Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fråga mig om studier i nationalekonomi!

Hej! Mitt namn är Hulda Hardardottir och jag pluggar masterprogrammet i nationalekonomi på Stockholms universitet. Har ni några frågor kring utbildningen på kandidat- eller masternivå, vad man kan jobba med efter avslutade studier, eller något annat? Fråga mig!

 

FRÅGOR OCH SVAR:


HUR SER SEMINARIERNA I NATIONALEKONOMI UT?

Fråga: Vad gör man på seminarierna? Är det grupparbete som när man läser företagsekonomi eller löser man duggor? /Adele

Svar: Hej Adele, jag har själv inte pluggat företagsekonomi men jag kan tänka mig att upplägget är liknande. Inför seminarier brukar man ha någon uppgift som man ska lösa och sedan redovisa under seminariet, och detta brukar man få göra antingen själv eller i grupp. Duggor är små salstentor som innefattar flervalsfrågor, så dessa brukar man inte genomföra under seminarierna.

Hur varje kurs är uppbyggd framgår tydligt i deras kursbeskrivning så jag rekommenderar dig att läsa igenom dessa ifall du har några fler funderingar angående upplägget och examinationen. Du hittar dessa på respektive kurssida, se exempel här: https://www.ne.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5/nationalekonomi-i/vt18/nationalekonomi-i-vt2018-1.290007

Vänliga hälsningar, Hulda


OM KURSERNA I NATIONALEKONOMI  

Fråga: Hur är det att studera nationalekonomi 1, 2 och 3? Har man övningar som man måste räkna samt grupparbete vid sidan av? Eller finns det något mer som man gör samtidigt? Och är det bara tentor i salen, eller finns det sådana som man måste göra hemma? /Adele

Svar: Hej Adele. Det är lite olika beroende på vilka kurser du väljer ta på nationalekonomi 2 och 3. Nationalekonomi 1 innehåller två obligatoriska kurser: mikroekonomi med tillämpningar och makroekonomi med tillämpningar. Examinationen på dessa delas upp i duggor (små flervalsfrågor), seminarieuppgifter och salstentamen. Slutbetyget får man sedan utifrån hur väl man presterat på alla dessa, men salstentamen brukar väga mest. Nationalekonomi 2 och 3 innehåller 11 valbara kurser på 7.5 högskolepoäng, varav man får välja 6 stycken, samt en kandidatuppsats på 15 högskolepoäng. Du kan hitta mer information om upplägget på varje kurs här:
https://www.ne.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5/nationalek-ii-iii

De kurser man måste ta om man vill skriva kandidatuppsats är intermediate microeconomics, intermediate macroeconomics och empirical methods 1.

De flesta kurserna har liknande upplägg med några obligatoriska inlämningar samt en salstentamen. Det förekommer dock även kurser som inte har obligatoriska inlämningar, men som har uppgifter vid sidan av som man rekommenderas genomföra för att klara kursen. Vissa kurser kan även ha hemtentor, men jag själv hade nog bara en hemtenta under hela min kandidatutbildning och det var i empirical methods 1. Hoppas detta svarade på dina frågor. 

Lycka till! Vänliga hälsningar, Hulda


OM KURSERNA I NATIONALEKONOMI FORTS.

Fråga: Menar du att i varje kurs går man på föreläsningar varje vecka och samtidigt har man en inlämningsuppgift att lämna in och ett seminarium att gå på och i slutet en stor tenta? Var kommer matematiken i kurserna? Och finns det inget grupparbete? /Adele

Svar: Hej igen Adele. Alla kurser är olika, men de flesta brukar ha en tenta vilken man tar i kursens slut. De kurser som har obligatoriska inlämningar brukar ha flera stycken, och då oftast i samband med seminarierna. Dessa brukar man få göra själv eller i grupp. Vissa kurser har föreläsningar och/eller seminarier varje vecka, men vissa har det mer sällan. Jag kan inte svara exakt på hur många seminarier eller inlämingsuppgifter som finns under en termin, eller hur ofta man har lektioner, det kan respektive kursadministratör svara på. 

Nationalekonomi byggs på matematik, så även om man inte tar kurser i matematik så använder man sig av matten för att härleda och räkna ut olika nationalekonomiska modeller. Detta sker mer under NEK 2 och 3 och då kan man även gå på extra undervisning i matematik om man känner att man behöver det. NEK 1 har väldigt begränsat med avancerad matematisk uträkning.

