Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fråga mig om studier i juridik!

Hej på dig! Mitt namn är Avin och jag är juriststudent på Stockholms universitet. Är du nyfiken på vad det innebär att plugga på juristprogrammet kan du ställa din fråga via formuläret nedan. Jag lovar att svara!

 
 

FRÅGOR OCH SVAR:


KONKURRENSEN PÅ JURISTPROGRAMMET

Fråga: Hej! Jag har hört från många studenter att konkurrensen är stentuff på juristprogrammet och att alla inte tar sig vidare. Stämmer detta och i så fall vilka vägar tar de då? En annan fråga jag har är om det är mycket engelsk kurslitteratur på programmet? /Henrik Nguyen

Svar: Hej Henrik och tack för dina frågor! Att studera på juristprogrammet är inte alltid en dans på rosor. En utbildning som varar i 4,5 år innehåller både med- och motgångar. Det stämmer att alla inte tar sig igenom utbildningen. Det här är dock ett vanligt fenomen på de flesta, om inte alla, utbildningar. Vilka vägar folk tar, är något som varierar. Vissa kanske inser att juridik inte var för dem, medan andra väljer att ta en paus för att senare återuppta studierna.

Vad gäller din fråga om engelsk kurslitteratur kan jag meddela att det är en bristvara på juristprogrammet. Vi läser framförallt på svenska men det finns inslag av engelska och då oftast i form av domar från Europadomstolen och/eller EU-domstolen. Den kurs där jag även har haft kurslitteratur i form av böcker på engelska är Allmän rättslära. Det ska i sammanhanget dock nämnas att juristprogrammet erbjuder en hel del specialkurser (termin 7 och 8) på engelska. Dessa kurser är väldigt populära och kan även läsas av utbytesstudenter. Hoppas att du fick svar på dina frågor! /Avin


HUR SVÅRT ÄR DET ATT KOMMA IN PÅ JURISTPROGRAMMET?

Fråga: Hej Avin! Jag kommer att ta studenten nu i juni och har som plan och dröm att läsa juristprogrammet på Stockholms universitet. Jag undrar hur svårt det är att komma in på juristprogrammet? Måste man verkligen ha A/B i alla ämnen? Mvh Scarlett

Svar: Hej Scarlett! Tack för din fråga. Härligt med studenten. Grattis! Att du har planer och drömmar är också härligt. Gymnasiet är roligt, men det som kommer efter är ännu roligare :)

Det enklaste sättet att besvara din fråga på, är genom att hänvisa dig till den sammanställda antagningsstatistiken: jurinst.su.se/polopoly_fs/1.369781.1517225013!/menu/standard/file/Antagningsstatistik%20VT18.pdf

På den länkade sidan kan du se vilken lägsta poäng som har blivit antagen till utbildningen under de senaste åren. Som du ser behöver man inte ha A/B i alla ämnen för att ha en chans att komma in på juristprogrammet. Kom även ihåg att det finns fler vägar in än enbart via gymnasiebetyg (högskoleprovet, komplettering på komvux, folkhögskola). Lycka till med gymnasiet, dina planer och dina drömmar! /Avin


OM SISTA ANSÖKNINGSDAG OCH HUR DU ANSÖKER

Fråga: Hej! Jag undrar när sista antagningsdatumet är för att söka till höstens utbildningar? Hur går jag till väga för att anmäla mig? Mvh Behiye

Svar: Hej Behiye! Sista ansökningsdagen är den 16 april och du söker via www.antagning.se. På den hemsidan finner du all information om viktiga datum och hur du går tillväga för att söka till universitetet. Lycka till!/Avin


FINNS DET EN KLÄDKOD FÖR JURISTSTUDENTER?

