Information till dig som är antecknare

Som antecknare ger du stöd till en student och kurskamrat som behöver hjälp med att ta föreläsningsanteckningar. Med anteckningsstöd kan studenten fokusera helt på det som sägs och visas av föreläsaren.

Dina anteckningar ska på ett tydligt och korrekt sätt sammanfatta helheten som beskrivs under föreläsningar och seminarier.

Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. För att få anteckningsstöd krävs att studenten går på föreläsningen eller seminariet.

Anteckningsstöd ges vid föreläsningar och seminarier där läraren deltar.

  • Du kan lämna över dina anteckningar i anslutning till föreläsningen respektive seminariet.
  • Du kan skicka dina anteckningar via e-post.

När tidsåtgången för anteckningsstöd beräknas är det tiden för föreläsningen eller seminariet som ska räknas och ersättas.

Antecknaren får betalt för en uppsättning anteckningar oavsett om de sedan distribueras till en eller flera studenter.

Institutionen ansvarar för att den tid som antecknaren angivit stämmer med tiden för föreläsningar och seminarier.

Studievägledaren, eller annan ansvarig person, skriver på arvodesblanketten. Arvodesblanketten och Löne- och tidrapporten ska skickas in varje månad.

Som antecknare tjänar du 90 kr i timmen exklusive semesterersättning.

Information om hur du går tillväga för att få din lön hittar du på följande sida: Blanketter för arvode och tidsrapportering. Därifrån kan du också ladda ner de blanketter du behöver fylla i.

Har du frågor om rutiner för dig som antecknare är du välkommen att vända dig till samordnarna för särskilt pedagogiskt stöd på studentstod@su.se.

Har du frågor om utbetalning av din lön kontakta oss på arvode.studentstod@su.se

 

Under utbildningen