Resursrum

På Studentavdelningen i Studenthuset finns 12 resursrum med datorer speciellt anpassade för studenter med funktionsnedsättning. Du som har behörighet och passerkort till resursrummen kan boka och använda dem för enskild tentamen, egen studietid eller för att träffa en mentor.

Resursrummen finns i Studenthuset i hus Beta på plan 1 och 2, Frescati,
Universitetsvägen 2B. Alla rum är utrustade med dator och du kan skriva ut via Printomatskrivare. 

Även i Frescatibiblioteket finns två resursrum för studenter med funktionsnedsättning och ett allergirum. Bibliotekets resursrum kan inte användas för tentamen. 

Boka Frescatibibliotekets resursrum

I Studenthuset (Beta-huset) finns 12 resursrum speciellt anpassade för studenter med varaktig funktionsnedsättning. Rummen saknar växter och är sparsamt möblerade för att minimera dammansamlingar.

Rummen städas varje vardagsmorgon enligt följande schema:

1 gång/dag Golv Rengöring
  Mattor Dammsugning
  Bord och fönsterbrädor Rengöring och bortplockning av
skräp
1 gång/månad Dörr-/karmar, golvlister Rengöring

 

Studentavdelningen kan inte garantera att resursrummen är helt fria från allergiframkallande partiklar. Spår från allergena ämnen kan alltid förekomma eftersom hundratals studenter använder rummen. Exempelvis kan hår från husdjur, rök- och/eller parfymlukt medfölja studenters kläder.

I ordningsreglerna som finns uppsatta i varje resursrum uppmanas studenter att ta viss allergihänsyn som att undvika parfym och ge akt på kläder med djurhår. Enligt reglerna är det inte heller tillåtet att äta varm, lagad mat i resursrummen, eftersom lukten från maten kan störa andra studenter. Studenter får inte ta med sig nötter eller andra livsmedel som är starkt allergiframkallande. Att dessa
regler efterföljs bygger på förtroende och är svårt att kontrollera.

Inga papperskorgar finns tillgängliga i rummen från och med 30 mars 2015. Studenten måste ta med sig allt skräp från rummet och lämna på närmaste miljöstation, exempelvis i Alfa-huset.

Av samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd får du bokningslänkar till TimeEdit där du kan boka Studentavdelningens resursrum. Du kan boka rum för egen studietid (högst fyra timmar per dag) och för tentamen.

Om ett rum skulle vara bokat för annat än tentamen går tentamensbokning före, i alla lägen. Under vissa perioder är det ganska många som använder rummen för tentamen. Det innebär att du inför en tentamen bör boka ett rum så tidigt som möjligt och därefter snarast informera din institution om bokningen. Om rummen är fullbokade hänvisas du till din institution.

Kvarglömda saker i resursrummen lämnas till Fastighetsavdelningen Servicecenter, Universitetsvägen 14, Södra huset, intill Frescatibiblioteket. Öppet: måndag-fredag kl. 8.00–16.00.

Datorerna är kopplade till ditt universitetskonto. Det innebär att du loggar in på datorerna i resursrummen precis som på övriga studentdatorer på campus. 

Läs mer om universitetskonto under IT för studenter.

När du är klar ska du bara logga ut. Stäng INTE av datorn.

Vid fel på datorutrustningen eller om något annat är trasigt, till exempel möbler och annan inredning, kontakta: resursrum@su.se. Vid akuta tekniska fel på datorutrustningen kan du kontakta IT-samordnare Jorge Moreno, telefon: 08–161713. 

Det finns möjlighet att få ett passerkort som ger dig tillgång till resursrummen under din studietid om du studerar vid Stockholms universitet och har någon form av varaktig funktionsnedsättning som gör att du behöver sitta i enskilt rum och/eller använda en dator med speciella programvaror. Kontakta samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd om du behöver passerkort.

Hämta ut ditt passerkort

Kortet hämtar du ut själv tidigast fyra arbetsdagar efter samordnarens beställning. Kortet ligger kvar i 20 dagar. Du hämtar ut det på Servicecenter, Universitetsvägen 14, Södra huset, intill Frescatibiblioteket. Receptionen har öppet vardagar klockan 8.00–16.00.

Aktivera/återaktivera kortet varje ny termin

Ditt passerkort gäller bara en termin åt gången. Inför varje ny termin måste du därför aktivera ditt passerkort. Detta görs inför både höst- och vårtermin. För att aktivera kortet skickar du ett mejl till resursrum@su.se med följande uppgifter:

 • Namn och efternamn
 • Användarnamn (universitetskonto)
 • Personnummer (ååmmdd-xxxx)
 • Kortnummer (10 svarta siffror på baksidan av kortet)

Observera att det måste framgå i Ladok att du är registrerad på en kurs vid Stockholms universitet terminen då kortet ska vara aktivt.

Missbruk av kort

Vid missbruk av passerkort, genom felaktigt användande av rummen och utrustningen där, kan kortet återkallas.

Om du tappar ditt passerkort

Borttappat eller stulet passerkort ska alltid anmälas till servicecenter@su.se alternativt till 08–16 24 00.

Nytt kort beställs via din samordnare hos oss på Särskilt pedagogiskt stöd.

Uthämtning av passerkort

Servicecenter, Universitetsvägen 14, Södra huset, intill Frescatibiblioteket.

