Stipendium för studier vid Adam Mickiewicz University, Poznan, Polen

Stockholms universitet utlyser en gång per år ett stipendium för studier vid Adam Mickiewicz University (AMU). Stipendiet delas i första hand ut till forskarstuderande men även studerande inom grundutbildningen är välkomna att söka.

Stipendiet finansieras av Stiftelsen Birgitta och Wawrzyniec Weclewicz fond, som har till ändamål att främja samarbetet mellan AMU och Stockholms universitet inom forskning och utbildning.

Stipendiebeloppet 2020 är på 45 000 SEK. 

För ansökan gäller:

  • Ansökan ska avse studier inom ett ämnesområde som finns vid AMU. Läs mer på AMU:s webbplats 
  • Vistelsen vid AMU gäller till att börja med en termin, men kan eventuellt förlängas. Vistelsen kan också delas upp på flera perioder efter överenskommelse mellan stipendiaten och AMU.

Nästa utlysning för hösten 2020 eller läsåret 2020/21 öppnar i mars 2020.

Kontaktperson: Mascha Schepers, Studentavdelningen, mascha.schepers@su.se, tel. 08-16 25 77
 

Under utbildningen