Stockholms universitet

Möt våra lärare

Som student vid Stockholms universitet kommer du att möta forskare som är framstående inom sina respektive områden, ofta syns i media, deltar i statliga utredningar, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i nobelkommittéer och internationella expertorgan.