Behörighet genom reell kompetens

Om du inte uppfyller behörighetskraven genom formella meriter kan du ansöka om att få din behörighet prövad av Stockholms universitet genom reell kompetens. Universitetet gör då en bedömning om du anses ha tillräckliga kunskaper för att klara av den utbildning du sökt.


Vad är reell kompetens?

Med reell kompetens menas dina samlade kunskaper och erfarenheter som du kan ha förvärvat på olika sätt, t.ex. genom arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet. Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens för både grundläggande och särskild behörighet.


Så här ansöker du

  1. Anmäl dig som vanligt till utbildningar via antagning.se.
  2. Fyll i blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs, och skriv sedan ut den så att du kan skriva din namnteckning på den och skanna in den.
  3. Skriv ett personligt brev där du noggrant förklarar vilka kunskaper och erfarenheter du anser dig ha som motsvarar behörighetskraven.
  4. Förbered relevanta intyg till stöd för din ansökan.
  5. Ladda upp den ifyllda blanketten, personliga brevet och relevanta intyg på antagning.se senast sista anmälningsdag.

Läs mer här om det personliga brevet och intygen:

Personligt brev och intyg - ansökan om reell kompetens (75 Kb)


Ansök senast sista anmälningsdag

Ifylld blankett, personligt brev och relevanta intyg måste ha inkommit senast sista anmälningsdag. Sena ansökningar och kompletterande dokument prövas inte.

Observera! Vid sen anmälan är det inte möjligt att ansöka om en prövning av reell kompetens.

Se viktiga datum på antagning.se


Viktigt! Skicka in en fullständig ansökan

Det är viktigt att ansökan är fullständig och väl genomarbetad. För att en ansökan ska betraktas som fullständig måste den innehålla ett personligt brev och det måste framgå för vilka sökalternativ du vill att din reella kompetens ska prövas. Ofullständiga ansökningar kan inte bedömas.

Antagningen vid Stockholms universitet ansvarar för att din ansökan bedöms. Du får ditt beslut via ditt antagningsbesked. Du kan inte få något förhandsbesked. Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. Information om hur du gör det finns på antagningsbeskedet.

Om det är fler sökande än vad det finns platser på den utbildning du sökt måste du konkurrera om en plats med hjälp av ett meritvärde. Om du saknar slutbetyg från gymnasiet och har blivit behörig genom reell kompetens rekommenderar vi därför att du skriver högskoleprovet för att få ett meritvärde.

Observera att om du uppfyller grundläggande behörighet enligt nedan ska du inte skicka in en ansökan om reell kompetens.

För dig som saknar grundläggande behörighet har SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) tagit fram en gemensam bedömningsmodell. Du uppfyller kravet på grundläggande behörighet om du har dokumenterad arbetslivserfarenhet på tre år med lägst halvtid efter 19 års ålder, samt har lägst betyget Godkänd eller E i följande gymnasiekurser:

  • Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  • Engelska A eller Engelska 5 och 6
  • Matematik A eller Matematik 1a, b eller c
  • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1+1a2.

För att styrka din arbetslivserfarenhet behöver du skicka in ett arbetsgivarintyg.

Här hittar du kontaktinformation till Antagningen vid Stockholms universitet. Beroende på din fråga kan du behöva komma i kontakt med en institution - med vilka frågor du kan vända dig till dem framgör nedan.

Anmälan med svenska meriter

Telefontid: mån-tors kl. 10-11

Telefon: 08-16 49 22

Besökstid: torsdagar kl. 10-11

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2B

E-post: studentavdelningen@su.se

Anmälan med utländska meriter

Telefontid: tisdagar kl. 10-12

Telefon: 08-16 49 89

Besökstid: torsdagar kl. 10-12

Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2B

E-post: study@su.se

Anmälan till yrkeslärarprogrammet

Kontaktinformation och öppettider

Reservantagning och registrering

Frågor kring reservantagning och registrering till kurser eller program besvaras av ansvarig institution.

Institutioner vid Stockholms universitet

Vill studera