Handledning i studieteknik, akademiskt talande och skrivande

Ta chansen att utvecklas som student och skribent!

På Studie- och språkverkstaden vid Stockholms universitet möter du kunniga pedagoger som kan ge dig nya färdigheter och utmaningar i dina studier, ditt sätt att presentera och ditt skrivande. Om du läser vid Stockholms universitet eller Försvarshögskolan är du varmt välkommen att boka handledning.

Det var bästa handledningen ever. Fick tips och råd som hjälpte mig se min text med nya ögon

I ett handledningssamtal kan du ställa frågor om studieteknik, studievanor, presentationsteknik och akademiskt skrivande. Du kan få återkoppling på ett muntligt föredrag du ska hålla eller en text du skriver inom ramen för dina studier. Vi läser då delar av din text, omkring två sidor när det är en hemtenta. Skriver du uppsats kan du komma flera gånger med den till oss, men vi läser aldrig mer än sammanlagt ca 30 % av din text. Vi rättar inte texten åt dig, utan ger dig istället verktygen för att du på egen hand ska kunna vidareutveckla texten. Samtalet pågår i ca 45 minuter och du kan besöka oss ett par gånger per termin, om du så önskar.

Boka handledning genom att fylla i vårt bokningsformulär. Var gärna ute i god tid, det är ofta omkring en till två veckors kö till vår handledning. Mejla sedan din text till sprakverkstaden@su.se senast dagen före bokad handledning. Om ni är två som skriver uppsats tillsammans, vill vi gärna träffa er båda vid handledningstillfället.

Boka handledning på svenska

I ett handledningssamtal kan du ställa frågor om studieteknik, studievanor, presentationsteknik och akademiskt skrivande. Du kan få återkoppling på ett muntligt föredrag du ska hålla eller en text du skriver inom ramen för dina studier. Vi läser då delar av din text, omkring två sidor när det är en hemtenta. Skriver du uppsats kan du komma flera gånger med den till oss, men vi läser aldrig mer än sammanlagt ca 30 % av din text. Vi rättar inte texten åt dig, utan ger dig istället verktygen för att du på egen hand ska kunna vidareutveckla texten. Samtalet pågår i ca 45 minuter och du kan besöka oss ett par gånger per termin, om du så önskar.

Boka handledning genom att fylla i vårt bokningsformulär. Var gärna ute i god tid, det är ofta omkring en till två veckors kö till vår handledning. Mejla sedan din text till writingservice@su.se senast dagen före bokad handledning. Om ni är två som skriver uppsats tillsammans, vill vi gärna träffa er båda vid handledningstillfället.

Boka handledning på engelska

Du har möjlighet att få handledning i studiestrategier eller texthandledning på distans via en videochattfunktion om du läser på distans eller studerar på deltid (max 50 %) och därför har svårt att ta dig till den ordinarie handledningen på universitetet. Distanshandledning kan du få både på svenska och engelska.

Vid texthandledning läser vi delar av din text, omkring två sidor. Vi rättar inte texten åt dig, utan ger dig istället kommentarer för att du på egen hand ska kunna vidareutveckla texten.

Boka distanshandledning genom att använda vårt bokningsformulär för distanshandledning.

Boka distanshandledning på svenska

Boka distanshandledning på engelska

 

Om du har behov av extra stöd, till exempel på grund av en varaktig funktionsnedsättning, kan du boka särskild handledning i studieplanering, läsning eller akademiskt skrivande. Då får du träffa en specialpedagog och har möjlighet att få handledning i 60 minuter per gång, om det behövs. OBS! Periodvis kan det bli kö till handledningen för dig i behov av extra stöd, och du kan alltid boka handledning på svenska istället.

I ett handledningssamtal kan du ställa frågor om studieteknik, studievanor, presentationsteknik och akademiskt skrivande. Du kan få återkoppling på ett muntligt föredrag du ska hålla eller en text du skriver inom ramen för dina studier. Vi läser då delar av din text, omkring två sidor när det är en hemtenta. Skriver du uppsats kan du komma flera gånger med den till oss, men vi läser aldrig mer än sammanlagt ca 30 % av din text. Vi rättar inte texten åt dig, utan ger dig istället verktygen för att du på egen hand ska kunna vidareutveckla texten.

Boka handledning med extra stöd

Läs mer om att studera med funktionsnedsättning och ansök om särskilt stöd.

Som student på Försvarshögskolan kan du ta del av handledning i studiestrategier och skrivande via Studie- och språkverkstaden från Stockholms universitet. På torsdagar ges handledning på Drottning Kristinas väg (jämna veckor) eller på Karlberg (udda veckor).

I ett handledningssamtal kan du ställa frågor om studieteknik, studievanor, presentationsteknik och akademiskt skrivande. Du kan få återkoppling på ett muntligt föredrag du ska hålla eller en text du skriver inom ramen för dina studier. Pedagogen från språkverkstaden läser då delar av din text, omkring två sidor när det är en hemtenta. Skriver du uppsats kan du komma flera gånger med den, men Studie- och språkverkstadens pedagoger läser aldrig mer än sammanlagt ca 30 % av din text. Din text blir inte rättad, istället får du verktyg att på egen hand kunna vidareutveckla texten. Samtalet pågår i ca 45 minuter och du kan besöka Studie- och språkverkstaden ett par gånger per termin, om du så önskar.

Boka handledning genom att fylla i bokningsformuläret. Var gärna ute i god tid, det är ofta omkring en till två veckors kö till handledningen hos Studie- och språkverkstaden. Mejla sedan din text till sprakverkstaden@su.se senast två dagar före bokad handledning. Om ni är två som skriver uppsats tillsammans, är det bra att ni båda kommer till handledningstillfället.

Boka handledning på Försvarshögskolan

På vår drop-in kan du få snabbhandledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik eller studiestrategier. Du kan också få hjälp med att göra en bokning eller få information om våra föreläsningar och workshoppar. En snabbhandledning varar omkring 15 minuter.

Välj gärna ut en fråga som du undrar över, eller del i din text som du vill utveckla. Du behöver inte skicka in någon text i förväg, men ha gärna med dig din text utskriven på papper. Snabbhandledning kan du få både på svenska och engelska.

Snabbhandledning vårterminen 2020

Snabbhandledning på drop-in kan du få varje tisdag kl. 14–16 från och med 28 januari till 2 juni 2020. Vi finns i rum 155–160 på plan 1 i Studenthuset.