Utbytesstudier i västra Australien

Josefin Airas, som läst Global utveckling vid Stockholms universitet läste en termin vid University of Western Australia våren 2017

Josefin har tidigare stor erfarenhet av resor, både självmant och med familjen samt har varit bosatt i USA, vilket medfört att hon alltid haft ett internationellt intresse. Detta är något som förstärkts i och med att hon arbetat för internationella organisationer som Plan International. Således var en utbytestermin vid University of Western Australia (UWA) ett naturligt val för hennes akademiska och personliga utveckling.

Studier i Australien

Hon sökte sig till Australien i första hand, då hennes val av land var den största drivande motivationen. Hennes val av skola var därför sekundärt. Däremot fick hon rekommendationer av en vän att söka till UWA då det då fanns många platser att söka. Därför var det delvis ett taktiskt val för att kunna försäkra sig om en plats till ett australiensiskt universitet. De kurser hon läste innefattade internationella relationer och australiensisk politik som hade en hög kvalitet. En central lärdom Josefin tog med sig var kontrasterna dessa ämnen hade mot Sverige, som innefattar en europeisk synvinkel. Detta var något som sattes i kontrast mot den australiensiska diskursen. Därav gav hennes kurser i Australien ett nytt och intressant perspektiv på internationella relationer. Vidare fann Josefin ytterligare kontraster i studieupplägget mellan Stockholm och UWA. I Stockholm präglade hennes studier av en större självständig interpretation, medan hennes erfarenhet i Australien representerade en mer strikt akademisk struktur, vilket har givit henne viktiga erfarenheter och lärdomar. Exempelvis fanns det en öppenhet i hennes relation med hennes professorer, där teoretiska kunskapsanspråk kunde diskuteras och argumenteras, medan det i Sverige inte sällan kan vara en känslig fråga.

Ett annorlunda kursupplägg

Studieupplägget för Josefin utgjordes av fyra kurser som lästes parallellt. Till en början trodde hon att detta skulle vara en stor påfrestning, men fann att under terminens gång att detta var ett uppskattat upplägg. Josefin tycker ”att ha en längre tidsram, var ett bra sätt att lära sig på då det man lär sig fastnar på ett annat sätt och man får mer tid att ta in det man lär sig, till skillnad mot SU där det är mer intensiva intervall som ibland kan ge en mer ytlig inlärning”. Vidare tycker hon att det var en skön förändring i hennes studier samtidigt som detta även innebar en ganska intensiv period mot slutet då dessa kurser ska examineras parallellt.

Lätt att hitta vänner

Josefin fann inga problem alls att hitta nya vänner, både australiensiska som andra utbytesstudenter, på skolan likväl i hennes vardag. I skolan var alla fyra kurser oberoende av varandra med olika grupper av människor, vilket resulterade i att "även fast det inte fanns en fast sammanhållning som det annars kan finnas på SU då man i stort sett studerar med samma människor under hela programmet, innebar det även att man kom i kontakt med en massa studenter att bekanta sig – och bli vänner med".

Vidare fann Josefin en stor skillnad i att det var mer "avslappnat" på UWA. Inte i den bemärkelse att skolan eller dess elever var oseriösa, utan snarare att det fanns en generellt mer avslappnad attityd till vardagen. Hon målar upp en tilltalande bild där folk går med flip flops till skolan och har med sig badkläderna i väskan så att man kan gå till stranden när man är färdig med studierna för dagen. Detta var en uppfriskande skillnad till SU som inte sällan kan framstå som mer formell i den bemärkelse att många klär upp sig till skolan exempelvis.

Gällande det administrativa, har Josefin svårare att uttala sig. Mycket beroende på att hon var mer eller mindre självständig och inte var i behov av stöd, även fast det fanns tillgängligt för henne. Detta gällde hennes boende likväl som kurser. Eftersom hon visste vid ett väldigt tidigt skede att hon ville till Australien, hade hon en klar bild vad hon ville göra och lyckades därför söka upp det mesta på egen hand. Hon fick veta tidigt av en vän som varit på utbyte på UWA tidigare, att det fanns möjlighet att bo på skolans studentkorridorer, där man delade på toalett och matsal som man betalade enligt hur många mål man ville ha dagligen. Hennes vän hade bott enligt detta upplägg och sade att det var förhållandevis dyrt i jämförelse med att hitta eget.