Fråga: Hej, jag har hört att elever på juristprogrammet klär sig i kostym. Finns en sådan (outtalad) klädkod? /Patricio

Svar: Hej Patricio. Tack för din fråga! Vad roligt att du har hört det. Jag hörde faktiskt något liknande innan jag började på juristprogrammet. Låt oss reda ut det en gång för alla. Nej, det finns ingen klädkod. Varken någon uttalad eller outtalad. En får klä sig hur han/hon/hen vill :)! Dock kan det hända att någon student har kommit till skolan i kostym eller liknande. Det är oftast ett tecken på att personen i fråga har varit på jobbet, ska till jobbet, har varit på en arbetsintervju, ska på en arbetsintervju eller helt enkelt ska göra något annat den dagen och därför har klätt upp sig. Allt gott  /Avin


BEHÖRIGHET FÖR ATT LÄSA JURISTPROGRAMMET

Fråga: Hej, jag är en tjej som läser handel men jag brinner för juridik och undrar hur jag gör för att söka till er? Är det några extra kurser jag måste ta innan eller hur funkar det? /Behiye

Svar: Hej Behiye! Härligt att du brinner för juridik! Först och främst vill jag betona att inga förkunskaper i juridik krävs för att en ska kunna söka till eller klara sig på juristprogrammet.

Vad gäller behörighet för att kunna söka till utbildningen är kraven att en ska ha läst följande kurser; Historia A och Samhällskunskap A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2. Förutom grundläggande gymnasiebehörighet och dessa kurser behöver du inte något annat. Kör hårt och lycka till! /Avin


FINNS DET TID FÖR EXTRAJOBB UNDER STUDIERNA?

Fråga: Hej! Jag har två snabba frågor!
1. Hur mycket lektioner är obligatoriska per vecka, är det mycket man måste gå på eller kan man vara hemma mycket och studera?
2. Hinner man med ett extrajobb på kvällarna? /David

Svar: Hej David! Tack för dina snabba frågor :) Jag har besvarat en liknande fråga från Rebecca här nedan. Rubriken är ”Hur mycket undervisning är det i juristprogrammet?”. Kika gärna på mitt svar där. På din fråga två är mitt korta svar - ja. Det är inte helt ovanligt att juriststudenter har extrajobb. Närheten till branschen är en av fördelarna med att plugga i huvudstaden. Lycka till med det du tar dig för! /Avin


HUR MYCKET UNDERVISNING ÄR DET I JURISTPROGRAMMET?

Fråga: Hej! Jag funderar över hur många dagar i veckan det är undervisning - frivillig och obligatorisk? Är det svårt att klara studierna bra om man bara går på den undervisning som är obligatorisk? /Rebecca

Svar: Hej Rebecca! Det närmaste jag kan komma ett generellt svar är att vi har undervisning nästan varje dag men ändå inte varje dag. Överlag rör det sig om mer än två dagar i veckan. Det vanliga är två föreläsningar á 2h vardera alternativt en övningslektion eller ett seminarium à 2h. Notera dock vad jag skriver inledningsvis om att detta är en väldigt generell beskrivning. Vanligtvis är föreläsningar frivilliga. Även övningslektioner brukar vara frivilliga. Seminarier tenderar dock att vara obligatoriska.

Trots att stor del av undervisningen är frivillig ska den inte underskattas. Den kan ge en fingervisning om vad som kan tänkas komma på tentan. Det brukar påpekas av kursansvariga att undervisningen ska ses som ett komplement till litteraturen. Jag är dock inte av uppfattningen att en måste gå på precis all undervisning för att klara studierna bra. Allt gott! /Avin


HUR ÄR DET PÅ JURISTPROGRAMMET - EGENTLIGEN?

Fråga: Hej! Jag ska ta studenten i år och studerar Naturprogrammet. Jag har alltid hört hur svårt det är på juristprogrammet då det är en massa långa böcker man måste läsa och vet inte om jag kan klara av den pressen. Hur är det egentligen på juristprogramet? /Elif

Svar: Hej Elif! Grattis till att du snart tar studenten! Att en hel del kurslitteratur konsumeras på juristutbildningen, det stämmer. Läsningen är dock inte allt och jag kan med en gång säga att alla inte läser allt, så du behöver nog inte oroa dig. Jag gick också natur på gymnasiet och om du har klarat av den pressen så kan du klara av annan press också.

