Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fråga mig om studier i biogeovetenskap!

Hej! Liam heter jag och studerar biogeovetenskap. Jag har alltid velat plugga något där man får vara ute mycket och lära sig om både natur och miljö. Därför passade det här programmet mig perfekt! Ställ gärna frågor här nedanför, så ska jag svara på dom så gott jag bara kan!

 

FRÅGOR OCH SVAR:


ÄR DET MYCKET KEMI INOM BIOGEOVETENSKAP?

Fråga: Hej igen! Jag undrar om det är mycket eller svår kemi inom programmet? Jag har läst kemi för sju år sedan och är lite nervös för att inte förstår eller kommer ihåg det. Tack! /Maryam

Svar: Hej igen Maryam! Du behöver inte oroa dig! Det är ganska lite kemi överhuvudtaget under biogeovetenskap och den kemin som vi faktiskt hade var väldigt grundläggande. Många av dem som gick i samma klass som mig hade inte läst någon kemi på gymnasienivå men klarade sig utan problem ändå. Den enda lite mer "komplicerade" kemi som vi hade var under laborationer i vissa biologikurser, men eftersom det alltid fanns bra instruktioner så gick det lätt att förstå ändå.

Lärarna var också jättebra med att repetera och gå igenom om vi hade någon del som inkluderade kemi. Det funkade väldigt bra för mig som hade glömt en del av kemin från gymnasiet :)

Har du någon mer fråga så är det bara att höra av dig! /Liam


HUR SER EN VANLIG STUDIEVECKA UT?

Fråga: Hej Liam, jag undrar hur många timmar per vecka man är i ett klassrum? Är det fler lektioner än föreläsningar? Hur ser ditt schema ut en vanlig skoldag? Är det mycket självständigt arbete? /Mar

Svar: Hej Mar, vanligtvis brukar en skoldag för mig vara mellan 09:00-16:00, men ibland har vi bara halvdagar. Den mesta av tiden i klassrummet har vi föreläsningar, men vi har också en del övningar/labbar (omkring 70% föreläsning och 30% labb/övning). En skolvecka är omkring 30 timmar. 

Under vissa kurser är vi på exkursion hela tiden och då har vi inga riktiga föreläsningar eftersom vi är utomhus. Dock så kan dagarna bli lite längre. Det självständiga arbete som man förväntas göra är mest att läsa på inför prov eller mindre uppgifter. Ibland har man även större skrivuppgifter som är självständiga men då finns det tid i schemat för det.

Jag hoppas det gav svar på din fråga! /Liam


KOSTNADEN FÖR EXKURSIONERNA

Fråga: Hej igen Liam! Jag undrar lite saker om exkursionerna som du nämnde, nämligen måste man som student betala någon avgift för att delta i dem? Är det mycket camping och tältande under dessa längre exkursioner som du nämnde? /Jocke

Svar: Hej igen Jocke, kul att du är intresserad! Som student behöver man vanligtvis betala omkring 49% av kostnaden för varje exkursion (där universitetet betalar den resterande 51%). Hur mycket man behöver betala beror på vart och hur lång exkursionen är. Den dyraste exkursionen som jag hade kostade ungefär 3 000 SEK, men i snitt brukade exkursionerna gå på 1 000 SEK.

Numera går det även en exkursion till Skottland vilket kostar lite mer, men tyvärr vet jag inte precis hur mycket då den resan är ny sen förra året.

Angående din andra fråga så är det faktiskt inget tältande/camping alls under exkursionerna, utan man bor istället på vandrarhem eller på universitetets forskningsstationer när man är borta. Dock är man ute nästan hela dagarna, så man sitter inte inne särskilt mycket!

Undrar du något mer så är det bara att fråga! /Liam


HUR STOR DEL AV UTBILDNINGEN ÄR I FORM AV FÄLTSTUDIER?

Fråga: Hej Liam! Ungefär hur stor del av utbildningen skulle du säga är utomhus i form av fältstudier och dess like? Består alla kurser man läser av sådant eller bara vissa? /Jocke

Svar: Hej Jocke. Kul fråga! Jag skulle säga att ungefär 50-60% av utbildningen består av fältstudier. Ibland är det bara över dagen, men en hel del av fältstudierna sträcker sig även över hela kurser.

