Samtal på Studenthälsan

Som student har du möjlighet att få individuella samtal. Nedan ser du vad vi erbjuder. Välkommen att kontakta oss om du vill boka tid eller veta mer.


Samtal om hälsa och levnadsvanor

Till företagssköterskorna på Studenthälsan är du välkommen för samtal om dina hälso- och levnadsvanor. Det kan till exempel handla om sömn, kost, stress och egenvård. Välkommen att kontakta våra företagssköterskor.

Telefonnummer: 08-674 76 92 eller 08-674 77 05


Samtal med kurator eller psykolog

Till kuratorerna och psykologerna på Studenthälsan är du välkommen att samtala om allt som rör din psykiska hälsa och sociala situation som student. Vi erbjuder rådgivande samtal och avgränsade samtalskontakter. 
Välkommen att ringa på någon av våra telefontider. 
 
Måndagar kl. 14.00–15.00
Torsdagar kl. 10.00–11.00
Telefonnummer: 08-674 77 00