Zoologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
Corona_2

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Guppyfiskar

Mosaikliknande hjärnutveckling hos guppy

Forskare vid Stockholms universitet har genomfört den första experimentella studien som visar att hjärnans regioner kan utvecklas oberoende av varandra under kognitiv evolution.

Rapsfjäril

Evolutionära förändringar gör att fjärilar i städer får längre flygperioder

En ny studie visar att fjärilar som lever i städer har utvecklat speciella anpassningar för att utnyttja den varmare och längre sommarsäsongen som är typisk för städer jämfört med omgivande områden. Detta beror sannolikt på att städer utgör så kallade urbana värmeöar i landskapet.

Sperm cells and egg

Mysterium kring spermiers längdskillnad på väg mot lösning

Spermiers längd varierar stort mellan olika djurarter. Men varför skiljer sig storleken så kraftigt åt? I en artikel, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature Ecology and Evolution, presenterar forskare från Zoologiska institutionen en lösning på ett långvarigt mysterium.

Bananfluga

Varmare klimat kan göra djur sterila

I en ny studie varnar Rhonda Snook, tillsammans med andra forskare, för att infertilitet hos hannar, orsakad av värme, kan göra att arter försvinner på grund av klimatförändringar vid lägre temperaturer än tidigare beräknat.

Två vargar

Para sig med släktingar? I naturen är det helt okej

Inavel är skadligt och bör undvikas under alla omständigheter. Det är utgångspunkten för dagens forskning om evolution och hundratals vetenskapliga studier. Men en ny studie vid Stockholms universitet, publicerad i Nature Ecology and Evolution, visar att frågan egentligen är mycket mer komplicerad.

Photo: T. Fransson

Unik studie av den ovanliga flyttfågelrutten mellan Europa och Indiska halvön

Forskare vid Zoologiska institutionen och Naturhistoriska riksmuseet har tillsammans med andra forskargrupper publicerat den första detaljerade studien av rosenfinkens hittills rätt okända Indo-Europeiska migrationsrutt.

Photo: L Dalén

Världens äldsta DNA

Världens äldsta DNA kommer från mammutar i Sibirien och är 1,2 miljoner år gammalt. En internationell forskargrupp ledd från Centrum för paleogenetik, SU och Naturhistoriska riksmuseet har funnit gammalt DNA i prover från några mammutars tänder.

N Kolm

Flockbeteenden kan evolvera snabbt

En ny studie ledd av Niclas Kolm och publicerad i Science Advances har använt selektivt urval för att undersöka evolutionen av flockbeteenden och vilka andra beteenden som påverkas när "en guppy blir till en sardin".

OL

En ny bok om spelteori för biologer

Olof Leimar vid Zoologiska institutionen är medförfattare på en ny bok om spelteori för biologer som Oxford University Press just har publicerat. Boken ger nya perspektiv på hur man kan tillämpa matematiska modeller på djurs beteenden.

Photo: D Wheatcroft

Hur lär sig flugsnapparen den egna artens sång?

Hur går det till när flugsnappare lär sig sjunga? Styrs det av genetiken eller påverkas sången även av miljön runtomkring? Det vill David Wheatcroft ta reda på i ett forskningsprojekt på Tovetorps  forskningsstation.

Tovetorp sve
Zootis Twitter
lediga anställningar
Bolin Centre
masterarbete

Interninformation