Sommarprogram: Korea Arctic Academy in the Republic of Korea

Via nätverket University of the Arctic kan du ansöka om ett 10 dagars-sommarprogram tillsammans med koreanska studenter.

Stockholms universitet är medlem i nätverket University of the Arctic (UArctic), ett samarbetsnätverk av universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som är engagerade i utbildning och forskning i och om den nordliga regionen.

Mer information om University of the Arctic

Korea Arctic Academy in the Republic of Korea

Varje år anordnar UArctic and Korea Maritime Institute (KMI) ett 10 dagars-sommarprogram för studenter vid universitet som är medlemmar av UArctic tillsammans med koreanska studenter.

Programmet består av olika föreläsningar med fokus på den arktiska regionen och olika studiebesök på organisationer, forskningsinstitut och företag som är relaterade till arktiska studieämnen.

Arrangörerna kommer att täcka kostnader för flyg, boende och mat under programdagarna. 

  • Stockholms universitet kan nominera två studenter. Urvalet görs av UArctic. 
  • Programmet gäller enbart heltidsstuderande vid Stockholms universitet på kandidat/master/doktorandnivå. Kandidatstudenter måste ha avslutat två år av sin utbildning. 
  • Prioritering ges till studenter som tillhör en nationell minoritetsbefolkning och/eller läser kurser med betoning på den nordliga och arktiska regionen.

Nästa utlysning: februari/mars 2020

Vad kan studenter förvänta sig?

Under perioden 3–13 juli arrangerades det femte Korea Arctic Academy i Busan, Korea. Programmet bestod av föreläsningar om arktisk politik, klimatförändringar och utbildningsutmaningar i Arktis.

Läs rapporten från Paul Markusson, Vice President Mobility, UArctic här

Utdrag ur en intervju med Dennis Besserling, mastersstudent vid Statsvetenskapliga institutionen och deltagare i Korea Arctic Academy 2017:

"Jag läser statsvetenskap och är väldigt intresserad av Arktis och dess framtid. Den främsta anledningen till att Arktis är en intressant region är dess stora betydelse för det regionala och globala klimatet. Arktis är även intressant för den smältande isens påverkan på regional och global politik och ekonomi."

Frågor?

Kontakt: Mascha Schepers, Studentavdelningen, mascha.schepers@su.se, tel. 08-16 25 77

Under utbildningen