Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur är det att plugga kriminologi?

Hej! Jag heter Albin och läser masterprogrammet i kriminologi vid Stockholms universitet, vilket jag trivs väldigt bra med. Har du några frågor kring hur det är att läsa kriminologi så är du varmt välkommen att kontakta mig genom formuläret nedan. Jag lovar att svara!

 

FRÅGOR OCH SVAR:

 

FRÅGA OM EXAMEN I KRIMINOLOGI

Fråga: Hej! Jag undrar om man kan ha kurserna Psykologi I, II och III som bas för en kandidatexamen i kriminologi? /Elin

Svar: Hej Elin. Det går alldeles utmärkt - om du läser Kriminologi I, II samt kandidatkursen. Då tror jag även du kan ta ut en dubbel kandidat i kriminologi och psykologi men jag är inte helt säker. Hör med studievägledaren på respektive institution. I vilket fall kan du ta ut en kriminologiexamen. 

Lycka till!
Albin


FRÅGA OM SCHEMA OCH KURSÖVERSIKT

Fråga: Hej! Jag har undrar hur många föreläsningar ni hade i snitt per vecka? Finns det någon lista eller översikt på vilka inriktningar man kan välja efter 1,5 år kriminologi? Skulle vara kul att se några delkurser som ingår i respektive termin? Tack! /Johanna.

Svar: Hej Johanna! Det är svårt att saga då det varierar men i snitt 2-3 föreläsningar/seminarier i veckan skulle jag tro. Delkurserna är som följer:

Kriminologi I: Allmän Översiktskurs, Metod I, Kriminalpolitik.
Kriminologi II: Teoretiska Perspektiv, Viktimologi, Metod II
Kriminologi Kandidatkurs: Straffets sociologi, Metod III, Examensarbete
Alla kurser är 10 hp utom på sista terminen då examensarbetet utgör 15 hp och de två delkurserna ges om 7.5 hp vardera.

För mer information om respektive delkurs se: 
https://www.criminology.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/grundniv%C3%A5

Vänligen
Albin Stenström


BEHÖVER MAN VARA POLIS FÖR ATT KUNNA BLI KRIMINOLOG?

Fråga: Hej! Måste man först bli polis för att kunna bli kriminolog? /Emmie 

Svar: Hej Emmie! Nej, det behöver du inte. Kriminolog är ingen skyddad titel så vem som helst kan egentligen kalla sig för kriminolog. På polisutbildningen tror jag att dem läser någon form av grundkurs i kriminologi och polisens arbete och metoder utgör ett av flera forskningsområden inom kriminologin. Polisen är bara en av flera tänkbara arbetsplatser för någon som utbildat sig i kriminologi.

Vänligen
Albin


KANDIDATPROGRAM I KRIMINOLOGI

Fråga: Hej, jag undrar om det går att läsa ett kandidatprogram i kriminologi eller om det endast är fristående kurser som ges på grundnivå? Mvh Tiffy.

Svar: Hej Tiffy. På grundnivå ges inget program utan du läser kurser som du själv sätter ihop till ett program. För att ta ut en kandidatexmanen med kriminologi som huvudämne så läser du 90 hp, eller tre terminer Kriminologi (I, II, III) och 90 hp av något annat ämne som du väljer själv.

Lycka till!
Albin


HUR MÅNGA PLATSER HAR KANDIDATKURSEN I KRIMINOLOGI?

Fråga: Hej Albin! Jag har sökt Kriminologi III som firstående kurs och undrar hur många platser utbildningen har. Hur svårt är det att komma in på den kursen? Tack på förhand! /Mina.

Svar: Hej Mina! Det är svårt att säga. Antagningen baseras på dina betyg i Kriminologi I och II, samt antalet högskolepoäng. De tar in mellan 30-35 studenter per termin. Antalet förstahandssökande varierar men någonstans mellan 25-50% av dem som placerar kursen överst brukar komma in. 

