Språk

Studievägledare inom språk

Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier
www.su.se/asia

Kräftriket 4B

08 - 16 10 35

Japanska, Kinesiska, och Koreanska
Arabiska och Mellanösternstudier

Boka tid för studievägledning via: studievagledare.asien@su.se

Engelska
www.english.su.se

Södra huset E, plan 8

08-16 35 55

Studievagledning@english.su.se

Lingvistik & teckenspråk
www.ling.su.se
Södra huset C, plan 3

Administrativ studievägledare: 08-16 23 46
studievagledare@ling.su.se

Ämnesvägledare:
Lingvistik: 08-674 73 46
amnesvagledare@ling.su.se

Teckenspråk/Svenska som andraspråk för döva: 08 16 23 37
studievagledare.tsp@ling.su.se

Romanska & klassiska språk
www.su.se/romklass
Södra huset B, plan 5

Franska & italienska: 08-16 28 90
studievagledare@fraita.su.se

Grekiska & latin: 08-16 34 65
amanuens@klassiska.su.se

Spanska, portugisiska & latinamerikastudier: 08-16 25 03
studievagledare.spla@su.se

Slaviska och baltiska språk, finska, nederländska & tyska

www.su.se/slabafinety

Södra huset E, plan 4 och 5

Baltiska språk: 08-16 46 09
studievagledare@balt.su.se

Finska: 08-16 33 40
studievagledare@finska.su.se

Nederländska: 08-16 35 07
studievagledare@nederlandska.su.se

Tyska: 08-16 35 14
studievagledare@tyska.su.se

Slaviska språk: 08-16 33 32
studievagledare@slav.su.se

Svenska & flerspråkighet
www.su.se/svefler

Södra huset D, plan 4-6

Svenska och nordiska språk: 08-16 35 28
studievagledare.svenska.svefler@su.se (plan 6)

Svenska som andraspråk: 08-16 11 96

studexp.sva.svefler@su.se (plan 6)

Svenska som främmande språk: 08-16 34 74
studexp.sfs.svefler@su.se (plan 6)

Tolkning och översättning: 08-16 29 49
studievagledare.tolk.svefler@su.se (plan 5)

Tvåspråkighet: 08-16 30 74
studexp.biling.svefler@su.se (plan 6)