Välkommen till Studenthälsan i Stockholm

Studenthälsan i Stockholm är ett komplement till övrig hälso- och sjukvård. Hit är studenter vid Stockholms universitet och flera andra högskolor välkomna med olika hälsofrågor – studierelaterade eller inte. Utöver individuella kontakter erbjuds också behandling i grupp, kurser och workshoppar.

Studenter vid Stockholms universitet och flera andra högskolor är välkomna att kontakta Studenthälsan i Stockholm.

Vid Studenthälsan kan du besöka sjuksköterska, psykolog och kurator. Sjuksköterskor erbjuder hälsosamtal. Till psykologerna kan du komma för rådgivning eller för en avgränsad samtalskontakt. Kurator erbjuder psykosocial rådgivning och stödsamtal.

Obs! Våra nybesökstider till kurator eller psykolog är nu slut för terminen. Det är fortfarande möjligt att kontakta oss för telefonrådgivning på våra ordinarie telefontider. Bokning av nybesök öppnas på nytt den 13 januari.  

Alla frågor tas på allvar. Ingen avgift.

Om du inte mår bra kan det vara svårt att själv veta vad som är orsaken. Hos Studenthälsans sjuksköterskor kan du få hjälp och vägledning.

Hälsosamtal – ett sätt att investera i din hälsa

Vid ett hälsosamtal samtalar vi kring dina levnadsvanor och hur de påverkar ditt välbefinnande. Tillsammans kommer vi fram till strategier som kan hjälpa dig att må bättre.

Ett hälsosamtal tar cirka 45 minuter och bokas genom att ringa någon av sjuksköterskorna.

Besöken är avgiftsfria och tystnadsplikt råder.

Kontakt

Telefonnummer: 08 - 674 77 05 eller 08 - 674 76 92

Vid skada eller sjukdomstillstånd som kräver behandling hänvisas i första hand till vårdcentralen.

Observera att det på grund av sekretesskäl inte går att använda länk till formulär längst ned på sidan för att boka tid vid mottagningen.

Ibland kan det kännas bäst att tala med någon som står helt utanför ens vardagliga liv och som också har tystnadsplikt. Hos Studenthälsan har du möjlighet att få träffa en psykolog.

Psykologisk rådgivning

Om din fråga är avgränsad och av typen Hur ska jag göra? eller Vart vänder jag mig? kan ett rådgivande samtal vara ett första steg.

Du kanske har stött på ett återkommande problem i studierna: Ett rådgivande samtal kan resultera i att du får med dig något att prova på egen hand. Det kan också vara så att du får en hänvisning till annan stödfunktion inom universitetet/högskolan.

Om du är undrande över ditt mående, kanske känner dig deprimerad eller är hindrad av ångest: Under ett rådgivande samtal får du information om vart du kan vända dig för fortsatt stöd eller utredning.

För att boka ett rådgivande samtal, ring under telefontid.

Samtalskontakt hos psykolog

Vid Studenthälsan finns möjlighet att gå i en kortare psykoterapeutisk samtalskontakt hos psykolog. Välkommen att ta kontakt genom att ringa på telefontid. En del frågor ställs redan i telefonen, för att bedöma om du hamnat rätt eller om du behöver annan hjälp. I det första besöket utforskas de bekymmer och behov du har. Ett fokus ringas in för de följande samtalen.

Om det visar sig att hjälp av ett annat slag behövs kan Studenthälsan hänvisa till mottagningar inom övrig hälso- och sjukvård.

Kontakt

Våra nybesökstider till kurator eller psykolog är nu slut för terminen. Det är fortfarande möjligt att kontakta oss för telefonrådgivning på våra ordinarie telefontider. Bokning av nybesök öppnas på nytt den 13 januari.

Ordinarie telefontid: måndag kl. 14.00 - 15.00 och torsdag kl 10.00 - 11.00

Obs! Följande datum är telefontiden inställd: 21/11 och 2/12

Telefonnummer: 08-674 77 00

På telefontiden svarar både psykologer och kuratorer.

