Ingenjören C M Lericis stipendium

Stipendiets syfte är att stärka de kulturella förbindelserna mellan Italien och Sverige genom att bereda möjlighet för studerande vid svenska universitet och högskolor att fullfölja sina studier under en tids vistelse i Italien. Närmast avses studier med konstvetenskaplig, arkeologisk, filologisk eller litteraturvetenskaplig inriktning.

Ett CM Lerici stipendium à 90 000 kronor kungöres härmed ledigt för läsåret 2019-2020.

Stipendiat bör hjälpligt kunna tala tyska, engelska eller franska samt även äga någon kännedom om italienska.

Stipendiat är skyldig att under läsåret bedriva studier i Italien minst 6 månader. Om särskilda skäl föreligger, kan efter särskild prövning, tiden för vistelsen i Italien nedsättas, dock lägst till 4 månader. Stipendiaten svarar själv för sina boendekostnader. Bedrivs studierna i Rom försöker styrelsen för Svenska institutet i Rom, i mån av tillgång, bereda bostad på institutet till sedvanlig kostnad.

Svenska Institutet i Rom fattar beslut om stipendiat efter förslag från universitet/högskolor.

Ansökan görs på särskild blankett och skickas tillsammans med bilagor som ett (1) dokument i pdf-format med e-post senast 10 april 2019 till registrator@su.se.

Sista ansökningsdag är 10 april 2019.

Regler för C M Lericis stipendium (53 Kb)

Under utbildningen