbildning
  5. Studievägledning
  6. Pedagogik, barn & ungdom
Lärarutbildningsportalen

Lärarutbildningsportalen

Portal för lärarstudenter vid Stockholms universitet och för dig som funderar på att bli lärare eller förskollärare.

su.se/lararutbildningar

Studievägledare inom pedagogik, barn och ungdom

Barnkultur (CBK)
08-16 36 87
cbk@barnkultur.su.se

Barn- och ungdomsvetetenskap (BUV)

Barn- och ungdomsvet. & fritidspedagogik 
08-12 07 62 03
studievagledare-fria@buv.su.se

Förskollärarprogrammet
08-12 07 63 47
studievagledare-fuff@buv.su.se

Grundlärarprogrammet

Inriktning fritidshem (BUV)
08-12 07 62 03
studievagledare-fria@buv.su.se

Förskoleklass och årskurs 1-3 (ISD)
08-12 07 67 41 
studievagledare@isd.su.se

Årskurs 4-6 (MND)
08-12 07 65 48
studievagledning@mnd.su.se

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

Humaniora och samhällsvetenskap (HSD)
08-674 7902, 08-674 71 56
studievagledning@hsd.su.se

Matematik och naturvetenskap (MND)
08-12 07 66 00
studievagledning@mnd.su.se

Pedagogik & didaktik
studievagledare@edu.su.se

Kurser och program på grundnivå
Internationella utbyten:

08-16 45 50

Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Kurser och program på avancerad nivå
08-16 31 45

Ämneslärarprogrammet

Ingångsämne:

Språk (ISD)
08-12 07 66 57
studievagledare@isd.su.se

Matematik el naturvet (MND)
08-12 07 66 00
studievagledning@mnd.su.se

Humaniora och samhällsvet (HSD)
studievagledning@hsd.su.se

Öppettider och besöksadress

På institutionernas hemsidor finner du aktuell information:

Lärarstudenter antagna H01-V11

Du som är lärarstudent och antagits höstterminen 2001 till vårterminen 2011 hittar din programansvariga institution här.

Lärarstudent vid DOCH, GIH, KMH eller Konstfack

Portal för lärarstudenter med praktisk-estetiska huvudämnen som läser andraämnet vid Stockholms universitet.

Frågor om Lärarlegitimation