Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hur är det att studera Global utveckling?

Hej! Mitt namn är Johanna Wolff och jag läser kandidatprogrammet i Global utveckling. I videon nedan berättar jag om detta spännande och intressanta program samt om hur det är att vara student på Stockholms universitet.

 

FRÅGOR OCH SVAR:

 

ARBETSMARKNADEN EFTER STUDIER I GLOBAL UTVECKLING

Fråga: Hej Johanna! Jag vill studera global utveckling men har dock svårt att se vilka konkreta yrkesroller utbildningen kan leda till. Jag skulle vara så tacksam om du ville nämna några av de vanligaste yrkesrollerna bland tidigare studenter (gärna inom olika områden). /Fanny

Svar: Hej Fanny! Tack för din fråga, roligt att du är intresserad av att läsa global utveckling. Det här med konkreta yrkesroller är något jag tror att alla vi som läser har funderat över, eftersom vi inte får någon exakt yrkestitel som efterfrågas i en jobbannons. Detta skulle kunna ses som något begränsade men jag tror att man kan tänka precis tvärtom, att läsa global utveckling är brett och kan öppna möjligheter att jobba inom flera områden. Under andra året har du dessutom möjlighet att bredda dig inom ex. statsvetenskap eller Internationella relationer som kanske är lite mer allmänt kända. 

Jag har ingen personlig insyn i vad tidigare studenter faktiskt jobbar med men på utbildningens hemsida kan man läsa följande:

"Genom att läsa programmet får du en bra grund för studier på avancerad nivå och för en intressant yrkeskarriär, exempelvis inom UD, Sida och andra myndigheter, internationella organisationer, eller inom företag med fokus på t.ex. företags samhällsansvar (CSR)." 

Vi har under utbildningen också haft besök av representanter från flera olika organisationer för att få en insyn i vad vi kan tänkas jobba med i framtiden. Organisationerna har bl.a. varit WeEffect och Siwi. 

Hoppas att detta kan vara till någon hjälp! Annars kan det vara en bra idé att kontakta studievägledaren på institutionen, hon har säkert bättre koll på vad elever som tidigare gått utbildningen gör idag. 

Lycka till!
Johanna


ATT FÖRDJUPA SIG I ÄMNEN OCH LOKALA FRÅGOR

Fråga: Hej! Finns det utrymme för att intressera sig i mer specifika "fenomen" än sambandet mellan kultur, ekonomi och politik inom global utveckling? Jag tänker till exempel på mer specifika ämnen eller mer lokala frågor?

Svar: Hej Athaar och tack för din fråga! Jag skulle säga att lärarna djupdyker en hel del i mer lokala frågor i princip på varje kurs. Perspektiven som tas upp är övergripande, som sambanden i stort, och även lokala. Vi läser en hel del om olika trender och även fenomen. Kopplingen är dock hela tiden till det globala och till utveckling. Under första året läste vi t.ex. om städer och urbanisering, konflikter och miljö. 

Under första året hade vi två egna arbeten där man lite mer själv kan styra vad man vill undersöka närmare, det ena bestod av en intervju och pm om en gräsrotsrörelse i Stockholm och den andra med koppling till miljö. Andra året väljer du breddning i socialantropologi, kulturgeografi, ekonomisk historia, internationella relationer eller statsvetenskap. Och under tredje året kan du göra fältstudie och skriver uppsats och då djupdyker du också i ett mer specifikt fenomen eller ämne. 

Jag vet inte om det svarar på din fråga? Om inte så återkom gärna med exempel på vad för typ av fenomen och specifika ämnen du tänker på. Ett tips, om du inte redan gjort det, är att gå in på https://www.socant.su.se/utbildning/våra-utbildningar/grundnivå/kandidatprogram-i-global-utveckling/global-utveckling-i och läsa lite om varje enskild kurs under varje termin. 

Vänliga hälsningar/ Johanna


ARBETE EFTER UTBILDNINGEN

Fråga: Hej Johanna! Tack för en intressant film. Jag undrar vad du vill jobba med när du är klar med studierna? Mvh Niklas

Svar: Hej Niklas! Tack för din fråga! Jag har faktiskt inte någon klar bild av exakt vad jag vill jobba med när jag är färdig. Innan jag började programmet trodde jag att jag ville syssla med något som hade med miljö att göra men just nu är jag inne på att jobba med jämställdhetsfrågor. År två, som jag läser nu, har man möjlighet att bredda sig inom ett eller två ämnen. De man kan välja mellan är statsvetenskap, ekonomisk historia, socialantropologi, internationella relationer och kulturgeografi. Bredden gör att vi i klassen nog kommer jobba med rätt olika saker. 

Vänliga hälsningar/ Johanna

På denna sida