Observera att du på grund av sekretess inte kan boka tid hos psykolog via mejl.​​​​​

Ibland känns det bäst att tala med en utomstående om ens mående och livssituation. På Studenthälsan i Stockholm finns möjlighet att boka tid för stödsamtal hos kurator.

Psykosocial rådgivning

Vi undersöker tillsammans hur din livssituation ser ut, dina behov och vad Studenthälsan kan hjälpa dig med. Det finns möjlighet att komma för ett enstaka rådgivande samtal eller för en serie stödsamtal.

Du kan vända dig till Studenthälsans kurator med olika livsbekymmer, studierelaterade eller inte. Vid behov kan du få vägledning i frågor som handlar om ekonomi, rättigheter och samhällsstöd. Du är också välkommen att kontakta kurator om du har funderingar kring alkohol och droger.

Utöver individuella samtal erbjuder kurator även föreläsningar, workshoppar, gruppverksamhet och kurser.

Kontakt

Våra nybesökstider till kurator eller psykolog är nu slut för terminen. Det är fortfarande möjligt att kontakta oss för telefonrådgivning på våra ordinarie telefontider. Bokning av nybesök öppnas på nytt den 13 januari.

Ordinarie telefontid: måndag kl. 14.00 - 15.00 och torsdag kl 10.00 - 11.00

Obs! Följande datum är telefontiden inställd: 21/11 och 2/12

Telefonnummer: 08-674 77 00

På telefontiden svarar både psykologer och kuratorer.

Observera att du på grund av sekretess inte kan boka tid hos kurator via mejl.

Här hittar du framför allt information om olika verksamheter som finns i Stockholm, inom kommun och landsting. Motsvarande stöd kan finnas också i andra kommuner, men finns ej listade här.

Allmän hälso- och sjukvård

Vårdcentralen/husläkarmottagningen
Vårdguiden 1177 finns information om vården i Stockholm och hur du hittar rätt mottagning. Vid vårdcentralen är det oftast lätt att få en första tid. Vanligen träffar man en läkare vid första besöket. Många vårdcentraler har också psykolog / kurator. Det är fritt vårdval i Stockholms läns landsting. Högkostnadsskydd (max 1150 kr/år).

Psykiatri
Samlad information om den psykiatriska vården i Stockholms läns landsting samt kontaktuppgifter till olika mottagningar

Internetpsykiatri
Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet vid vissa typer av problem, till exempel depression och social fobi.

Livsstilsmottagningen och Maria Ungdom Vasa
För dig som är 18 - 25 år och behöver minska din alkoholkonsumtion eller sluta helt.

Välkommen att kontakta Livsstilsmottagningen eller Maria Ungdom Vasa

Kropp, identitet, sex

Ungdomsmottagningen
För dig som ännu inte har fyllt 23 år. Till ungdomsmottagningen kan du vända dig om du till exempel vill prata med någon, har frågor om sex och relationer eller vill göra ett graviditetstest.

Läs mer på UMO, ungdomsmottagningen på nätet

23+ Sex- och samlevnadsmottagningar
Stockholms läns landsting har flera Sesam-mottagningar dit du kan vända dig med olika frågor kring sexualitet och hälsa

Mottagningar för hbt-personer
Vid Södersjukhuset finns:
HBTQ-ung är en mottagning som vänder sig till dig som är ung (upp till 29 år). Här kan du testa dig och komma för rådgivning eller undersökning.
Gynekologisk HBT-mottagning för dig som är lesbisk, bisexuell eller transperson.

Hjälplinjen klockan 13-22 alla dagar

Telefonjour som erbjuder ett första psykologiskt stöd till människor i kris, men ingen återkommande kontakt eller behandling.

Ring 0771-22 00 60. Du får tala med psykolog, kurator eller psykiatrisjuksköterska.

Andra verktyg på internet och via telefon

Alkohollinjen
Stöd per telefon till dig som vill ha hjälp att förändra dina alkoholvanor. Vid Alkohollinjen är samtalet kostnadsfritt och den som ringer kan vara anonym.

