Om Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan i Stockholm är en del av den service som finns inom Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Flera högskolor i Stockholm har slutit avtal om studenthälsovård. Studenter vid universitetet samt följande högskolor har möjlighet att vända sig till Studenthälsan.

Studenter vid Kungl. Tekniska högskolan kontaktar Studenthälsan vid KTH.

Studenter vid Karolinska Institutet och Södertörns högskola kontaktar Studenthälsan vid KI.