Hoppas det svarade något mer på din fråga. Vänliga hälsningar, Hulda


ATT SÖKA DOKTORANDUTBILDNING EFTER STUDIERNA

Fråga: Hej. Vad krävs till PhD i nationalekonomi om man har masterexamen från annan land på engelska? /Afla

Svar: Hej Afla. Jag har inte 100% koll på det eftersom jag inte går PhD själv. Men jag skulle rekommendera dig att läsa om det här: https://www.ne.su.se/english/education/2.3646/application-admission/application-and-admission-1.17144#Who_can_apply

Där hittar du bland annat information om vem som kan ansöka, hur man ansöker och vem som kan bli antagen. Där står det bland annat att: ”Most accepted applicants have a master's degree with at least honours for the senior or/and master's thesis. Out of about 100 applications each year we accept only 5-10 students.” Så mitt tips är att läsa dig till där om hur du kan söka till PhD i nationalekonomi vid Stockholms Universitet.

Lycka till! Vänliga hälsningar, Hulda


MATEMATIKEN I NATIONALEKONOMERNAS ARBETE

Fråga: Hej Hulda. Jag försöker få mig en bild av hur mycket och vilken typ av matematik som nationalekonomer arbetar med. Jag är själv inte intresserad av matematik men är intresserad av klassiska och neoklassiska nationalekonomiska tänkare som Smith, Ricardo, Marx, Keynes och Milton. Tror du man kan läsa till nationalekonom utan att älska siffror? Kan ämnet fortfarande vara intressant?

Jag dras mer till sociologi och antropologi än matematik, men tror att matematik är nödvändigt för undersökningar i större skala. Känner du till någon beskrivning av hur det kan se ut i det dagliga arbetet för en nationalekonom? Kan tänka mig att det finns oerhört många varianter men en kort beskrivning skulle hjälpa mig mycket. Tacksam för all hjälp! Mvh Jonas.

Svar: Hej Jonas! Det är ganska breda frågor du ställer här och tyvärr kan jag inte svara på alla. Jag kan kortfattat säga att det är väldigt svårt att läsa ett kandidatprogram i nationalekonomi utan matematik, men du kan absolut inrikta din utbildning mot ett mer teoretiskt håll än empiriskt. Det inkluderar dock en del matematik också, men mer generella modeller än siffror.

Angående arbetsfrågorna så är nationalekonomi ingen jobbtitel, utan utbildningen ger dig analytiska verktyg som du kan använda dig av inom olika arbetsmarknader. Därför är det väldigt brett vad du kan göra med din utbildning, om du vill arbeta inom mer kvantitativ analys med siffror eller mer filosofiskt och teoretiskt arbete, eller något helt annat, så är det egentligen inget som sätter gränser på vad du kan och inte kan arbeta med. Du får hitta vad du är intresserad av och sedan inrikta dig mot det.

Jag exempelvis är väldigt intresserad av kvantitativ analys där jag sitter med stora mängder data och programmerar för att hitta kausala effekter i samhället. Men många jag pluggar med gör helt andra saker; exempelvis fältarbete eller teoretiska analyser. Så hitta det du är intresserad av och oroa dig inte så mycket över att programmets innehåll ska bestämma vad du gör i framtiden, det gör du själv :)

Hoppas det svarade mer på din fråga. Vänliga hälsningar, Hulda Hardardottir


HUR MYCKET MATEMATIK INGÅR I PROGRAMMET?

Fråga: Hej Hulda! Hur mycket matematik är det i kandidatutbildningen? Jag har lite svårt att få grepp om hur utbildningen ser ut, kan man jämföra den med något annat? Är det mer matematik än samhällsvetenskap? Med vänlig hälsning Jonas

Svar: Hej Jonas. Jag har tyvärr inte studerat samhällsvetenskap så jag kan inte svara ifall det är mer matematik eller inte, men jag kan spontant tänka mig att matematiken är lite mer omfattande i nationalekonomin. Den första grundkursen, Nationalekonomi I; delad i Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar, inkluderar inte mycket matematik, men som kriterierna för att söka kursen visar så måste man ha minst klarat Matematik C/3b/3c för att bli antagen på kursen.