För mer antagningsstatistik se statistik.uhr.se Om du vill gräva djupare i frågan föreslår jag att du hör av dig studievägledaren på studentexpeditionen@criminology.su.se

Lycka till!
Albin


FRÅGA OM TILLGODORÄKNANDE INOM MASTERPROGRAMMET

Fråga: Hej! Jag hade tänkt att söka till masterprogrammet i kriminologi till hösten. Jag vill dock säkra upp och söka fristående kurser som jag senare skulle kunna tillgodoräkna mig till programmet. Har du något tips på kurser som jag kan söka? Mvh Anna.

Svar: Hej Anna! Jag har bara läst kurserna som ingår i masterprogrammet så jag har dessvärre inget bra tips utöver det. Tänk dock på att alla kurser som tas utanför Kriminologiska institutionen och som ska ingå i masterexamen måste godkännas av studierektorn för avancerad nivå. Jag skickar med kontaktuppgifter till honom via länken nedan: https://www.criminology.su.se/om-oss.

Vänligen

Albin Stenström


HUR LÅNG ÄR KURSEN KRIMINOLOGI I?

Fråga: Hej Albin! Jag undrar hur lång kursen Kriminologi I är. /Klara Wickström 

Svar: Hej Klara! Kriminologi I är 30 hp, d.v.s. en termin eller ett halvår. Om du ska ta ut en kandidatexamen behöver du läsa 180 hp vilket är tre år (sex terminer).

Lycka till med din studier.

Vänligen
Albin


HUR SVÅRT ÄR DET ATT BLI ANTAGEN TILL KANDIDATKURSEN?

Fråga: Hej Albin! Hur ser det ut för kandidatkursen i kriminologi III på SU, är det svårt att komma in på den? Finns det några specifika krav att förhålla sig till
(ex antal högskolepoäng eller dylikt)? /Anna

Svar: Hej Anna! Tack för din fråga. Det är svårt att säga för det varierar från termin till termin. Normalt sett är det lite svårare att komma in på hösten. Urvalet baseras på betyg på Kriminologi I och II samt högskolepoäng. För att söka till kursen måste du alltså ha läst Kriminologi I och II. Det kanske inte var till så mycket hjälp men som sagt det var en klurig fråga. 

Allt gott /Albin


KOMBINERA KRIMINOLOGI MED ANDRA ÄMNEN

Fråga: Hej, jag funderar på att läsa kriminologi på Stockholms universitet och undrar vilka ämnen som kan vara bäst att kombinera med kriminologi. Funderar på sociologi, psykologi och statsvetenskap. Undrar också vad som är skillnaden mellan rättssociologi och sociologi. /Rebecca 

Svar: Hej Rebecca! Jag tycker det låter som en utmärkt kombination som ger bra bredd. Ett annat alternativ är att du tar ut en dubbel kandidatexamen. Då läser du 90 hp kriminologi och 90 hp av något annat. Kanske fastnar du för något - det får tiden utvisa.

Inom rättssociologin studerar du förhållandet mellan rätt och samhälle - ett sociologiskt perspektiv på rättsvetenskapen. Sociologi är bredare och handlar inte nödvändigtvis om någon särskild del av samhället utan om relationer och strukturer som finns mellan människor inom politik, ekonomi, utbildning m.m.

Hoppas svaret var till någon hjälp och lycka till med dina val!

Allt gott /Albin


HUR BLIR JAG EN KRIMINOLOG?

Fråga: Hej Albin! Jag vill läsa till kriminolog och undrar hur lång utbildningen är? Behöver jag studera på ett universitet för att bli en kriminolog? Vad kan man jobba med efter studierna? /Azra

Svar: Hej Azra. Kriminolog är ingen skyddad yrkestitel likt läkare eller psykolog. Vem som helst kan egentligen kalla sig för kriminolog.

Om du vill ha en kandidatexamen i kriminologi så behöver du läsa 180 högskolepoäng (varav 90 i kriminologi). Det motsvarar 3 års heltidsstudier på universitet/högskola. För en masterexamen behöver du läsa ytterligare 2 år. Efter din utbildning kan du exempelvis arbeta på Brottsförebyggande rådet eller inom Polisen som analytiker eller civilutredare.

