Stockholms universitet logo, länk till startsida

”Att tolka är den bästa adrenalinkicken som går att få”

– Vår tolkutbildning för offentlig sektor är helt unik i Sverige. Vårt arbetssätt gör att klasserna blir väldigt sammansvetsade och efter utbildningen har studenterna möjlighet att få världens mest stimulerande jobb, säger Elisabet Tiselius, ansvarig för tolkutbildningen vid Tolk- och översättarinstitutet.

Elisabeth Tiselius

– Stockholms universitet har bedrivit tolkutbildningar sedan 1986, både konferenstolkning och teckenspråkstolkning. Vår nya utbildning passar studenter med gymnasiekompetens som talar språk som exempelvis arabiska, dari, somaliska, persiska, tigriska och mongoliska. För att komma in bör man kunna något av dessa språk plus svenska på avancerad nivå. Utbildningen bedrivs på kandidatnivå och man kan läsa vidare på masternivå.

– Alla som undervisar är utbildade tolklärare, men de är också yrkesverksamma, vilket gör att all undervisning är verklighetsförankrad. Studierna är på heltid och på dagtid. Men vi lägger de lärarledda lektionerna på tider som passar de flesta och flera delar kan man följa på distans. Många föreläsningar spelas in så att studenterna kan se dem igen.

Jag tröttnar aldrig på att tolka, det bygger broar mellan människor.

– Innan jag disputerade var jag konferenstolk i över tjugo år inom EU. Jag tröttnar aldrig på att tolka, det bygger broar mellan människor. Min forskning undersöker bland annat vad som händer i hjärnan när man tolkar. Det är fascinerade att inse hur mycket information vi faktiskt kan hantera samtidigt och under väldigt kort tid.

– När man tolkar kommer man människor riktigt nära och får vara med om sorgliga och glada händelser. Vi är med överallt, från sjukhus och domstolar till babysim och bröllop. Arbetet kräver mycket empati och man måste kunna hantera komplexa situationer och vara lösningsorienterad. Det är stor brist på tolkar just nu, så jobbmöjligheterna är mycket goda. Välkommen. Att tolka är den bästa adrenalinkicken som går att få!

På denna sida