Kartlägger havsbotten och surfar på vågorna

Martin Jakobsson är professor i maringeologi och geofysik vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Hans forskning rör i första hand den geologiska och oceanografiska utvecklingen av Norra Ishavet. Martin Jakobsson har varit på Nordpolen tre gånger och har även arbetat i vattnen i Antarktis.

Martin Jakobsson

För att kartlägga de arktiska havsbottnarna har Martin Jakobsson deltagit i många expeditioner med isbrytaren Oden och andra forskningsisbrytare till Norra Ishavet. Eftersom Arktis är så känsligt är det viktigt att göra arbetet på plats. Arbetet består i geofysiska mätningar och undersökning av bottenprover. Alla data samlas i en databas och den digitala modellen av havsbottnarna uppdateras kontinuerligt. Forskningen resulterar bland annat i djupkartor över Norra Ishavet och alla världshaven. Även om kartorna är långt ifrån färdiga är de det bästa som finns att tillgå och de används av forskare och sjömän över hela världen. 

– Kartan över Norra Ishavet är det just vi som ritar, och vi strävar efter att våra data så fort som möjligt ska finnas i Google Ocean och Google Earth. säger Martin Jakobsson. När det gäller den långsiktiga klimatutvecklingen i Arktis har vi något att bidra med från Stockholms universitet.
 
Innan han blev professor vid Stockholms universitet innehade Martin Jakobsson under åren 2004-2009 en av Kungliga Vetenskapsakademiens särskilda forskartjänster. 2009 var Martin Jakobsson en av sex yngre forskare vid Stockholms universitet som fick dela på nio miljoner kronor per år under fem år. Forskarna valdes ut efter deras möjligheter att under de kommande åren bli nationellt ledande och internationellt framstående inom sina områden.
 
I detta nu planeras nästa stora svenska Arktisexpedition som äger rum sommaren 2014. Expeditionen finansieras till största delen av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och har till syfte att studera det komplexa samspelet mellan klimat, permafrost, havsisar och det kol som finns lagrat under permafrosten. Man vill ta reda på varför den globala uppvärmningen har skett snabbare i Arktis än någon annan stans på jorden.
 
Men Martin Jakobsson sysslar inte enbart med Arktis. Den hängivne surfaren firade sin bröllopsresa på Azorerna, skrev en artikel om öarna i Forskning och Framsteg tillsammans med kollegan Otto Hermelin, ledde sedan en läsarresa dit och så småningom blev det en hel bok om den vulkaniska ögruppen i Atlanten.
 
Jakten på den perfekta vågen fortsätter.