Stiftelsen Gustaf Björklunds minne

Stipendiet är i första hand avsett för forskarstuderande och disputerade forskare inom filosofi och sociologi vid Stockholms universitet.

”…stipendium åt någon i behov av ekonomiskt stöd varande vetenskapsidkare, som vid något av rikets universitet eller högskolor studerar filosofi, sociologi eller något naturvetenskapligt ämne, eller efter avslutade studier, med framgång ägnat sig åt vetenskaplig verksamhet inom något av ifrågavarande forskningsområden. Vetenskapsidkare inom det filosofiska och sociologiska området skola vid stipendiets utdelande äga företräde framför sådana, som ägnat sig åt annat här ovan angivet ämne.”

Två stipendium på 45 000 kr per år under tre kalenderåen 2020–2022.


Ansökan

Sista ansökningsdag 25 oktober 2019

Ansökningsblankett Stiftelsen Björklunds minne 2019 (42 Kb)


Beslut

Besked om beslut skickas till samtliga sökande via e-post i mitten av november.


Utbetalning

Stipendiet delas upp på två utbetalningar per år under tre kalenderår.


Regler för innehav

Se under rubriken Allmänna relger för innehav vad som gäller för stipendium i kombination med anställning och inkomst. Särskilda regler gäller dock för utbetalning av Gustaf Björklunds minne enligt ovan.

Regler för innehav av donationsstipendier (142 Kb)

 

Under utbildningen