Om du vill se hur det är på juristprogrammet är du mycket välkommen att höra av dig till mångfaldsprojektet på juridiska institutionen - mangfaldsprojektet@gmail.com Vi som jobbar med detta tar bl.a emot besök av enskilda som är intresserade av att få en inblick i en vanlig dag på utbildningen. I besöket ingår då en personlig guidad tur på universitetet tillsammans med en juriststudent. Därefter går man tillsammans på en föreläsning. Självklart kan man under besöket passa på att ställa alla sina frågor. Allt gott :) /Avin


KAN UTTAL HA BETYDELSE FÖR MINA STUDIER?

Fråga: Hej, jag har funderat länge på att läsa juridik efter att jag blir klar med gymnasiet. Men min svenska är rätt så illa dvs att jag pratar med en dialekt och har lite svårt att utala bokstäverna Å, Ä och Ö. Undrar om det kommer bli svårt under utbildningen? /George

Svar: Hej George! Vad roligt att du snart är klar med gymnasiet - grattis! Härligt också att du funderar på juridikstudier.

Vad gäller din fråga kan jag med en gång säga att en dialekt inte är något hinder. Huruvida du kan uttala vissa bokstäver avgör inte hur bra du kan klara dig. Dialekt eller inte dialekt, brytning eller inte brytning - det kvittar, och man kan klara studierna galant ändå. Om ditt uttal ändå är något som oroar dig (vilket jag som sagt inte tycker att det ska göra), kan jag meddela att den största delen av utbildningen går ut på att läsa och skriva. I sådana fall spelar ditt uttal ingen roll. Bli klar med gymnasiet nu, så ses vi kanske i korridorerna snart :) /Avin


HUR SER KURSUPPLÄGGET UT FÖR JURISTPROGRAMMET?

Fråga: Hej! Hur ser kursernas upplägg ut på juristprogrammet? Får man veta planeringen i god tid så att man kan strukturera sina studier? Min erfarenhet från tidigare studier är att mkt var "hipp som happ" vilket omöjliggjorde planering. /Alma

Svar: Hej igen, Alma! Kursernas upplägg kan variera. Återkommande är dock föreläsningar, seminarier och/eller övningslektioner, med den skillnaden att undervisningen är obligatorisk i vissa kurser och frivillig i andra. I en del kurser förekommer även förhandlingsspel, rättegångsspel och muntliga redovisningar. Examinationsformerna kan även se olika ut mellan kurserna. Vissa kurser examineras enbart genom salstenta, andra genom salstenta och författande av PM/rättsfallskoncentrat/uppsats, men även hemtentor förekommer.

Om du tycker att det låter rörigt så kan jag meddela att du inte behöver ha koll på allt detta redan nu. Inför varje kurs hålls en introduktionsföreläsning där ansvariga för kursen noga går igenom upplägg och innehåll. För den som önskar ta del av kursernas upplägg tidigare finns alla kursplaner på juridiska institutionens hemsida:

https://www.jurinst.su.se/utbildning/våra-utbildningar/juristprogrammet

Om du klickar på länken ovan och scrollar ner på sidan får du upp alla kurser som ges inom ramen för den nya studieordningen. Du kan via den här vägen klicka dig vidare in på respektive kurs för att ta del av all information om kursen utom kursmaterial. Lycka till med ditt val av studier! /Avin


GRUPPARBETEN UNDER UTBILDNINGEN

Fråga: Hej! Hur stor del av arbetet under juridikstudier är grupparbeten? Har man en "fast" grupp i sådana fall eller blir det en ny till varje kurs? Bestäms gruppen av kursansvarig eller av studenterna själva? /Alma

