Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fråga mig om hur det är att plugga statistik!

Hej! Jag heter Emma Pettersson och jag pluggar masterprogrammet i statistik på Stockholms universitet. Om du vill veta lite mer om hur det är att studera statistik på kandidat- eller masternivå så är du varmt välkommen att kontakta mig!

 

Sök kurser och program

 

Frågor och svar:


Fråga: Hej! Varför valde du att studera statistikmaster vid Stockholms universitet? Skiljer sig de olika statistikutbildningarna åt mellan universiteten? Programmerar man i R även på grundnivå? Tack!

Svar: Hej! Jag tog min kandidat inom statistik vid Stockholms universitet och kände mig väldigt nöjd med institutionen och lärarna så jag valde och plugga vidare på masternivå här. Det var ett ganska naturligt beslut för mig, jag hade jobbat lite på Statistiska institutionen tidigare och kände alla som var lärare där och hade också flera kompisar från kandidaten som också tänkte plugga statistikmastern vid Stockholms universitet.

På avancerad nivå så kan utbildningarna skilja sig mellan universitet då kurserna brukar reflektera forskarnas intressen. Vid Stockholms universitet till exempel finns kurser inom försöksplanering (experiment design) och analys av survey data, snart kommer även en ny kurs inom maskininlärning introduceras. Vid Uppsala så tror jag det finns fler kurser om ekonometri och tidsserier till exempel. 

Under kandidaten lär man sig R och SAS, dock finns ingen ren programmeringskurs på grundnivån. Man lär sig programmera i samband med labbar under dom flesta kurser och när man löser inlämningsuppgifter. 

Mvh, Emma.


Fråga: Vad är skillnaden mellan vanlig statistik och matematisk statistik? Hur mycket programmering är det i utbildningen och vilka programvaror används?  

Svar: Jag har aldrig läst matematisk statistik, men jag tror att i vanlig statistik så är fokuset på appliceringen av olika statistiska metoder och att använda riktig data, medan för matematisk statistik så finns det större fokus på härledning av de olika metoderna.

När det gäller programmering så används programvaror vid nästen alla moment inom utbildningen för att göra analys och att göra inlämningsuppgifter, men man måste lägga mycket tid på att lära sig programmera själv då det bara förekommer på labbar och det finns ingen specifik programmeringskurs eller moment. Statistiska institutionen kommer från HT2020 introducera en ny kurs inom R, men den ligger dock på avancerad nivå. Programvarorna som används mest är SAS och R. 

Mvh, Emma


Fråga: Hej! Det var väldigt länge sedan jag läste matematik på gymnasiet och minns därför inte så mycket. Bör jag repetera Matematik C(3b) för att lättare klara av Statistik I? /Sara

Svar: Hej Sara! För Statistik I krävs ingen speciellt svår matematik så jag skulle säga att du inte behöver repetera. Jag tror att om man lägger tid på att göra kursens rekommenderade övningar under kursens gång så borde det räcka.  Men om du känner dig mycket osäker skadar det inte att gå igenom vissa saker, men jag tycker inte du behöver repetera hela Matematik C. Det kan till exempel vara värt att gå igenom grundläggande algebra (lösa ekvationer för x, kvadratiska ekvationer, lutningskoefficienter osv) men det är inga integraler eller derivator i Statistik I, det kommer senare i Statistik II.

Mvh
Emma


Fråga: Hej! Om det står att det krävs 1.65 i högskoleprovsresultat månste man då ha exakt 1.65 för att kvala över och bli antagen? Jag undrar också hur denna gräns räknas fram. Är det universitetet som bestämmer det eller är detta någon sorts median/medelvärde för alla sökanden? /Ivan

Svar: Hej Ivan, jag är osäker om var du fått den siffran ifrån, men jag vet att om du tittar på statistik från UHR så brukar de presentera den lägsta antagningspoängen för respektive urvalsgrupp (d.v.s alla som blev antagna hade 1.65 HP eller högre). Antalet poäng man behöver för att komma in på en kurs/program varierar lite termin till termin. Det kan bero på hur många som söker kursen, hur duktiga de är och hur många platser det finns på kursen. /Emma  


Fråga: Hej! Vad är det roligaste med att plugga statistik? Och vad vill du jobba med sen när du är klar med studierna? /Karin

Svar: Hej Karin! Det jag tycker är roligast med att plugga statistik är hur jag kan använda det jag lärt mig i klassrummet i mitt vardagliga liv. När man läser artiklar online eller i tidningen är det ofta så att olika siffror och statistik kastas runt, efter att man lärt sig lite statistisk teori får man ett slags kritiskt öga och man börjar se vilka siffror som är missvisande och vilka som är välgrundade. 
(Dessutom har jag blivit mycket bättre på vissa kort och brädspel efter jag har lärt mig sannolikhetsteori). 

När jag är klar med mina studier vill jag jobba som statistiker eller dataanalytiker. Det är jobb där man använder statistiska metoder och modeller för att samla in och analysera data för att lösa olika problem. Nu finns det många olika områden och branscher som är datatunga som jag kan tänka mig jobba inom, men jag är särskilt intresserad av medicinsk statistik. /Emma.