Stockholms universitet logo, länk till startsida

”Det finns inget så praktiskt som en god teori”

– Jag välkomnar alla som bland annat vill lära sig hur man kan påverka andra och själv påverkas i både arbete och privatliv av medier och kommunikation till våra kurser i företagsekonomi/marknadsföring, reklam och PR, säger universitetslektor Hanna Hjalmarson.

Hanna Hjalmarson

– Företagsekonomi passar dig som vill arbeta med marknadsföring, management, redovisning eller finans. Jag själv undervisar främst i marknadsföring, reklam och PR. Ämnen som inte bara handlar om att sälja varor och tjänster. Vi vill utbilda ansvarstagande ekonomer som kan leda de samhällsförändringar som krävs för att klara dagens och morgondagens lokala och globala utmaningar, ekologiskt och socialt.

Vi erbjuder breda utbildningar som kan öka möjligheterna att påverka samhället till det bättre.

– Vi erbjuder breda utbildningar som kan öka möjligheterna att påverka samhället till det bättre. Lärarna och forskarna kännetecknas av en mångfald intressen och ansatser, vilket bidrar till forskningsnära undervisning där många olika perspektiv finns representerade. Själv är jag till exempel intresserad av hur barn och ungdomar upplever varumärken och marknadskommunikation, liksom av reklamens bredare samhällseffekter.

– Om möjligt använder jag min egen och kollegornas forskning i undervisningen. Jag hänvisar gärna till talesättet att det inte finns något så praktiskt som en god teori, myntat av den kände psykologen Kurt Lewin, socialpsykologins fader. Mycket marknadsföring och konsumentforskning bygger på just socialpsykologi.

– Efter att ha läst marknadsföring, reklam och PR kan man exempelvis jobba på marknads- eller informationsavdelningen i privata företag, offentliga eller ideella organisationer. Men oavsett vart du hamnar kommer du att ha nytta av att veta hur man påverkar sin omgivning och hur du själv blir påverkad.

På denna sida