Utlysning av utbytesplatser genom centrala avtal VT21

Nu kan du ansöka om utbytesplats i ett land utanför Europa genom de centrala avtalen våren 2021.

For information in English, please see the English website: su.se/studyabroad

Ansökningsperiod: 131 mars 2020 

Förberedelser 

Längst ned på sidan finns alla dokument som tillhör utlysningen. Läs igenom allt noga och använd mallarna.

Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom behörighetskrav och urvalskriterier. 

Behörighetskrav och urvalskriterier centrala avtal VT21 (705 Kb)


Ansökan

Application instructions university wide agreements Spring 2021 (711 Kb)

Länk till ansökan

  • Lista på valbara platser: 

Available places Spring 2021 (49 Kb)

Välj upp till fem (5) lärosäten i rangordning

Ladda upp följande två (2) dokument i ansökan:

Preliminary course selection form Spring 2021 (58 Kb)

Personal letter Spring 2021 (191 Kb)

Inlämning

För att ansökan ska vara med i urvalet, ska den:

  • vara komplett ifylld – glöm ej namn på person du varit i kontakt med angående dina preliminära kursval!
  • vara inskickad (submitted) senast 31 mars 2020 (kl. 23:59)
  • inkludera de två (2) dokumenten Preliminary course selection form och Personal letter. 

Så här behandlar vi personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som Stockholms universitet ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar vi personuppgifter vid utlysning av centrala utbytesplatser (10 Kb)


Efter inlämning

Du kommer få besked per e-post senast i slutet av april 2020 om du blivit erbjuden en plats eller inte.

Kom ihåg att hålla koll på din e-postadress som du angett i ansökan. Den kommer vi använda för framtida kontakt med dig. 

Vad händer om du blir erbjuden en plats?

Har du blivit erbjuden en utbytesplats, ska du i nästa steg ansöka till värduniversitetet enligt deras ansökningsinstruktioner. Du får information och instruktioner av antingen ansvarig internationell handläggare eller direkt från partneruniversitet i god tid före deadline hos värduniversitetet. 

Om du har frågor kan du kontakta oss:

E-post: studentutbyte@su.se

Ordinarie öppettider (drop-in): 
Tisdag 10:00–12:30
Torsdag 13:00–15:00

Besöksadress: Studenthuset, plan 3, Universitetsvägen 2B

Ansökningsdokument

Behörighetskrav och urvalskriterier centrala avtal VT21 (705 Kb)  

Application instructions university wide agreements Spring 2021 (711 Kb)

Available places Spring 2021 (49 Kb)

Preliminary course selection form Spring 2021 (58 Kb)

Personal letter Spring 2021 (191 Kb)

Frequently asked questions university wide agreements Spring 2021 (679 Kb)

 

 

Under utbildningen