Kortare utlandsvistelse

Vill du få utlandserfarenhet, men inte vara borta en hel termin? Då är en sommarkurs, praktik eller fältstudier utomlands bra alternativ.

Att studera utomlands en period är väldigt givande både kunskaps- och erfarenhetsmässigt. För vissa kanske det inte passar att vara borta en hel termin. Här hittar du information om våra kortare utlandsmöjligheter. Mer information om behörighetskrav, hur du söker och när, hittar du under respektive utlysning. 

Uppsats utomlands

Om du skriver uppsats eller samlar in data i samband med en uppsatskurs vid Stockholms universitet finns det möjlighet att göra detta utomlands. Vid Stockholms universitet finns det möjlighet att ansöka om två stipendieprogram; Erasmus+ eller Minor Field Studies.

Läs mer om att skriva uppsats utomlands

Kvinna går över hängbro.

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet att göra praktik utomlands som en del av din utbildning. Om du gör praktik inom Europa kan du ansöka om ett stipendium för tiden utomlands.

Läs mer om vad som gäller för praktik utomlands

För dig som studerar till lärare, så finns det möjlighet att genomföra VFU utomlands. Besök din programansvariga institutions webbplats för att kontrollera om VFU utomlands är möjligt inom ditt program och i så fall vilka villkor som gäller för just dig.

Information för dig som vill göra din VFU utomlands

Varje år utlyser vi 3 platser till sommarkurser i Shanghai, Kina. Kurserna anordnas i juni/juli av Nordic Center Fudan University och ges på engelska och innehåller även olika kulturella aktiviteter. 

Sommarkurser vid Fudan University

UNICA arrangerar vartannat år en internationell studentkonferens om högre utbildning i Europa: UNICA Student Conference. 

UNICA Student Conference

Aktuell utlysning för nästa konferens 2020, stänger 10 januari

Sommar- och vinterskolor

Stockholms universitets partneruniversitet och inom olika nätverk anordnas kurser under sommar och vinter. Deltagande och finansiering måste organiseras på egen hand. Om du vill läsa sommarkurser vid ett av våra partneruniversitet ansöker du direkt dit. Frågor besvaras endast av det universitet som ansvarar för kursen. 

Nedan är de listade i kronologisk ordning efter respektive sista ansökningsdag.

Mars

Jyväskylä Summer School in Human Sciences 2020

Sino-Nordic Doctoral Summer School in Ageing Studies - Nordic Centre at Fudan University

Sommarkurs för doktorander vid NarFU i Arkangelsk, Ryssland 2020 

Summer School on European Politics and Human Rights, Tübingen, Tyskland

April

Sommarkurser – Nordic Center, Fudan University, Shanghai, Kina

UNICA Summer and Winter Schools

AU Summer University, Danmark

“Divided in Diversity” – The European Project in Crisis? Brexit, Migration and the Question of Identity, Tübingen, Tyskland

Maj

Fudan University International Summer Session 2020

Summer Programs at Shanghai Jiao Tong University 

Juni

2020 Fudan Summer Camp on Chinese Economy and Society

UEF Summer School, Finland


Kontakt

Kontakta internationella koordinatorer vid Stockholms universitet

Under utbildningen