Viktiga datum för antagning

När är sista anmälningsdag? När måste jag svara på antagningsbeskedet? Det finns flera datum som är viktiga att hålla reda på när man ska söka eller har sökt till Stockholms universitet.

Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången.

Anmälan till internationella kurser och program (första antagningsomgången)

16 oktober 2019                                        Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 januari 2020     Sista anmälningsdag
3 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielsesamt sista kompletteringsdag
3 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella masterprogram
20 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella kurser
31 augusti Höstterminen börjar

 

Anmälan till höstterminen 2020 (andra antagningsomgången)

3 februari                               Sista anmälningsdag till högskoleprovet
16 mars Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
4 april Högskoleprovet
15 april Sista anmälningsdag, anmälan stängs
7 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
April-juni Kontrolluppgifter
18 juni Sista kompletteringsdag
9 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
Mitten av juli Sen anmälan öppnar
24 juli Sista svarsdag
30 juli Andra antagningsbeskedet
31 augusti Höstterminen börjar

 

* Sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot behöver du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se. Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången. 

Anmälan till internationella kurser 
(första antagningsomgången)

3 juni Webbanmälan öppnar
15 augusti Sista anmälningsdag
2 september Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
2 september Sista kompletteringsdag
18 oktober Antagningsbesked (ej svarskrav)

 

Anmälan till vårterminen 2020 (andra antagningsomgången)

2 september Sista anmälningsdag till högskoleprovet
16 september Webbanmälan öppnar
15 oktober Sista anmälningsdag
20 oktober Högskoleprovet
31 oktober Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
Oktober-november Kontrolluppgifter
2 december Sista kompletteringsdag
10 december Antagningsbesked med svarskrav
13 december Sen anmälan öppnar
16 december Sista svarsdag
19 december Andra antagningsbeskedet
 

* Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se.

Utbildningar som ges på engelska kan vara öppna i både första och andra antagningsomgången. Observera att vissa utbildningar som erbjuds på engelska endast är öppna i första antagningsomgången.

Anmälan till internationella kurser och program (första antagningsomgången)

16 oktober 2018                             Webbanmälan öppnar på antagning.se och universityadmissions.se
15 januari Sista anmälningsdag
1 februari Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielsesamt sista kompletteringsdag
4 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella masterprogram
18 april Antagningsbesked för anmälningar till internationella kurser 
2 september  Höstterminen börjar

 

Anmälan till höstterminen 2019 (andra antagningsomgången)

1 februari                      Sista anmälningsdag till högskoleprovet
15 mars Webbanmälan öppnar på antagning.se
6 april Högskoleprovet
15 april Sista anmälningsdag, anmälan stängs
7 maj Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*
April-juni Kontrolluppgifter
20 juni Sista kompletteringsdag**
11 juli Första antagningsbeskedet med svarskrav
15 juli Sen anmälan öppnar
26 juli Sista svarsdag
1 augusti Andra antagningsbeskedet
2 september Höstterminen börjar

 

* Sista dag att visa att du är avgiftsbefriad
Om du är medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), i något av de länder som ingår i EU/EES eller Schweiz, eller är svensk medborgare men bor inte längre i Sverige, behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot behöver du ladda upp papper som visar ditt medborgarskap. Läs mer under Anmälnings- och studieavgifter på antagning.se. 
Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap.

** Sista kompletteringsdag
Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från EB/IB-programmet får mer tid på dig. Du får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du ha skickat in redan den 20 juni.
För att IB-resultaten ska synas för antagningen, måste du så tidigt som möjligt be din IB-koordinator att göra ditt examensresultat tillgängligt via IB:s ”Result service”. Koordinatorn ska använda koden ”UHR”. Resultatet måste vara tillgängligt för antagningen senast den 5 juli.

Här ser du aktuella datum för terminer samt periodindelning.

Terminstider och periodindelning

Kontakt 

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

Människor går utanför Geoventeskapens hus en solig vinterdag Foto: Niklas Björling

 

Vill studera