Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fråga mig om studier i statsvetenskap!

Hej! Jag heter Alexander och studerar internationellt masterprogram i statsvetenskap. Om du har några funderingar gällande statsvetenskap, hur det är att plugga eller något annat spännande, tveka inte att ställa dina frågor. Jag ska svara så gott jag kan.

 

FRÅGOR OCH SVAR:

 

VARFÖR STUDERA STATSVETENSKAP PÅ STOCKHOLMS UNIVERSITET?

Fråga: Hej! Vad fick dig välja att läsa master i statsvetenskap? Och varför specifikt Stockholms universitet istället för några andra lärosäten i landet? Mvh Kasper.

Svar: Hej Kasper! Det är verkligen en rimlig fråga! Först och främst läste jag kandidaten på Stockholms universitet och var nöjd med det. Jag tyckte om uppläggen på kurserna och att utbildningen ligger forskningsnära. För det andra finns det i Stockholm en närhet till arbetsmarknaden, jag tycker att de mest intressanta jobben för en statsvetare till största delen finns här. 

På Stockholms universitet finns fyra olika masterprogram i statsvetenskap:

Masterprogram i statsvetenskap (ges på svenska och har lite mer traditionell teoretisk inriktning)
International Master's Programme in Political Science (liknar i stort den svenska men ges på engelska)
Masterprogram med inriktning mot offentlig politik och organisation (ges på svenska och har en mer praktiskt orienterad inriktning)
International Master's Programme in Environmental Social Science (inriktning mot miljöpolitik och miljöfrågor ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv, ges på engelska)

Läs gärna mer här: www.statsvet.su.se/utbildning/våra-utbildningar/avancerad-nivå.

Vänliga hälsningar
Alexander


HUR ÄR ARBETSMARKNADEN FÖR STATSVETARE?

Fråga: Hur ser arbetsmarknaden ut för någon med en kandidat i statsvetenskap? Har du några tips på hur man kan skaffa sig erfarenhet redan under studierna? Hur är studierna i statsvetenskap på SU — är det ett bra och stimulerande program? /Simon

Svar: Hej Simon! Arbetsmarknaden som statsvetare är bred. Den spänner från offentlig sektor – statsförvaltning, riksdagsförvaltning och myndigheter – till civila samhället – intresseorganisationer och företag. Utbildningen ger en förmåga till breda samhällspolitiska analyser. Som statsvetare ligger ens särskilda kompetens, i förhållande till väldigt många andra utbildningar, att problematisera sociala och politiska fenomen. Efter vad jag har hört från verksamma statsvetare har efterfrågan på dessa kompetenser ökat. Det ges möjlighet att göra praktik under utbildningen både som fristående kurs och inkluderat i de olika kandidatprogram som ges på institutionen. Vill en göra sig mer anställningsbar finns massor av möjligheter att engagera sig i olika intresseföreningar – där är dock min rekommendation att alltid följa sina intressen.

Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet är den största i Sverige och ledande på sina respektive forskningsområden. Forskningsfälten avspeglar sig också i utbildningen genom valbara kurser.

Du är hjärtligt välkommen med din ansökan! Hälsningar Alexander 


ANTAGNINSPOÄNG OCH BEHÖRIGHET FÖR STATSVETENSKAP

Fråga: Hej Alexander och tack för din video! Jag är intresserad av att börja studera statsvetenskap och undrar vad man ska ha för antagningspoäng samt vilken behörighet krävs för att bli antagen? /Aman

Svar: Hej Aman! Roligt att du vill läsa statsvetenskap! Poängen för att komma in på utbildningen varierar från termin till termin eftersom det är beroende av hur många som söker. En kan komma in både på betyg och genom sitt resultat på högskoleprovet. På denna sida kan du söka efter antagningsstatistik: https://statistik.uhr.se 

Tänk på att det är två urval och poängen kan sjunka till andra urvalet.  

Du kan läsa statsvetenskap både som fristående kurs och del i ett program. Här kan du läsa om vad som krävs för att vara behörig till den första fristående kursen Statsvetenskap I: https://sisu.it.su.se/search/info/SVS001.

Lycka till! /Alexander


HUR  SER UNDERVISNINGEN UT PÅ STATSVETENSKAP?

Fråga: Vilken typ av undervisning har man om man läser Statsvetenskap I, II och III? Är det bara föreläsningar? Och hur examineras man? Är det bara hemtenta och saltenta eller förekommer det grupparbete också? /Adele   

Svar: Hej Adele, och tack för en mycket bra fråga! Generellt examineras de flesta kurser genom hemtentor, alltså att på egen hand skriva längre analyserande resonemang med referenser till kurslitteraturen. Oftast har en några dagar till en hel vecka på sig att skriva. Endast ett fåtal kurser examineras med salstenta.

Undervisningen sker genom ca 2 föreläsningar och 1 seminarium per vecka, däremellan är det egen läsning. Vid seminarierna kan både gruppuppgifter och enskilda uppgifter göras, beroende på kursens upplägg. Seminarierna är oftast de roligaste stunderna, där en får möjlighet att diskutera tillsammans med lärare och andra studenter. 

I länken nedan kan du kolla in kursplaner för respektive kurs och läsa lite mer om tentamen. Allt gott!

https://www.statsvet.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundnivå

På denna sida