Svar: Hej Alma och tack för dina frågor! Jag kan inleda med att säga att juristutbildningen på Stockholms universitet till stor del är en "one man/woman show". Grupparbeten förekommer dock, men inte i lika stor utsträckning som det individuella arbetet. Inför varje kurs förekommer ett gruppval. Det innebär kort och gott att den stora klassen (varje termin börjar 270-300 studenter) delas in i mindre grupper, om ca. 20-30 studenter, för seminarier och övningslektioner. Alla får såklart samma undervisning, fast vid olika tider och ibland av olika lärare. Denna grupp väljer man själv. Inom denna grupp kan kursansvariga sedan bilda mindre grupper, s.k. basgrupper. Hur mycket och vad som ska göras inom basgruppen beror på vilken kurs det gäller.

Jag kan nämna några exempel på grupparbeten; ett förhandlingsspel i Civilrätt D, ett rättegångsspel i Förvaltningsrätt, muntliga gruppredovisningar i Rättshistoria, skriftliga grupparbeten och muntliga gruppredovisningar i Allmän rättslära. Observera att den sistnämnda kursen, Allmän rättslära, är ett undantag på det sättet att grupparbetena utgör en stor del av kursen och betyget. Sammanfattningsvis - den största delen av utbildningen utgörs av individuellt arbete, men grupparbeten förekommer. /Avin


VARFÖR VALDE DU STOCKHOLMS UNIVERSITET?

Fråga:  Hej Avin! Varför valde du Stockholms universitet framför andra? Hur är studentlivet? Hur ser upplägget ut med tentorna och vad tycker du om det? Pluggar man ett ämne i taget? Tack! Sofia :)

Svar: Hej Sofia och tack för dina frågor! Jag valde att söka till Stockholms universitet på grund av närheten till familj och vänner. Dessutom har jag arbete och andra föreningsuppdrag i huvudstaden som bidrog till mitt val. Jag hade ett liv i Stockholm som jag inte ville lämna helt enkelt :) Med facit i hand är jag väldigt nöjd med mitt val. Studentlivet i Stockholm blir vad man gör det till. Det är något jag uppskattar med att plugga här. Vill man delta i studentaktiviteter, gå på tentapubar, sittningar eller annat som hör till det som många kallar "studentliv" - då finns såna möjligheter.

I huvudstaden finns dessutom väldigt många och olika advokatbyråer som anordnar events emellanåt och som även anställer juriststudenter för extrajobb. Närheten till branschen är ett stort plus med att plugga i Stockholm. Upplägget på Stockholms juristprogram är att vi läser en kurs i taget som avslutas med en tenta i slutet av kursen, innan nästa kurs börjas. Detta upplägg är allt jag känner till, då jag inte har provat att skriva en terminstenta. Jag har därför inte så mycket att jämföra med. Dock trivs jag med upplägget som det är och ser det som en fördel att beta av kurserna allteftersom. Allt gott!


STUDENTLIVET I STOCKHOLM

Fråga: Hej! Jag är 20 år och taggad på att söka juristprogrammet på SU till hösten. Jag känner ingen i Stockholm och har hört att studentlivet på SU = 0 och att det är svårt att få nya vänner i och med att Stockholm ej är en studentstad. Hur är det - egentligen? Mvh, Maja.

Svar: Hej Maja! Vad roligt att du är taggad på juristprogrammet! Huruvida det finns ett studentliv på SU eller inte beror nog på vem du frågar. Jag skulle nog vilja påstå att det blir vad man gör det till. Charmen med att plugga i Stockholm är att det är en storstad med många möjligheter. Möjligheter i form av; arbetsmöjligheter, att delta i studentaktiviteter, att få vara anonym men även i form av att knyta kontakter och skaffa nya vänner. Varje termin börjar ca 300 nya studenter på juristprogrammet i Stockholm. Dessa studenter kommer från hela landet och det finns många som befinner sig i samma situation som du. Säger som Timbuktu - Det löser sig!


