Stockholms universitet logo, länk till startsida

Vilka möjligheter ger studier vid Ämneslärarprogrammet? Fråga mig!

Hej! Jag studerar Ämneslärarprogrammet och finns här om du har några frågor om utbildningen eller om hur det är att vara student vid Stockholms universitet.

 

 

Sök kurser och program

Frågor-och svarfunktionen är avstängd under sommaren och kommer att öppnas igen vid terminsstart.


Frågor och svar:

 

Fråga: Hej Eli! Hur ser en vanlig dag ut för lärarstudenter? Har man väldigt mycket obligatoriska föreläsningar och lektioner? /Nimo

Svar: Hej Nimo, tack för din fråga! Ämneslärarutbildningen innehåller VFU (totalt en termin 30hp, under hela utbildningen) som är obligatorisk, måndag-fredag vanliga tider. Utbildningen innehåller också ämnesundervisning och under denna period är inte allting obligatoriskt, exempelvis hade de flesta ämneskurser som jag haft på mitt ämne (religion) inga obligatoriska föreläsningar men däremot obligatoriska seminarier.

Schemat i överlag (beror på ämnet du väljer) är väldigt nice! Jag är otroligt nöjd med mitt schema, det har varit ca 3 dagar i veckan, 1 till 2 föreläsningar/seminarium om dagen, exempelvis kl.10-12/13-16. Men det beror helt och hållet på kurs och ämnen du väljer!

Sammanfattningvis så har jag inte upplevt att det mesta i min utbildning är obligatoriskt men däremot är det bra om man aktivt deltar i undervisningen för att lyckas med studierna.

Tack för din fråga, ställ gärna fler frågor!
Mvh Eli

____________________________________________________________________

Fråga: Hej Eli! Jag undrar när det är man går ut på sin första VFU och vad man får göra då. Håller man redan i egna lektioner? Sedan undrar jag även om ni under utbildningen får lära er hur man håller i en lektion respektive planerar en lektion. /Clara

Svar: Hej Clara! Tack för bra och viktiga frågor! Lärarutbildningen består utav 3 VFU-tillfällen som är uppdelade under hela utbildningstiden. De två första VFU-tillfällen är på 7.5 högskolepoäng (ca 5 veckor) och sista VFU-tillfället som oftast är i slutet av utbildningen är på 15 högskolepoäng (Ca 10 veckor). 

Första VFU-tillfället består utav auskultering vilket innebär bland annat att du får observera. Men även bestod det första tillfället utav att hålla egna lektioner med hjälp av sin handledare. För min egen del var det ca 7 egna lektioner jag fick förbereda och undervisa, men som sagt, med vägledning av handledaren. 

Till din andra fråga gällande om man lär sig under utbildningen hur man håller i och planerar lektioner så är svaret ja, men jag har lagt märke till att svaret är relativt. Vissa studenter på lärarprogrammet upplever att de får tillräckliga praktiska hjälpmedel inför VFU:n och efter lärarutbildningen medan andra upplever tvärtom. Min ståndpunkt är att lärarstudenter erbjuds hjälpmedel, men hur mycket man själv behöver beror på individen och sin egna vilja och förmåga.

Tack för din fråga, ställ gärna fler om du har några! 

Lycka till Clara!
Hälsningar, 
Eli Safar

____________________________________________________________________

Fråga: Hej! Är det bara distansundervisning just nu eller har ni föreläsningar på universitetet? Har du några bra studietips?

Svar: Hej! Jag och många andra lärarstudenter har distansundervisning just nu och hela höstterminen. 

Just studieteknik är väldigt individuellt, exempelvis vet jag att min studieteknik passar vissa vänner och andra inte. Men det som funkar för mig är detta: jag försöker fokusera väldigt mycket på föreläsningen/seminariet och antecknar i nyckelord (inte allt som sägs eller står på lärarens PowerPoint), nyckelord som sammanfattar den delen läraren tar upp. Efter föreläsningen/seminariet då jag har mer tid så utvecklar jag anteckningarna utifrån nyckelorden jag antecknat. Utöver detta så försöker jag under kursens gång gå tillbaka till mina anteckningar och detta bidrar till att informationen fastnar. 

Alla har olika tekniker, men det viktiga är att ha tålamod och fortsätta försöka tills man hittar sitt, då kommer det bara att klicka och förhoppningsvis blir studierna enklare!

Med vänliga hälsningar
Eli Safar
____________________________________________________________________

På denna sida