A  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V W  X  Y  Z  Å  Ä  Ö

 

A

Antikens kultur- & samhällsliv

Arabiska

Arbetsmarknadskunskap, AKPA

Arkeologi

Astronomi

Tillbaka

 

B

Baltiska språk

Barn- och ungdomsvetetenskap

Barnkultur

Biogeovetenskap

Biologi inkl. ekologi, miljö, botanik,marinbiologi, molekylärbiologi & zoologi                     

Tillbaka

 

D

Data- och systemvetenskap

Datalogi & beräkningsteknik

Demografi

Tillbaka

 

E

Ekologi - se biologi

Ekonomisk historia

Engelska

Etnologi

Tillbaka

F

Filmvetenskap

Filosofi

Finska

Franska

Fritidspedagogik

Fysik - inkl. biofysik & sjukhusfysik

Företagsekonomi

Förskollärarprogrammet

Tillbaka

 

G

Genusvetenskap

Geologi inkl. geokemi, geovetenskap & maringeologi

Grekiska, antik

Grundlärarprogrammet - fritidshem

Grundlärarprogrammet - förskoleklass  och årskurs 1-3

Grundlärarprogrammet- årskurs 4-6

Tillbaka

 

H

Historia & kulturvetenskap
 

I

Idéhistoria

internationella relationer

Italienska

Tillbaka

 

J

Japanska

Journalistik

Juridik

Tillbaka

 

K

Kemi

Kinesiska

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU - humaniora och samhällsvetenskap

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU – matematik och naturämnen

Konstvetenskap

Koreanska

Kriminologi

Kulturgeografi

Kulturvetenskap

Kvartärgeologi

Tillbaka

 

L

Latin

Latinamerikastudier

Lettiska (Baltiska språk)

Lingvistik

Litauiska (Baltiska språk)

Litteraturvetenskap

Tillbaka

 

M

Marknadskommunikation (Reklam & PR)

Matematik & matematisk statistik

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mellanösterns språk och kulturer

Meteorologi & oceanografi

Miljövetenskap & analytisk kemi

Modevetenskap

Musikvetenskap

Tillbaka

 

N

Nationalekonomi

Naturgeografi  inkl. biogeovetenskap, kvartärgeologi och miljövård

Nederländska

Nutrition/näringslära (KI)
Tillbaka

 

P

Pedagogik och didaktik

Personal, arbete och organisation, PAO

Polska (Slaviska språk)

Portugisiska

Psykologi

Tillbaka

 

R

Reklam och PR  inkl. marknadskommunikation

Religionshistoria

Ryska (Slaviska språk)
Tillbaka

 

S

Samhällsplanering

Slaviska språk

Socialantropologi

Socialt arbete/Socionom

Sociologi

Socionom

Spanska

Specialpedagogik

Språkdidaktik

Statitstik

Statsvetenskap

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Svenska och nordiska språk

Svenska som främmande språk (Swedish for international students)

Tillbaka

 

T

Teater- och dansvetenskap

Teckenspråk

Tjeckiska (Slaviska språk)

Tolk- och översättarutbildning

Tvåspråkighet

Tyska

Tillbaka

 

Y

Yrkeslärarprogrammet

 

Z

Zoologi (Biologi)

Tillbaka

 

Ä

Ämneslärarprogrammet - ingångsämne humaniora/samhällsvetenskap

Ämneslärarprogrammet - ingångsämne naturvetenskap/matematik

Ämneslärarprogrammet - ingångsämne språk
 

Ö

Översättarutbildning

Tillbaka