ARBETA UTOMLANDS MED SVENSK JURISTEXAMEN

Fråga: Hej Avin! Kan jag med en svensk juristexamen jobba i något annat land än Sverige? T.ex i USA eller England? Mvh Andreas

Svar: Hej Andreas! Tack för din fråga! Den som önskar att arbeta som jurist i ett land måste i allmänhet genomgå det landets utbildning. Den svenska juristutbildningen är i huvudsak nationellt inriktad. Jag antar dock att det är något enklare att arbeta utanför Sverige om en inriktar sig på internationell rätt eller mänskliga rättigheter, då dessa områden omfattas av generella lagar som tillämpas av flera länder. Det finns även en möjlighet att arbeta utomlands inom affärsjuridiken. En del stora affärsjuridiska byråer i Sverige tillhör internationella byrånätverk och det förekommer att medarbetare erbjuds att arbeta några år utomlands. 

Den enklaste vägen till arbete i exempelvis England eller USA vill jag dock påstå är via en juristutbildning i något av de länderna. Dessa två länders rättssystem skiljer sig dessutom från det svenska rättssystemet. Allt gott!/Avin


HUR SVÅRA ÄR STUDIERNA FÖR EN SOM ÄR NY I SVERIGE?

Fråga: Hej. Jag flyttade till Sverige för tre år sedan och planerar att studera juridik på Stockholms universitet. Därför undrar jag vilket undervisningsspråk det är på juristprogrammet samt hur svåra studierna kan vara för en som är ny i Sverige? /Khatira 

Svar: Hej Khatira. Tack för din fråga! Vad roligt att du har planer på att söka till juristprogrammet.

Inledningsvis kan påpekas att studierna allt som allt är på svenska, men något inslag av det engelska språket kan förekomma i form av vissa rättsfall som är på engelska, likväl som något enstaka seminarium under folkrätten (termin 5) är på engelska. Utöver det finns det möjlighet att välja att läsa specialkurser som ges på engelska (termin 7 och 8). 

Hur svårt eller enkelt det är för någon som är ny i Sverige att klara sig på juristprogrammet är nog lika svårt att besvara som hur svårt eller enkelt det är för någon som har bott i Sverige en längre tid. Så mycket kan jag säga i alla fall - det är inte omöjligt att klara sig på juristprogrammet som ny i Sverige. En vän till mig som idag läser på termin 7 på juristprogrammet, flyttade till Sverige hösten 2012. Han började på juristprogrammet sitt andra år i landet och det har gått och går väldigt bra för honom.

The sky is the limit - lycka till! /Avin


ÄR DET MYCKET SCHEMALAGD UNDERVISNING?

Fråga: Hej, hur många dagar i veckan måste man vara på skolan och hur mycket kan man plugga hemma? Jag funderar på om det går att pendla för att plugga juridik.
/Malin Karlsson

Svar: Hej Malin. Tack för din fråga! Hur mycket schemalagd undervisning som finns på juristutbildningen vid Stockholms universitet varierar från kurs till kurs. Det är dock vanligt att någon form av undervisning är lagd de flesta av dagarna under veckan. Av den schemalagda undervisningen är dock inte allt obligatoriskt - det mesta är snarare frivilligt. Många gånger måste man därför inte befinna sig i skolan någon dag alls. Utbildningen är dessutom upplagd för en hel del egenstudier på valfri plats - det går alltså alldeles utmärkt att plugga hemifrån, om man skulle vilja. 

Vad gäller din fundering om att pendla för att plugga juridik, tror jag nog att det går. Egentligen är det väl individuellt och därför är det svårt att säga något exakt, men så mycket kan jag säga att jag vet med mig att det finns en och annan som pendlar mellan Stockholm och annan stad. Stockholm är en relativt stor stad och även för den som bor i staden kan avståndet till universitetet bli långt och ge upphov till ganska mycket pendlande. Lycka till :)!/Avin


TRÅKIGASTE KURSEN PÅ JURISTPROGRAMMET?

