Ny på högskolan

Att börja på högskolan innebär för de allra flesta en period av stora förändringar. Det kan kännas både stimulerande och förvirrande. Hur ska man få ut det mesta av övergången till högskolestudier? Hur kan den första tiden bli så problemfri som möjligt?


Vanliga tankar och känslor

Många studenter har berättat om den första högskoletiden. Mycket kan kännas spännande och roligt. Vanliga tankar och känslor kan också vara:

 • Andra verkar mycket smartare än jag.
 • Jag är osäker på om jag verkligen är här för att jag själv vill eller för att någon annan (till exempel föräldrar eller lärare) vill det.
 • Valet av utbildning känns fullständigt fel, det verkar vara något helt annat än jag väntat mig.
 • Jag känner mig tung av andras förväntningar om att göra bra ifrån mig eller att ha jättekul hela tiden.
 • Jag längtar hem, jag saknar familj och vänner.
 • Allting känns mycket mer besvärligt än jag överhuvudtaget kunnat föreställa mig.
 • Alla andra verkar så självsäkra, de skaffar nya vänner så lätt och klarar sig så bra - medan jag känner mig precis tvärtom.

Allmänna strategier

 • Försök ordna tillvaron så att den blir så bra som möjligt. Se till att äta och sova regelbundet och att röra på sig - bara detta enkla kan göra det lättare att klara nya utmaningar.
 • Tänk på att det tar tid att lära känna andra människor - och det tar tid för dem att lära känna dig.
 • Utgå ifrån dig själv och vad du känner att du kan klara i den här nya situationen! Det här är en period då du kan undersöka nya sätt att leva som passar dig.
 • I början av den första terminen känner sig de flesta pressade – det är inte bara du. Prova att se om det kan hjälpa dig att:
 • Planera tillvaron för att minska stressen
 • Försöka skilja på egna och andras förväntningar

Om att studera på högskolan

Högskolestudier innebär något annat än gymnasiestudier. Kurserna omfattar betydligt mer litteratur. Man förväntas kunna lägga upp sin egen studieplan och att motivera sig själv till att lägga ner det arbete som krävs.

Det är sällan helt problemfritt att klara övergången till högskolestudiernas större självständighet. Vill du ha hjälp med att utveckla dina studiemetoder kan du höra dig för på din högskola vilken typ av stöd som finns att hämta.


Om du undrar ifall högskolestudier är rätt för dig

Det är alltså mycket vanligt att nya studenter undrar om de valt rätt utbildning. Många undrar också om de gjort rätt när de började läsa på högskolan överhuvudtaget. Trots det finner sig de flesta tillrätta med tiden.

Men - självklart kan det också visa sig vara så att man är på fel ställe eller har valt fel ämne.

Om du allvarligt funderar över sådana saker är det bra att tala med någon på högskolan, till exempel en lärare eller handledare, innan du fattar ditt slutliga beslut. Du kan också vända dig till studie- och karriärvägledarna, som kan hjälpa dig vidare - inom högskolan eller någon annanstans.