På den här sidan kan du läsa mer om olika arbeten för någon som pluggat kriminologi: http://kriminologen.se/vad-jobbar-man-med-kriminolog/.

Lycka till med dina val!

Albin


VAD GER UTBILDNINGEN FÖR JOBB?

Fråga: Hej, jag går sista året i gymnasiet och vill bli kriminolog då jag tycker kriminalitet mm är väldigt intressant. Måste man ha toppbetyg för att söka utbildningen och vad gör egentligen en kriminolog mer? Kan man söka till något inom polisen senare? /Sara

Svar: Hej Sara! Utöver att arbeta för polisen så är det många kriminologer som arbetar för brottsförebyggande rådet, kriminalvården eller annan offentlig förvaltning. Angående vad som krävs för att komma in har jag fått en liknande fråga tidigare, se mitt svar under rubriken "Antagningspoäng för kriminologi" nedan. 

Allt gott, Albin


HUR SVÅRA ÄR KURSERNA PÅ GRUNDNIVÅN?

Fråga: Hej! Hur svåra är kurserna Kriminologi I, II & III på skala 1-10? Är det många grupparbeten inom dem på SU? Hur pass bra betyg behövs för att bli antagen till masterprogrammet? Räcker det med alla "C"? /Kamilla

Svar: Hej Kamilla! Det är jättesvårt att säga. Det är nog individuellt och beror på vilka förkunskaper och erfarenheter en har. För egen del så upplevde jag nog den första delkursen på Kriminologi I som mest utmanande men det var också min första universitetskurs. Jag hade även en ganska dålig studieteknik som bestod i att jag gick på föreläsningarna (ca 2-3 i veckan) och läste nån timma på kvällen för att sedan växla upp rejält nån vecka innan tentan. Nu är det mer nio till fem. 

Det är en del grupparbeten ofta i samband med seminarier men även som tentamen ibland. Funkar allt som oftast väldigt bra! 

För antagning till masterprogrammet så är kvalitén på din c-uppsats den viktigaste parametern, men även betyg på metodkurser. Det kan säkert räcka med genomgående C i betyg vissa år men du sitter nog mer säkert om du har högre betyg.

Mer info om behörighet och urval till masterprogrammet här

Som sagt - det var svåra frågor. Hoppas mina svar hjälpte lite i alla fall.

Vänligen, Albin


KURSERNA RÄTTSSOCIOLOGI OCH RÄTTSPSYKOLOGI

Fråga: Hej! Jag läste att du studerade sociologi, rättssociologi och rättspsykologi för din kandidatexamen. Var dessa 30 hp vardera och vad tyckte du om respektive kurs? /Stina

Svar: Hej! Jag tyckte mycket om rättssociologin då den gav mig viktiga perspektiv på förhållandet mellan rättsregler och sociala normer - något som jag har haft stor nytta av i mina kriminologistudier. Rättspsykologin gav inte så mycket. Det jag fick med mig kunde jag ha läst i en populärvetenskaplig bok. Kanske hade jag fått ut mer av kursen om jag hade läst mer psykologi innan. Med det sagt, om du exempelvis vill arbeta som civilutredare inom polisen så tror jag rättspsykologin kan vara meriterande då du läser lite vittnespsykologi och intervju/förhörsmetodik. 

I sammanhanget kanske jag även borde poängtera att jag inte läste rättspsykologi vid Stockholms universitet utan på distans genom Högskolan i Kristianstad. Båda kurserna var på 30hp!

Allt gott, Albin


TILLGODORÄKNA POÄNG FÖR EXAMEN

Fråga: Hej! Kan man tillgodoräkna högskolepoäng (hp) från en tidigare utbildning vid annat universitet för en examen i kriminologi på Stockholms universitet? /Stina

Svar: Hej Stina! Det beror lite på hur du menar. Om du t.ex. har läst 150 hp vid Stockholms universitet (SU) varav 90 hp är kriminologi och du önskar ta ut en kandidatexamen i kriminologi (180 hp) så går det utmärkt att fylla ut dina poäng från SU med en kurs om 30 hp från ett annat universitet. 

