Utlysningar

Här hittar du information om aktuella utlysningar. Utlysningarna sker antingen via institution eller centralt.


Utlysningar via institutionerna

Om du vill ansöka om utbytesstudier genom ett institutionsavtal; genom Erasmusprogrammet (i ett EU-land), genom Nordplus eller till ett bilateralt institutionsavtal utanför Europa ansöker du vid den institution där du studerar. 

Ansökningsperioder för utbytesplatser kan skilja sig åt institutioner emellan. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller i ditt fall. Börja med att kontakta utbyteskoordinatorn vid din heminstitution för information om ansökningstider, ansökningsprocess, behörighetskrav med mera. 

Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Someone's hands on a book on a table Photo: Christin Hume/Unsplash

Utlysningar centralt

Centralt kan man studera utomlands via studentutbyte och fältstudier. Här hittar du information om utlysningar som handläggs centralt av Studentavdelningen: 

Utbytesstudier

Centrala avtal

Ansökningsperiod

Utbytesperiod

5 nov - 5 dec - Utlysning 2020/21 HT20 eller läsåret 2020/21  
1 - 31 mars VT21

 

North2north

Ansökningsperiod

Utbytesperiod 

1 dec -15 jan - Utlysning n2n 2020/21           

HT20 eller läsåret 2020/21 eller VT21

 

Nordlys

Ansökningsperiod  

Utbytesperiod 

1 - 31 mars                                    HT20 eller läsåret 2020/21
1 mars - 8 sept VT21

 

Fältstudier

Stipendium via Minor Field Studies

Ansöksningsperiod

Period för fältstudier

19 sept - 15 okt                         VT20 eller HT20 (stängd)
15 jan - 5 feb Period 2 VT20 eller HT20
15 apr - 5 maj  HT20

OBS! Dessa tider kan variera något – se aktuella utlysningar nedan för exakta datum. 

Öppna utlysningar

Här hittar du aktuella centrala utlysningar. Är listan nedan tom finns inga utlysningar för tillfället. 

Utlysning av platser genom centrala avtal 2020/21

Utlysning av platser med stipendium genom north2north 2020/21

Se även utlysningar via institutionerna ovan.  


Kontakt

Under utbildningen