Stockholms universitet logo, länk till startsida

”Alla påverkas vi av marknadskommunikation i vårt vardagsliv”

– Vill du lära dig mer om reklam och konsumtion, digitalisering och varumärkesbyggande i en global värld? Utbildningen visar hur du kan arbeta med marknadskommunikation, att förstå dess roll i vårt samhälle, säger Johanna Fernholm.

Hon är lärare och forskare vid Företagsekonomiska institutionen och berättar här om sitt ämnesval och hur det är att forska och undervisa vid Stockholms universitet.

Varför valde du ditt ämne?

– Jag har en bakgrund som journalist och hade även läst statsvetenskap och företagsekonomi när jag började intressera mig alltmer för marknadskommunikation och etik. Företags ansvar för barnarbete och arbetsvillkor i leverantörernas fabriker, inte minst i Asien, var en stor debatt kring millennieskiftet. Min forskning handlar om hållbarhetsfrågor i globaliseringen; företags ansvar, etiskt varumärkesbyggande och hållbar turism.

Läraren och forskaren Johanna Fernholm. Foto: Jens Olof Lasthein

Varför är det intressant med studier i reklam och PR?

– För att förstå och kritiskt analysera reklam, varumärkesbyggande och relationen mellan företag, konsumenter och media. Men även att studera hur organisationer kommunicerar hållbarhetsfrågor. Det kan vara knutet till hur en kris kommuniceras i relation till det omgivande samhället. Under utbildningen arbetar vi ofta med projektarbeten där företag kan vara involverade och där studenterna får använda de tekniker de har lärt sig.

Hur är det att undervisa och forska på Stockholms universitet?

– Det är spännande att möta studenter och forskare med olika bakgrund. Studenterna levererar spännande förslag på lösningar på marknadskommunikationsproblem. Min forskning drivs av nyfikenhet att förstå fenomen relaterade till hållbarhet och kommunikation, och att knyta ihop forskning med undervisning genom konkreta exempel från ”verkligheten” känns värdefullt. Undervisning kan även vara en del i att bearbeta forskning, genom att förklara forskningsresultat på ett begripligt sätt.
 

På denna sida