Kortare utlandsvistelse

Vill du få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin? Då är en sommarkurs, praktik eller fältstudier utomlands bra alternativ.

Att studera utomlands en period är väldigt givande både kunskaps- och erfarenhetsmässigt. För vissa kanske det inte passar att vara borta en hel termin. Här hittar du information om våra kortare utlandsmöjligheter. Mer information om behörighetskrav, hur du söker och när, hittar du under respektive utlysning. 

Uppsats utomlands

Om du skriver uppsats eller samlar in data i samband med en uppsatskurs vid Stockholms universitet finns det möjlighet att göra detta utomlands. Vid Stockholms universitet finns det möjlighet att ansöka om två stipendieprogram; Erasmus+ eller Minor Field Studies.

Läs mer om att skriva uppsats utomlands

Kvinna går över hängbro.

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet att göra praktik utomlands som en del av din utbildning. Om du gör praktik inom Europa kan du ansöka om ett stipendium för tiden utomlands.

Läs mer om vad som gäller för praktik utomlands

För dig som studerar till lärare, så finns det möjlighet att genomföra VFU utomlands. Besök din programansvariga institutions webbplats för att kontrollera om VFU utomlands är möjligt inom ditt program och i så fall vilka villkor som gäller för just dig.

Information för dig som vill göra din VFU utomlands

Sommar- och vinterskolor

Stockholms universitets partneruniversitet och inom olika nätverk anordnas kurser under sommar och vinter. Deltagande och finansiering måste organiseras på egen hand. Om du vill läsa sommarkurser vid ett av våra partneruniversitet ansöker du direkt dit. Frågor besvaras endast av det universitet som ansvarar för kursen. 

Sommarkurs för doktorander vid NarFU i Arkangelsk, Ryssland 2020 

UNICA Summer and Winter Schools

Fudan University International Summer Session 2020

Summer Programs at Shanghai Jiao Tong University 

 

Stockholms universitet är sedan många år medlem i huvudstadsnätverket UNICA vars medlemmar erbjuder många olika typer av kortare kurser under sommar och vinter.

UNICA-nätverket består av 46 universitet från 35 huvudstäder i Europa. Syftet med nätverket är bland annat att arbeta för kvalitet, integration och samarbete mellan olika universitet.

Nätverket samarbetar bland annat med studentnätverket Erasmus Student Network och organisationen Scholars at Risk (som arbetar med mänskliga rättigheter och tryckfrihet inom högre utbildning).

Läs mer på UNICA:s hemsida

Frågor besvaras endast av det universitet som ansvarar för kursen.

Elizabeth tower, London

Varje år utlyser vi 3 platser till sommarkurser i Shanghai, Kina. Kurserna anordnas i juni/juli av Nordic Center Fudan University och ges på engelska och innehåller även olika kulturella aktiviteter. 

Sommarkurser vid Fudan University

UNICA arrangerar vartannat år en internationell studentkonferens om högre utbildning i Europa: UNICA Student Conference. 

UNICA Student Conference

Aktuell utlysning för nästa konferens 2020, stänger 10 januari

Kontakt

Under utbildningen