För min egen del hade vi totalt 12 längre exkursioner (som var längre än en dag), där den längsta varade nästan tre veckor! De flesta längre exkursionerna brukade vara en vecka. Några enstaka kurser (max 2-3 stycken) hade inget fältmoment alls, men dom kurserna inkluderade oftast andra moment som laborationer istället.

Är det något mer du undrar över så tveka inte att fråga! /Liam


UTMANINGAR UNDER UTBILDNINGEN

Fråga: Hej Liam! Var det något som kändes tungt för dig under utbildningen?

Svar: Hej! Det fanns ett par saker under utbildningen som var dels fysiskt och dels mentalt tunga för mig.

Bland dom fysiska sakerna var sommarkurserna ganska tunga med långa dagar och mycket arbete (bland annat mycket vandring), även om det självklart var värt det genom dom häftiga naturupplevelserna man fick ut av det!

En del kurser var även tunga mentalt. Vissa kurser hade långa dagar där man både hade föreläsningar, labbar och läste på inför provet man skulle ha. Det kunde bli mycket på en gång och då kändes det periodvis rätt tungt. Det var dock aldrig så tungt att man inte orkade med, och med lite planering kändes arbetet mycket lättare.

Tack för din fråga! /Liam


SKILLNADEN MELLAN BIOGEOVETENSKAP OCH BIOLOGI

Fråga: Hej Liam. Vad är skillnaden mellan att läsa biogeovetenskap och biologi? /Lina

Svar: Hej Lina! Kul fråga, det är många som brukar undra om detta! Den stora skillnaden mellan att läsa biogeovetenskap och biologi är att i biogeovetenskap inriktar man sig på att förstå sambanden mellan djur, natur och miljö medan man i biologi istället fokuserar mer på hur djur och växter fungerar. I biogeovetenskap läser man förutom biologi också geovetenskap (läran om jorden) och i biologi läser man istället en del kemi.

En annan stor skillnad är att biogeovetenskapen lägger stort fokus på att vara ute i fält på exkursioner, medan biologin istället lägger mer fokus på att utföra tester och experiment i labb eller omkring universitet. Hoppas detta gav svar på din fråga! /Liam


TEKNISKA SYSTEM INOM BIOGEOVETENSKAP

Fråga: Hej Liam. Är utbildningen tekniskt avancerad? Finns det några speciella datorprogram eller system som man lär sig inom biogeo?

Svar: Hej John. Bra fråga! Utbildningen i stort är inte särskilt tekniskt avancerad, med ett par undantag. Mestadels kommer man att vara på exkursioner i fält eller på föreläsningar, och då är det ganska sällan som man behöver använda sig utav något avancerat datorprogram.

Det datorsystem som man kommer att använda sig mest utav är GIS (Geografiskt InformationsSystem), där man både kommer att hålla på med programmen ArcMap och ArcGIS. Dessa datorprogram är till för att titta på 3D-bilder av landskap men också på vanliga flygbilder och kartor. GIS kan vara tekniskt avancerat då det finns väldigt många funktioner att jobba med och oftast kommer man behöva jobba med flera olika lager av kartor samtidigt. Dock förväntas man inte kunna något om GIS sen tidigare och det kommer finnas mycket tid och resurser under utbildningen för att lära sig det här programmet. GIS-kunskaper är också väldigt eftertraktat på många arbeten idag, framförallt om man håller på med samhällsplanering eller miljöplanering av något slag!

Det andra mer avancerade datorprogrammet som man kommer få använda sig av är RStudio. Det programmet är till för att göra analyser och kan vara rätt svårt att förstå sig på i början. Precis som i GIS förväntar man sig dock inte kunna något om RStudio innan, men man får inte lika mycket tid på sig att lära sig det här programmet som man får med GIS, och därför tyckte jag att RStudio var något svårare att förstå sig på när man väl började hålla på med det helt själv. 

Hoppas det här svarade på dina frågor. Har du någon mer fråga så är det bara att höra av dig! /Liam

På denna sida