När/om något händer – vanliga frågor

Här får du svar på vanliga frågor om något händer vid Stockholms universitet.

Ring: 08-16 42 00

Ring: 08-16 42 00

Kontakta Serviceportalen: su.se/serviceportalen

Är det akut och gärningsmannen finns i närheten, ring polisen 112. Om det finns möjlighet notera hur personen är klädd, längd, kroppsbyggnad, bar personen på något, andra kännetecken.

Om ärendet ej är akut kontakta Fastighetsavdelningen/Säkerhet: 08-16 22 16, för att få stöd och hjälp, samt att upprätta polisanmälan och kontakten med polis. Vill du ha hjälp av campusväktaren ring: 08-16 42 00.

Stockholms universitet har flest hjärtstartare utplacerade på allmänna ytor i Sverige. Önskar man gå utbildning kontaktar man Jan Ekström, tel: 08-16 35 45, jan.ekstrom@su.se.

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här kan man anmäla brott, hot, trakasserier, ekonomiska oegentligheter eller annat som rör säkerheten på universitetet.

Tipsen lämnas anonymt. Telefonen har en telefonsvarare, utan nummerpresentatör. Telefonsvararen avlyssnas regelbundet. Tipstelefon: 08-16 11 55

Fastighetsavdelningen/Säkerhet arbetar brottsförebyggande för att förhindra eller försvåra att brott begåsvid Stockholms universitet. Om vi får denna information kan vi göra insatser för att förhindra att det inträffar igen, din information är värdefull för oss!

Kontakta den personen som är ansvarig för larmet vid din arbetsplats. Finns denna person inte på plats, ring 08-16 42 00.

xxx

 

Under utbildningen