Fortsättningskurserna på nivå II/III inkluderar lite mer omfattande matematik, särskilt "intermediate" kurserna. Men man får matematikhjälp vid sidan av ifall man känner att man behöver det. Sammanfattningsvis, så är det inte jättemycket matematik på kandidatnivån i nationalekonomi, men mängden och svårighetsgraden skiljer sig lite från kurs till kurs. Kan du derivering så kommer du ganska långt :)

Hoppas det svarade på din fråga. Vänliga hälsningar, Hulda


KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI

Fråga: Hej Hulda! Jag läser både på KTH och SU. Läser nu Nationalekonomi II och hoppas att jag kommer in på kandidatuppsatsen i nationalekonomi på SU. Min fråga är: hur svårt är det att komma in? Det är sagt att man rankas efter hur många A och B man har på macro/micro I och II. Då jag studerar dubbelt tror jag inte att jag kommer få högre än C på kurserna. Är mina chanser att komma in på kandadatuppsatsen väldigt låga eller kan det vägas upp av att jag har mycket meriter så som studier, jobb och olika engagemang? Tack! /August Isacsson

Svar: Hej August. Det är lite tuffare att komma in på kandidatuppsatsen om man läser fristående kurser än om man läser ett program, eftersom när man läser ett program så får man garanterad plats. Så det är som du säger, de som har de högsta betygen av alla som ansöker via fristående kurser kommer in. Men det betyder inte att du måste endast ha A och B, jag hade själv även några C och D, men jag hade också några A och B för att väga upp det.

Tänk på att du måste också ha skrivit vissa kurser för att komma in: Intermediate Micro, Intermediate Marco och Empirical Methods I; mer info här: https://sisu.it.su.se/search/info/EC6902.

Jobberfarenhet och engagemang utanför studierna spelar tyvärr ingen roll i antagningsprocessen, men övriga studiemeriter kan göra det. Jag kan rekommendera att skriva uppsatsen på hösttermin, det brukar i allmänhet vara färre som väljer att skriva sin uppsats då! :) Annars är det svårt att garantera självklart, men du har absolut chans att komma in även om du inte har A och B i allting.

Hoppas det svarade på dina frågor. /Hulda


KLARA TENTAN UTAN ATT LÄSA KURSLITTERATUREN?

Fråga: Hej! Jag undrar angående Nationalekonomi 1 (alltså allra första grundkursen). Kan man klara kursen enbart med att gå på föreläsningar/övningar? Jag har ett jobb, och tänker att jag kanske inte hinner läsa allt i boken också. /Tara

Svar: Hej Tara. Jag skulle inte rekommendera att plugga kursen helt utan att läsa kurslitteraturen men jag kan ändå tänka mig att det finns möjlighet att du klarar tentan och duggorna utan den. Tentorna ska inte inkludera material utöver det som tas upp på föreläsningarna, men ifall något tas upp på föreläsningarna som du inte riktigt förstår så kompletterar litteraturen mycket med information. Så jag skulle rekommendera att du har tillgång till litteraturen, men du behöver nog inte vara superstressad ifall du inte hinner läsa allt inför tentan.

Ett tips är att också plugga på gamla tentor och duggor, du kan även fråga din studieadministratör, Karin Blomqvist för NEK 1, efter att få se tidigare studenters svar, jag brukar alltid göra det och tycker att det hjälper supermycket!

Hoppas det svarade din fråga och lycka till med studierna!

Vänliga hälsningar, Hulda


TIPS FÖR ATT KLARA NATIONALEKONOMI I

Fråga: Hej! Jag ska börja studera nationalekonomi, jag undrar om du kan dela med lite tips på hur man kan klara kursen? Eller bra böcker man ska läsa ? Eller nånting annat som kan hjälpa. Tacksam för svar. /Turaj

Svar: Hej Turaj. Jag vet inte riktigt vad jag kan ge för tips förutom att du bör läsa kurslitteraturen och gå på både föreläsningarna och seminarierna :) Litteratur utöver kurslitteraturen behövs nog inte. Nationalekonomi I är ganska teoretisk så den inkluderar inte jättemycket matte, så mitt största tips är bara att läsa kurslitteraturen och sedan inför tentan/duggorna så får du träna på gamla tentor och duggor.

Hoppas det svarade din fråga och lycka till med studierna! :)

Vänliga hälsningar, Hulda


KUNSKAPER I ENGELSKA

Fråga: Hej Hulda. Jag är 37 år och vill börja studera på Stockholms universitet. Jag sökte till Kandidatprogram i företagsekonomi. Jag är behörig men vet inte än om jag blir antagen. Jag har inga erfarenheter inom området och har aldrig jobbat med det.

Min fråga är, kan jag klara av utbildningen om jag inte är bra på engelska, eller måste jag ha goda kunskaper i det engelska språket? Med vänlig hälsning, Linda.

