Zoologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
Corona_2

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

LL - Science

Globala målen för genetisk mångfald för vaga

Forskare vid Zoologiska institutionen i Science: FN:s nya dokument saknar både definitioner av och konkreta målsättningar för bevarande av den genetiska variationen hos vilda djur- och växtbestånd. Globala målen för genetisk mångfald är för vaga.

Fjärilslarver

Inga enkla svar om framtidens problem med skadeinsekter

Hur klimatförändringar påverkar framtidens insektsskador är inte lätt att förutsäga. En internationell forskargrupp, ledd av Philipp Lehmann från Zoologiska Institutionen, har studerat ca 30 av världens besvärligaste skadeinsekter och sett att de svarar olika på klimatförändringarna.

Wolf puppy

Den apporterande vargvalpen

Forskare på Zoologiska institutionen har gjort en överraskande upptäckt - även vargungar kan hämta en kastad boll utan träning. Förmågan att tolka signaler från människor har tidigare ansetts ha uppstått hos hundar först sedan de blivit tama.

Photo: E Baird

Hur navigerar en dyngbagge?

Att dyngbaggar använder sig av solen för att navigera är känt men nu har Emily Baird, tillsammans med ett internationellt forskarlag bestående av biologer i Sverige och Sydafrika, upptäckt att dyngbaggarna även kan ta ut riktning med hjälp av vinden.

Photo: C Hansen Wheat

Hur det gick till när vargen domesticerades?

Domesticeringen anses förändra framför allt fyra beteenden: rädsla, aggressivitet, socialite och lekfullhet. Nu har forskare på Zoologiska institutionen undersökt i detalj hur dessa beteende förändras hos hundar och vargar under deras uppväxt.

Photo: C Reuland

Varför är inte alla hanar färggranna?

John Fitzpatrick, en av våra Wallenberg Academy Fellows, studerar den enorma variation av färger och former som djur uppvisar och som uppstår både ur naturligt och sexuellt urval. Hans forskargrupp vill förstå hur och varför vissa sexuella beteenden utvecklas i vissa grupper men inte hos andra.

Tovetorp sve
Zootis Twitter
lediga anställningar
Bolin Centre
masterarbete

Interninformation