Kontakt

Här hittar du kontaktinformation gällande utbytesstudier vid Stockholms universitet.

På varje institution finns en utbyteskoordinator som du kan ta kontakt med för att undersöka dina möjligheter till utlandsstudier. 

Utbyteskoordinatorer på institutionerna

De centrala utbytesplatserna administreras av Studentavdelningen.
Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: studentutbyte@su.se

Ordinarie öppettider (drop-in): 
Tisdag 10:00–12:30
Torsdag 13:00–15:00

Stipendier för Erasmus+ administreras av Studentavdelningen.
Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: erasmusutbyte@su.se

Ordinarie öppettider (drop-in) Erasmus+:
​​​Torsdag 13:00-15:00

Stipendier för Minor Field Studies administreras av Studentavdelningen.
Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

E-post: mfs@su.se

Frågor som gäller projektet besvaras av ansvarig MFS-handläggare på respektive institution: 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

 

Under utbildningen