Alkohollinjen

Alkoholhjälpen och Anhörigstödet
På Alkoholhjälpen finns självhjälp på internet för dig som funderar på ditt drickande. Det finns också en särskild del, Anhörigstödet, där du som anhörig till någon med beroendeproblem hittar förslag på hur du kan hantera din situation. Sidan fungerar även som en träffpunkt där du kan dela erfarenheter med andra.

Alkoholhjälpen

Anhörigstödet

Självmordslinjen
Självmordslinjen är tillgänglig via chatt eller telefon. För dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som har frågor om närstående som du misstänker vara i riskzonen.

Självmordslinjen​​​​​

Frågor som rör patienters integritet betraktas i dag som mycket viktiga inom hälso- och sjukvård. Det finns olika lagar som är till för att du som patient ska känna trygghet i dina kontakter med vården.

När du besöker Studenthälsan fungerar allt som inom annan hälso- och sjukvård. Till att börja med registreras dina personuppgifter – ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer. En elektronisk patientjournal skapas, där anteckningar förs om dina besök på mottagningen, om bakgrunden till dina besvär samt olika åtgärder som vidtagits.

Inga andra vårdenheter har åtkomst till Studenthälsans datajournaler (så kallad sammanhållen journalföring förekommer inte).

I patientdatalagen finns klara regler för vem som har behörighet att ta del av patientuppgifterna. Det är bara den personal som behöver uppgifterna i sitt arbete som har rätt att ta del av dem, men under tystnadsplikt.

Som patient har du oftast rätt att läsa din egen journal. Du har också rätt att ta del av de kontrolluppgifter (loggar) som sparats varje gång någon sökt information i din journal.

Välkommen att ringa oss! Tidsbokning kan inte göras via mejl eftersom sekretess inte kan garanteras för personuppgifter som skickas via öppna nät.

Adress mottagning

Studentpalatset, Norrtullsgatan 2, T-Odenplan.
Om du saknar passerkort, vänd dig till Studentpalatsets reception.

Sjuksköterska

För att boka tid hos sjuksköterska, välkommen att ringa telefonnummer nedan. Observera att du på grund av sekretess inte kan boka tid hos sjuksköterska via mejl.

Susanne Ghomashi
leg sjuksköterska
susanne.ghomashi@su.se
08-674 76 92

Elisabeth Jeppsson
leg sjuksköterska / företagssköterska
elisabeth.jeppsson@su.se
08-674 77 05

Kurator

För att boka tid hos kurator, välkommen att ringa 08-674 77 00 under telefontid på måndagar 14–15 eller torsdagar kl 10.00–11.00. Observera att du på grund av sekretess inte kan boka tid hos kurator via mejl.

Obs! Våra nybesökstider till kurator eller psykolog är nu slut för terminen. Det är fortfarande möjligt att kontakta oss för telefonrådgivning på våra ordinarie telefontider. Bokning av nybesök öppnas på nytt den 13 januari.

Anna Olsson
kurator
anna.olsson@su.se
08-674 76 91

Psykolog

För att boka tid hos psykolog, välkommen att ringa 08- 674 76 99 under telefontid på måndagar 14–15 eller torsdagar kl 10.00–11.00. Observera att du på grund av sekretess inte kan boka tid hos psykolog via mejl.

Obs! Våra nybesökstider till kurator eller psykolog är nu slut för terminen. Det är fortfarande möjligt att kontakta oss för telefonrådgivning på våra ordinarie telefontider. Bokning av nybesök öppnas på nytt den 13 januari.

Susanna Bitter
leg psykolog / leg psykoterapeut
susanna.bitter@su.se
08-16 28 22

Peter Candlert
leg psykolog / leg psykoterapeut
peter.candlert@su.se
08-674 77 03

Sektionschef/Verksamhetschef

Ingemar Dahlgren
leg psykolog
08-16 17 69
ingemar.dahlgren@su.se