Sommarkurser vid Fudan University, Shanghai 

Varje år utlyser vi 3 platser till sommarkurser i Shanghai, Kina.  Kurserna anordnas i juni/juli av Nordic Center Fudan University och ges på engelska och innehåller även olika kulturella aktiviteter.

Kostnader för kursaktiviteter, resa, boende och visum tillkommer och måste betalas av studenterna själva. Kurserna är enbart till för heltidsstuderande vid Stockholms universitet.

Kurser

Mer information om programmet 

Studenter på kandidatnivå kan ansöka till kursen på masternivå men prioritering ges till masterstudenter. Kurserna är ej CSN-berättigade.

Studenter som genomfört kursen har möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av kursen vid Stockholms universitet. Hör med studievägledare på din institution eller examensenheten (transfer@su.se) hur kursen kan tillgodoräknas (nivå och antal högskolepoäng). 

Nästa utlysning för sommarkurser 2020: Februari/mars 2020

Vad kan du förvänta dig?

Du kan lyssna på deltagare från förra året:

Business and Innovation in China  

Chinese Politics and Society 

Frågor?

Kontakt: Mascha Schepers, Studentavdelningen, mascha.schepers@su.se, tel. 08-16 25 77
 

Under utbildningen