Fråga: Vilken är den tråkigaste kursen på juristprogrammet? Alla säger Rättshistoria, stämmer det? /Kalle

Svar: Hej Kalle. Frågan du ställer har inte något riktigt svar. Ett hett tips är dock att inte låta sig påverkas av andras åsikt och uppfattning om olika kurser. Det bästa är att börja en ny kurs med öppenhet för det nya och bilda en egen uppfattning. Jag vet inte vilka 'alla' du syftar på, men jag kan i alla fall säga att jag har träffat många som tycker att Rättshistoria är en väldigt bra kurs. Med det sagt - nej det stämmer inte :)/Avin


FÖRKUNSKAPER PÅ JURISTPROGRAMMET

Fråga: Hej! Jag känner mig osäker gällande mina kunskaper. Alla är jättesmarta, de förstår allt och är väldigt allmänbildade. Jag är rädd över att jag inte kommer att klara mig bland dem. Är det möjligt att en oerfaren kan överleva utbildningen? /Sabrin

Svar: Hej Sabrin. Tack för din fråga! Tanken är inte att man ska vara fullärd när man börjar en utbildning. Tanken är snarare att du under utbildningens gång ska lära dig en massa saker - vilket du definitivt dessutom kommer att göra. Var inte rädd för att ställa frågor under lektionerna, ta hjälp av både lärare och dina kursare. Mångfaldsprojektet, som jag jobbar med, har även studiestöd för de som läser den första kursen (JIKen) på första terminen. Hit kan man också komma med sina frågor. Oroa dig inte, det kommer gå bra :) /Avin


BETYGSHETS

Fråga: Tja. Stämmer det att det är ovärt att ta examen om man går ut med B/BA i snitt? Alla beter sig så i varje fall. Allt gott. /Stefan

Svar: Tjena Stefan. Tack för din fråga! Min spontana reaktion på den frågan är - nej, det är inte alls ovärt! Sen är väl allt relativt, det beror på vad man vill jobba med.

Den betygshets som du reagerar på är tyvärr ett faktum på juristprogrammet. Jag skulle vilja påstå att den hetsen lever kvar och håller i sig bl.a pga okunskap. För vissa yrken finns ett krav på att man har suttit ting, åklagare är ett exempel på ett sådant yrke och i dagsläget krävs höga betyg för att få en tingsplats. Dock om det inte är målet är inte jag av den uppfattningen att man behöver snitta AB för att överleva på arbetsmarknaden. 

Med detta sagt menar jag inte att betyg inte spelar någon roll för något yrke utom åklagare, jag menar snarare att alla yrken och arbetsplatser inte har betyg som sitt huvudfokus. Det är alltså visst lönt att ta examen om man snittar B/BA. Precis som när det gäller all arbetsmarknad finns det dessutom fler meriter än höga betyg och utöver meriter är det även viktigt att man är en bra person. 

Avslutningsvis - en människas värde ligger inte i dennes prestationer. Kör hårt, plugga på, ta examen och var glad. Arbetsmarknaden för jurister är god! Allt gott /Avin


HAR JAG EN CHANS ATT KLARA STUDIERNA?

Fråga: Hej Avin! Jag är kille på 30 jordsnurr som har lite frågor om juridikstudier. Jag är en framåt person och prestigelös och undrar om du tror att jag skulle ha en chans att klara studierna. Jag lider av ballongmage och är rädd att bli diskriminerad. /Fredrik Nilsson

Svar: Hej Fredrik. Tack för din fråga! Du låter som en trevlig person och jag betvivlar inte att du skulle ha en chans att klara av juridikstudier. Juriststudenter är väldigt snälla så du har nog inget att vara rädd för. Skulle du trots allt ändå uppleva dig diskriminerad så ska du veta att universitetet enligt diskrimineringslagen är skyldiga att genomföra en utredning när studenter berättar om upplevda trakasserier. Du kan läsa mer om det här: Utredning enligt diskrimineringslagen.

Lycka till!/Avin

På denna sida