Om du istället har läst kriminologi vid ett annat universitet och önskar tillgodoräkna dessa poäng för att exempelvis blir behörig till Kriminologi II vid SU (vilket kräver att du har läst Kriminologi I), så måste du kontakta studierektorn vid Kriminologiska institutionen. Han heter Kalle Tryggvesson och du når honom på: kalle.tryggvesson@criminology.su.se.

Hoppas svaret var till någon hjälp :) Vänlig hälsning, Albin


ANTAGNINGSPOÄNG FÖR KRIMINOLOGI

Fråga: Min son är 17 år och söker lite uppslag om vad han ska studera när han gått ut gymnasiet. Idag pratade vi lite om kriminologi och vi undrar vad som krävs från gymnasiet för att komma in samt vad man kan bli när man har studerat kriminologi? Tror han gärna vill jobba inom polisen men inte som polis. /Karina

Svar: Hej Karina. Vad roligt att kriminologi dök upp som ett alternativ. Civilanställning inom polisen som exempelvis analytiker eller handläggare är fullt tänkbara funktioner för någon som studerat kriminologi. 

Vad som krävs för att komma in varierar från år till år. Generellt är det lite enklare under vårterminerna. Om vi ser till de tre senaste terminerna så har det krävts följande för att antas till Kriminologi I:

HT 2018: BI 16.76 - HP 0.7
VT 2018: BI 15.18 - HP 0.5
HT 2017: BI 17.86 - HP 0.85

BI = Betygssnitt från gymnasiet där A är likvärdigt med 20 och F är likvärdigt med 0

HP = Högskoleprovet

Statistiken är hämtad från Universitets-och högskolerådets webbsida. För andra terminer eller mer detaljerad statistik se: https://statistik.uhr.se.

Hoppas svaren var till någon hjälp!

Vänlig hälsning, Albin


VILKA KURSER ÄR BRA ATT KOMBINERA MED KRIMINOLOGI?

Fråga: Hej, jag sökte kursen Kriminologi 1 på Stockholms universitet men kom inte in. Jag kommer att söka till våren igen eftersom jag så gärna vill läsa kriminologi. Har du tips om andra kurser inom området som jag skulle kunna söka? Vill så gärna bara få in en fot! /Tove

Svar: Hej Tove, det var tråkigt att höra. Du kan trösta dig med att kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne som tillämpar perspektiv och förklaringsmodeller från flera olika ämnen såsom sociologi, psykologi, juridik, statsvetenskap, rättssociologi m.m. Om du inte skulle komma in till våren så kan du med fördel söka dig till något av dessa.

Lycka till! Vänlig hälsning, Albin


LÄSTES ALLA KURSER VID STOCKHOLMS UNIVERSITET?

Fråga: Hej Albin! Såg att du hade skrivit att du kombinerat kriminologikurserna med rättspsykologi och rättssociologi. Läste du dessa kurser på Stockholms universitet eller vid ett annat lärosäte? Mvh Ellen

Svar: Hej Ellen! Tack för din fråga. Jag läste rättssociologi (Lunds universitet) och rättspsykologi (Högskolan i Kristianstad) parallellt på halvfart, distans. Det fungerade bra att kombinera dessa. 

Om du inte vill läsa på distans så ger Stockholms universitet kvällskurser i rättspsykologi på halvfart, flera av mina kurskamrater på kriminologin läste dessa. Skickar med länkar nedan. Allt gott/ Albin

https://sisu.it.su.se/search/archive_info/PS1155/sv

https://sisu.it.su.se/search/archive_info/PS2255/sv


HUR ÄR SAMMANHÅLLNINGEN I KLASSEN?

Fråga: Hej! Hur är sammanhållningen om man endast läser fristående kurser? Får man kompisar ändå (naturligt) eller måste man kämpa och vara med i olika organisationer på universitetet för att få vänner? Hur gamla är majoriteten av de som studerar t.ex Kriminologi 1? Mvh Darya

Svar: Hej Darya. Tack för dina frågor! Jag tycker sammanhållningen är bra, varje kurs är ändå ett halvår och du träffar inte sällan på samma personer på olika kurser då de flesta läser ungefär samma saker. Mina studier har gett mig vänner för livet och jag har inte engagerat mig i föreningar, så det är absolut inget krav.