Svar: Hej Linda! Generellt sett behöver man inte jobberfarenhet för att komma in på ett kandidatprogram, utan urvalet baseras på gymnasiebetyg och/eller resultat från högskoleprovet. Jag kan inte riktigt svara på frågan om engelska då jag inte har studerat just det programmet själv, men jag kan hänvisa till programmets studievägledare: studievagledare@sbs.su.se Det verkar som att vissa kurser är på svenska och vissa kurser på engelska, sen kan jag tänka mig att en del kurslitteratur kan vara på engelska som den är i nationalekonomin. På företagsekonomiska institutionens hemsida står det att Engelska B/6 krävs för den särskilda behörigheten och mitt tips är att du hör av dig till studievägledarna och kollar upp det. Lycka till!

Vänliga hälsningar, Hulda Hardardottir


MATEMATIK INOM PROGRAMMET

Fråga: Hej Hulda, hjälper det att man har studerat Algebra och Analys I på universitetsnivå för att komma in på masterprogrammet? /Fatima

Svar: Hej Fatima! All utbildning är självklart meriterande på något sätt och denna kurs är först och främst förberedande för dig för utbildningen. Masterprogrammet innefattar ganska mycket matematik och därför är första obligatoriska kursen i programmet en matematikkurs. Mer information om kursen hittar du här: www.ne.su.se/english/education/2.3645/master-s-programme-in-economics/course-information-master-autumn-term/mm1005-mathematics-for-economic-and-statistical-analysis
Denna kurs tror jag du skulle vara väl förberedd för ifall du har läst Algebra och Analys I. 

Vänliga hälsningar, Hulda Hardardottir


HUR SVÅRT ÄR DET ATT KOMMA IN PÅ MASTERPROGRAMMET?

Fråga: Hej Hulda! Hur svårt är det att komma in på masterprogrammet i nationalekonomi på SU? Vad ne.su.se säger krävs det att man minst har 30 hp med betyget B. Finns det någon möjlighet att komma in ifall man inte skulle uppnå det kravet? /Jaqueline

Svar: Hej Jaqueline! Det är tyvärr ganska svårt att komma in på masterprogrammet i nationalekonomi vid SU. Först och främst på grund av att efterfrågan är så otroligt hög. Om jag minns rätt så ansökte 500-600 studenter i år och endast ca 50 fick en plats. Så det beror på hur bra betyg de övriga sökande har. Det finns absolut en chans, men mitt tips är dock att försöka få så höga betyg som möjligt.

Jag kollade upp behörighetskravet på masterprogrammets hemsida, och så här står det:

"Särskild behörighet: Kandidatexamen omfattande 60 högskolepoäng i nationalekonomi varav 30 hp på lägst förkunskapsnivå B. Engelska B/Engelska 6."

Förkunskapsnivå B betyder i detta sammanhang att man måste ha studerat 30 hp i nationalekonomi på fortsättningskursnivå, det vill säga högre nivå än en grundkurs. Det har alltså inget att göra med betyget. Hör av dig om du har någon till fråga!
Vänliga hälsningar, Hulda Hardardottir.


UTBYTESSTUDIER I JAPAN

Fråga: Hej Hulda! Hur var det att plugga i Japan? Vad läste du där? Vad är den största skillnaden jämfört med att studera i Sverige? Mvh Eric.

Svar: Hej Eric! Det var verkligen intressant att plugga i Japan, absolut ett av de bästa besluten jag tog under min studietid. Jag åkte dit på utbyte under min 4:e termin genom centrala avtal vid Stockholms Universitet, mer information om utbytesstudier hittar du här: www.su.se/utbildning/studera-utomlands/hur-söker-jag/

Jag studerade ett program som heter JTW, eller "Japan in Todays World", vilket var ett utbytesprogram på engelska vid Kyushu University. Jag läste kurser som exempelvis japansk ekonomi, japansk historia och japansk sociologi, men jag pluggade även en grundkurs i japanska. Den största skillnaden mellan att studera i Japan jämfört med i Sverige är först och främst kulturen och språket. De flesta kurserna är på japanska och i Fukuoka där jag pluggade pratade väldigt begränsad andel av befolkningen engelska. Detta tyckte jag dock gjorde upplevelsen ännu mer intressant och rolig! Hoppas detta svarade dina frågor. Vänliga hälsningar, Hulda Hardardottir.

På denna sida