Utlysning av platser genom centrala avtal 2020/21

Nu kan du ansöka om utbytesplatser i länder utanför Europa genom centrala avtal 2020/21.

For information in English, please see the English website: su.se/studyabroad

Ansökningsperiod: 5 november - 5 december 2019

OBS! På grund av situationen i Hong Kong, är det inte säkert att det är möjligt att åka på utbyte hösten 2020. Vänligen notera att alla våra partneruniversitet i Hong Kong har stängt nu under resten av höstterminen 2019, och vi kan inte förutse hur situationen kommer att se ut den kommande tiden. Vi rekommenderar att ni följer informationen om läget i Hong Kong genom UD:s hemsida: UD:s reserekommendation

Förberedelser 

 • Längst ned på sidan finns alla dokument som tillhör utlysningen. Läs igenom allt noga och använd mallarna.
 • Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom behörighetskrav och urvalskriterier. 
 • Läs igenom dokumentet: Instruktioner och länk till ansökan: Application instructions university wide agreements 2020/21
 • Länk till ansökan: Ansökan
 • Lista med sökbara universitet:  Available places university-wide agreements 2020/21 (49 Kb)
 • Välj upp till fem (5) lärosäten i rangordning
 • Ladda upp följande två (2) dokument i ansökan (dokumenten finns längst ned på sidan):
  • Preliminary Course selection form 
  • Personal Letter

Inlämning

För att ansökan ska vara med i urvalet, ska den vara:

 • komplett ifylld - glöm ej namn på person du varit i kontakt med ang dina prel. kursval!
 • "submitted" online senast 5 december (kl. 23:59)

Efter inlämning

Du kommer få besked per e-post senast i slutet av januari 2020 om du blivit erbjuden en plats eller inte.

Kom ihåg att hålla koll på din e-postadress som du angett i ansökan. Den kommer vi använda för framtida kontakt med dig. 

Vad händer om du blir erbjuden en plats?

Har du blivit erbjuden en utbytesplats, ska du i nästa steg ansöka till värduniversitetet enligt deras ansökningsinstruktioner. Du får information och instruktioner av antingen ansvarig internationella handläggare eller direkt från partneruniversitet i god tid före deadline hos värduniversitetet. 

Så här behandlar vi personuppgifter: 

För att kunna utföra de uppdrag som Stockholms universitet ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar vi personuppgifter vid utlysning av centrala utbytesplatser (10 Kb)

Har du frågor kring ansökan kan du antingen delta i informationsmöten eller kontakta Studentavdelningen: studentutbyte@su.se

York University, Canada
York University, Canada

 

Ansökningsdokument:

Behörighetskrav och urvalskriterier 2020/21 (637 Kb)

Application instructions university wide agreements 2020/21 (636 Kb)

Available places university-wide agreements 2020/21 (49 Kb)

Preliminary course selection form (59 Kb)

Personal letter form (191 Kb)

Under utbildningen