Havsdjupen ger honom svar om framtidens klimat

Vad får någon att lämna den svenska sommaren och istället färdas tusentals kilometer på en isbrytare genom isen och dimman i Arktis? Forskaren Örjan Gustafsson borrar i havsbotten för att få nya ledtrådar om framtidens klimat.

Forskaren Örjan Gustafsson. Foto: Eva Dalin

I somras lämnade isbrytaren Oden hamnen i norra Norge med kurs mot Ishavet. Ombord på det svenska fartyget, som inte bara är en isbrytare utan också ett flytande forskningslaboratorium, fanns Örjan Gustafsson och ett 70-tal andra forskare.

– Det var nog den största svenska polarexpeditionen någonsin, säger Örjan Gustafsson, som var en av ledarna för hela expeditionen.

En viktig uppgift var att förstå mer om de sediment som finns under havet i Arktis. I sedimenten finns stora mängder kol, i form av metan, inbundet. Permafrosten, den eviga tjäle som hållit havsbotten frusen i tusentals år, fungerar fortfarande som ett slags lock. Men stigande temperaturer gör att permafrosten tinar och att kol frigörs och hamnar i atmosfären. Det riskerar att förstärka den redan pågående klimatförändringen.

– Vi har tidigare visat att större mängder metan frigörs från arktiska havsbotten. Vår förhoppning är att öka kunskapen om hur detta kommer att utvecklas i framtiden.

Till vardags är Örjan Gustafsson professor i biogeokemi, ett ämne som inte finns på gymnasieschemat. I fokus för hans forskning står det globala kretsloppet av kol och hur mänskligheten påverkar det – hur transporteras metan och andra klimatgaser mellan luft, mark och vatten?

– Biogeokemister är som naturvetenskapens tiokampare. Vi är inte jättebra på något enskilt ämne, men ganska bra på mycket.

Samhällsengagerad har han alltid varit – som universitetsstudent läste han både statskunskap och kemi. Nyligen reste han med en delegation till Kina för att diskutera miljöproblem, och han har också talat inför EU-parlamentet. I tonåren var han en framstående simmare. Så mycket simning blir det inte längre. Istället ger han sig ibland ut för att ”skoga”.

– Jag småkutar fram, hänger i grenar, lyfter stenar och har mig.

Örjan Gustafsson undervisar i biogeokemi samt miljö- och klimatvetenskap. Kurserna är tätt knutna till pågående forskning, och studenter erbjuds ibland anställning som assistenter. När han själv var doktorand deltog några studenter i ett mindre forskningsprojekt.

– Vi lyckades publicera projektet i en tidskrift. Det har nu citerats över 600 gånger och är ett av mina mest citerade arbeten.

Sommarens polarexpedition var framför allt fylld av provtagningar och analyser. Men det bjöds också tillfällen att på nära håll betrakta både isbjörnar och isvidder.

– Att dra sig undan då och då och titta mot horisonten och reflektera över den storslagna naturen hörde till expeditionens höjdpunkter.