Snittålder är svårt att uppskatta men jag skulle säga att de flesta är mellan 20-26. Jag hoppas mina svar kan vara till någon hjälp.


HUR ÄR LÖNEN FÖR KRIMINOLOGER?

Fråga: Hej Albin! Det känns som att utbildningen endast leder till lågbetalda jobb (så som jag läst på internet). Kan du berätta lite mer om jobbet efter studierna? Mvh Darya

Svar: Hej Darya. Om vi ser till SCB:s lönestatistik för sociologer m.m. (finns ingen specifikt för kriminologer) så är snittlönen 38 000 för de som har tre års eftergymnasial utbildning (http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/Search/?lon=sociolog). Det finns givetvis stora variationer inom gruppen och en kandidatexamen i kriminologi är ingen garant för att du får ett arbete med en lön på 38 000 kr, det är nog få förunnat. Jag skulle inte ta dessa siffror allt för seriöst men det var det bästa underlag jag kunde hitta. Den ekonomiska aspekten har inte varit särskilt viktigt för mig personligen och det finns förmodligen utbildningar som ger bättre avkastning.


FÖRKUNSKAPER OCH FÖRBEREDELSER INFÖR STUDIER I KRIMINOLOGI

Fråga: Hej! Var det ett problem att komma in på kandidatkursen? (studievägledaren sa att det är många som söker till denna) Har du tips på hur jag kan förbereda mig inför kursen Kriminologi 1 som startar i vår? Behöver jag ha några förkunskaper? 

Svar: Hej! Det är svårt att säga huruvida det är lätt eller svårt att komma in på kandidatkursen, det beror lite på hur du presterar på Kriminologi I och II. På Kriminologi I antas ca 200 studenter jämfört med ungefär 30 studenter på kandidatkursen. Men det ska också sägas att långt ifrån alla som läser Kriminologi I har en ambition att ta en kandidatexamen i ämnet. Jag föreslår att du testar en termin, känner du att det är roligt så kommer du säkert också anstränga vilket kommer synas i dina betyg.

Kriminologiska Institutionen har släppt ett antal miniföreläsningar kring olika ämnen. Dessa ger en inblick i kriminologiska frågeställningar och kan fungera som en förberedelse för dina studier. Se länk nedan:

https://www.criminology.su.se/forskning/miniföreläsningar/miniföreläsningar


HUR SVÅRA ÄR STUDIERNA I KRIMINOLOGI?

Fråga: Hej! Jag har tänkt att studera kriminologi på grundnivå på SU och undrar hur svåra studierna är i jämförelse med andra program t.ex ingenjör, lärare, socionom? Är det mycket som är på engelska? (föreläsningar/kurslitteratur) Klarar man sig med endast svenska? /Darya

Svar: Hej Darya och tack för din fråga! Stockholms universitet erbjuder inget kandidatprogram i kriminologi. Däremot kan du plocka ihop din egen kandidatexamen i kriminologi. Då läser du tre terminer kriminologi och tre terminer av något annat ämne du intresserar dig för. Själv läste jag sociologi, rättssociologi och rättspsykologi.

Eftersom jag endast har läst kriminologi samt de ämnen som jag listade ovan så har jag svårt att avgöra hur lätt eller svårt det är i förhållanden till andra ämnen. Jag tror att det handlar om intresse och kanske i viss mån förkunskaper. Själv hade jag nog haft problem med att klara en ingenjörsutbildning :)

När det kommer till språket så är i princip all undervisning på svenska men merparten av kurslitteraturen är på engelska. En viss läsförståelse när det kommer till engelska är alltså nödvändigt men den kommer så klart att förbättras under utbildningens gång då du hela tiden läser och analyserar engelska texter.

Lycka till med dina studier!
Vänligen, Albin Stenström

På denna sida