Anmälan till yrkeslärarprogrammet

För att bli antagen till yrkeslärarprogrammet måste du också validera dina yrkeskunskaper.


Valideringens syfte

Utbildningen innehåller ingen undervisning i de ämnen du ska undervisa, dessa kunskaper ska du redan ha med dig när du påbörjar den. Därför behöver du synliggöra och styrka dina yrkeskunskaper genom en validering. Läs mer om valideringsprocessen nedan.
För att vara behörig sökande till yrkeslärarprogrammet och för att få en bra anställningsbarhet som lärare är det avgörande att dina yrkeskunskaper återfinns i något av gymnasieskolans yrkesprogram.

Anmäler du dig till yrkeslärarprogrammet på flera lärosäten ansöker du enbart om validering hos det lärosäte du har sökt i första hand.


Anmäl dig till yrkeslärarprogrammet

Inför höstterminen 2020 är ansökan öppen 16 mars – 15 april.

Du anmäler dig till yrkeslärarprogrammet via antagning.se

Mer information om yrkeslärarprogrammet hittar du på utbildningens hemsida.


Validera dina yrkeskunskaper

Inför höstterminen 2020 kan du ansöka om validering 14 februari – 22 april.

Logga in i valideringssystemet Valda med samma inloggningsuppgifter som du har valt på antagning.se.

Valideringsprocessen innefattar följande steg

1. Samtal med kartläggare

Ett samtal med en kartläggare för att se vilka ämnen som motsvarar din yrkeskompetens utifrån de kunskapskriterier som behörighetskraven omfattar. Alla ämnen med tillhörande behörighetskrav hittar du på Universitets- och högskolerådets hemsida.

2. Självskattning

I valideringssystemet Valda ombeds du beskriva dina erfarenheter och yrkeskunskaper på ett sätt så det blir tydligt att du uppfyller behörighetskraven för dina ämnen. Du behöver beskriva vad du har lärt dig i ditt arbete samt hur du har använt dig av dessa kunskaper i dina arbetsuppgifter. 

3. Dokumentation

Det som du har beskrivit att du kan behöver du också styrka genom att ladda upp dokument där det framgår vad du har arbetat med, i vilken omfattning, hur länge och vad du har haft för arbetsuppgifter. Du kan använda dig av Intyg om arbetslivserfarenhet (163 Kb) för detta syfte. Andra kompletterade dokument som du bör ladda upp kan vara intyg från olika studier, kurser samt olika licenser och certifikat. 

4. Komplettering

Du kommer att få en kartläggare kopplad till ditt ärende som återkopplar till dig om det saknas något i din självskattning eller bland dina dokument. Kompletteringsfasen pågår tills du har en bedömningsbar ansökan. 

5. Bedömning

När det finns tillräckligt med underlag (självskattning och dokumentation) kommer en ämnesbedömare kopplas till ditt ärende. Denna bedömare är expert inom det område som ska bedömas och har i uppgift att granska din ansökan och ge sitt utlåtande om den. Din yrkeskunskap bedöms utifrån:

  1. Innehåll. Dina yrkeskunskaper ska vara erfarenhetsbaserade och motsvara innehållet i behörighetskraven på Universitets- och högskolerådets hemsida.
  2. Nivå. Dina kunskaper ska motsvara minst nivå 5 enligt SeQF). Du behöver kunna arbeta självständigt, lösa sammansatta problem, slutföra projekt och bidra till utveckling.
  3. Aktualitet. Dina yrkeskunskaper få inte vara för gamla så du riskerar ha missat den utveckling som skett inom området.

Stöd i kartläggning av dina kunskaper

Kontakta oss gärna om du villfå stöd med kartläggningen av dina kunskaper: validering.yrke@su.se.

Här kan du se UHR:s film om validering

Har du frågor om validering?

Kontakta oss gärna!

Ordinarie telefontid
Tisdagar 9.00–10.00
Torsdagar 13.00–14.00

Telefon: 08-162770

E-post: validering.yrke@su.se

 

Vill studera