Öppet: måndag-fredag 8.00–16.00.

Ta med din legitimation för att kvittera ut kortet.

Du behöver använda ditt universitetskort för att kunna skriva ut ditt arbete via en Printomatskrivare. Printomatskrivare finns på två platser i Studenthuset:

 • 1 Printomat bakom Infocenter, plan 2, hus Alfa
 • 1 Printomat, plan 1, hus Beta

För att kunna skriva ut behöver du ladda universitetskortet med pengar. Det kan du göra via internet.

Så här använder du universitetets datorsalar och skrivare

Här har vi listat vilka särskilda programvaror som finns i datorerna och vilken övrig utrustning som finns i respektive rum. Officepaketet finns i samtliga datorer. Du loggar in med ditt universitetskonto. Alla resursrum har höj- och sänkbart bord.

Hus Beta, plan 1

Resursrum 161
Program: Gustavas ordböcker, SpellRight, Stava Rex, EasyReader och ClaroRead Plus.

Resursrum 162
Program: Gustavas ordböcker, SpellRight, Stava Rex, EasyReader och ClaroRead Plus.

Resursrum 163
Program: Gustavas ordböcker, SpellRight, Stava Rex, EasyReader och ClaroRead Plus.

Resursrum 164
Program: Gustavas ordböcker, SpellRight, Stava Rex, EasyReader och ClaroRead Plus.

Resursrum 165
Program: Gustavas ordböcker, SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus ochZoomText.

Hus Beta, plan 2

Resursrum 231
Program: JAWS, CX för Word, Infovox, Omni Page, Gustavas ordböcker, Stava Rex, SpellRight, ClaroRead Plus och EasyReader.
Övrigt: Rummet är specialanpassat för blinda/gravt synskadade med bland annat braille-skrivmaskin. Skanner och punktskriftskrivare finns att låna hos Kjell Johansson, rum 237, telefon: 08-161782.

Resursrum 232
Program: Gustavas ordböcker, SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus ochSuperNova.
Övrigt: Läs-tv (elektronisk apparat som förstorar text) och tangentbord med stora tecken. Rummet är specialanpassat för synsvaga.

Resursrum 233
Program: Gustavas ordböcker, SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus ochZoomText.
Övrigt: Läs-tv (elektronisk apparat som förstorar text) och tangentbord med stora tecken. Rummet är specialanpassat för synsvaga.

Resursrum 253
Program: Gustavas ordböcker, SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus och ZoomText.

Resursrum 254
Program: Gustavas ordböcker, SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus ochSuperNova.

Resursrum 256
Program: Gustavas ordböcker, SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus ochSuperNova.

Resursrum 257
Program: Gustavas ordböcker, SpellRight, Stava Rex, EasyReader, ClaroRead Plus ochSuperNova.

För att resursrummen ska kunna användas på bästa sätt är det viktigt att du följer nedanstående regler. Om du bryter mot någon av dem kan passerkortet återkallas.

Användning av passerkortet

Endast personer med eget passerkort får använda sig av rummen. Kortet är personligt och får inte lånas ut till någon annan.

Regler för användande av resursrum

 • Inga grupparbeten eller studiegrupper i resursrummen – högljudda diskussioner stör dem som tenterar.
 • Du kan ta med en tentamensvakt, en mentor som beviljas av Särskilt pedagogiskt stöd vid mentorsamtal eller en personlig assistent. Obs! Vid dessa tillfällen, använd alltid en låg samtalston.
 • Visa hänsyn till resursrumsanvändare med allergi. Tänk på att många är allergiska mot parfym, nötter och hår från pälsdjur.
 • Det är inte tillåtet att äta varm mat i resursrummen, eftersom lukten från maten kan störa andra studenter.
 • Lämna inte skräp i rummen. Ta med skräpet när du går och kasta det i närmaste miljöstation, till exempel i Alfa-huset.
 • Om du har bokat ett resursrum och sedan inte dyker upp inom en halvtimme efter bokningstidens början kan en annan student använda rummet.
 • Släck all belysning och se till att dörren stängs ordentligt när du lämnar rummet.
 • Låt inte obehöriga komma in i resursrummen. Om någon student har glömt sitt passerkort måste den resursrumsansvarige eller personalen på Infocenter eller Särskilt pedagogiskt stöd kontaktas. Du får inte släppa in personer som saknar passerkort.

Regler för bokning av resursrummen

 • Bokning för tenta har alltid förtur, men tänk ändå på att vara ute i god tid. Du måste också informera din institution i god tid så att de ordnar en tentavakt.
 • Du kan boka rum för tentamen flera veckor i förväg, men senast tio dagar före tentatillfället. Kontrollera alltid med din institution om vad som gäller för dina tentor.
 • Du får boka högst fyra timmar i följd och max en vecka i förväg för studier, mentorskap, hemtenta eller uppsatsarbete.
 • Du kan inte boka rummen för läsning. Om rummet är ledigt kan du använda det tills någon som bokat kommer och vill använda det.
 • Rum 231–233 är till för synskadade studenter och bör endast i undantagsfall bokas om du inte är synskadad. Rum 231 prioriteras för blinda/gravt synskadade personer.
Studenthuset sett från Universitetsvägen Foto: Eva Dalin

 

 

 

 

 

Under utbildningen