Sökte boende på egen hand

Även fast det fanns andra alternativ som erbjöds av skolan i form av lägenheter (som är dyrare än korridorboendena) valde hon att söka boende på egen hand med en klasskamrat som skulle på samma utbyte som Josefin. Hon rekommenderades därför att avvakta med att hitta boende till dess hon var på plats i Australien, då många har visningar och det är en väldigt snabb process från det att man visar intresse tills att man skriver kontrakt. Hon spenderade därför sin första vecka på hostel och letade boenden på gumtree - Australiens ekvivalens till blocket - där det fanns ett gott utbud av boenden i olika prisklasser. Det hela slutade med att hon bodde med två andra i ett hus i utkanten av Perth till ett betydligare billigare pris jämför med innerstaden, som har snarlika priser som Stockholm.
- Jag skulle starkt rekommendera att andra som är intresserade av Perth och Australien generellt, att avvakta med att hitta boende då de kan få riktigt bra boenden och få mycket mer för pengarna om man gör det på egen hand, säger Josefin.

Aktiviteter utanför studierna

Hon berättar vidare att hon älskade Australien sekunden hon klev av planet. Hon hade i stort sett ingen hemlängtan och hon upplevde under terminens gång att det var väldigt lätt att integreras. På UWA fanns det en organisation, Perth international (PI) som bestod av australiensare som själva varit på utbyte, som anordnade aktiviteter både innan och under terminens gång. Hennes första vecka spenderades därför med att gå på en massa roliga fester och lära känna sina klasskamrater. Josefin berättar att det var ”fantastiskt att komma till det varma Australien när det var december i Sverige och träffa australiensare och andra utbytesstudenter, som alla var väldigt trevliga, sociala, tillmötesgående och nyfikna på vem jag var” och att det därför inte var några som helst problem att komma in i samhället och lära känna andra. Under terminens fortlöpande anordnade PI aktiviteter, fester, resor och sporter, varav Josefin började spela tennis varje vecka på skolas tennisplan som hon senare fick tillgång till i stort sett när hon ville. Bortsett från aktiviteter som anordnades av skolan, berättade hon om sina egna resor. Hur hon hyrde en bil och gjorde flera road trips.
- Jag kan starkt rekommendera att åka iväg då det är fantastiskt vacker i Western Australia med en massa vacker natur, fina stränder och häftiga djur. När man ändå är där är det lika bra att utnyttja varje tillfälle man får till att utforska.

Framtidsvisioner

Josefins ambitioner för framtiden innefattar en Minor Field Studies i Rwanda. Hon har insett att hon vill fortsätta ut i världen då detta är sättet hon finner man lär sig bäst. Längre fram vill hon läsa en master inom Internationella Relationer och i framtiden jobba statligt eller ideellt med jämlikhet och jämställdhet, mer specifikt den strukturella diskriminering som sker mot kvinnor runt om i världen. Trots att hon alltid haft en tankeställning mot detta, har utbytet utgjort en förstärkande faktor då hon är inställd på en internationell karriär. Utbytet har därför hjälpt henne att bygga upp relevant erfarenhet, att ta del av andra perspektiv och strukturer, som representerar något annat än Sverige. Att uppleva något nytt, utanför tidigare erfarenheter har för henne varit en märkvärdig erfarenhet. Australien har även givit henne en insikt i skillnaderna i jämställdhet och jämlikhet mellan Sverige och Australien, vilket har vidareutvecklat hennes motivation för hennes framtidsplaner.

Varför åka på utbyte?

Josefin är övertygad om att hon erhållit nya perspektiv och infallsvinklar på sina studier i Sverige som hon annars inte hade fått utan ett utbyte. Utbytet har för henne representerat en annan förståelse. Hon menar att det är enkelt att hamna i en diskursiv kategori, något som synliggörs när man är på utbyte och får viktiga insikter och lärdomar. Dessa har hjälpt henne anamma andra perspektiv och infallsvinklar i hennes akademiska profil.

Personligen har hon redan stor erfarenhet av att bo utomlands och stor erfarenhet av att resa. Däremot har hennes utbytesstudier resulterat i att hon blivit mer social gentemot andra då hon integrerats med andra som man inte nödvändigtvis hade umgåtts med i Sverige. Hon finner att ”i Sverige är det lätt att vistas inom sin bekvämlighetszon.
- Mitt utbyte har därför medfört att jag vistats utanför min referensram.
Således har valet att åka på utbyte för Josefin varit en icke-fråga. Det har varit en självklarhet som i framtiden kommer hjälpa henne med jobb likväl som studier och således inneburit en högst positiv upplevelse.

Till studenter som funderar på att åka säger hon:
- Åk! Varför ska man inte åka när man får denna enorma möjlighet? Oavsett var jag hamnar senare i livet, är jag övertygad om att jag utvecklas som person, eftersom jag försatts i situationer jag inte är van vid och därför upplevt något helt nytt.

Berättat för och skrivet av Caspar Hanes