Var nyfiken!

Med en utforskande inställning kan du få kunskap som hjälper dig att göra medvetna val. Ett medvetet val utifrån egna intressen och värderingar gör att du får högre kvalitet på din utbildning, menar Firouzeh. Även när du har valt utbildning tjänar du på att fortsätta vara mottaglig både för kunskap och för möjligheter.

Studievägledaren Firouzeh möter en student. Foto: Eva Dalin.
Studievägledaren Firouzeh möter en student. Foto: Eva Dalin.

”Vilka utbildningar ger jobb?”

En fråga som ofta kommer på tal är om en viss utbildning leder till arbete. Visst kan arbetsmarknaden vara mer eller mindre god för olika utbildningar, men frågan är ofta svår att svara på generellt. Det som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden är en kombination av din utbildning och kompetens inom arbetsområdet samt andra färdigheter. Det kan vara erfarenheter från extrajobb, föreningsliv, utlandsstudier, språkkunskaper, fritidsintressen och inte minst din personlighet.

- Ta vara på alla möjligheter under utbildningen, är Firouzehs tips till dig som ska börja studera. Då blir du väl rustad att möta arbetsmarknaden.