Zoologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
Butterfly on a flower

Varför finns det så många växtätande insekter? Ny studie ger svar

Variabilitet i födoval har genom den evolutionära historien varit avgörande för diversifiering av växtätande insekter. Det visar en studie ledd av forskare vid Zoologiska institutionen, som använt sig av en ny kombination av metoder för att undersöka födoanvändning hos dagfjärilar.

Emily Baird

Stort anslag för forskning på pollinerande insekter

Emily Baird är en av två forskare vid SU som får Vetenskapsrådets bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Titeln på hennes projekt är ”Ett nytt ramverk för att förutsäga pollinerade insekters habitatkrav”.

Guppyhanne, Foto: Paul Bentzen

Guppyhonor med små hjärnor dras inte till attraktiva hannar

Guppyhonor med små hjärnor kan urskilja vilka guppyhannar som är attraktiva, men ser dem inte som mer lockande eller väljer att fortplanta sig med dem. Det visar en ny studie gjord av forskare från University College London och Stockholms universitet.

Två gotlandsstövare. Foto: Anders Lekander

Inaveln ökar snabbt i de svenska hundraserna

Inavel och förlust av genetisk variation ökar oroväckande snabbt i de hundraser som har sitt ursprung i Sverige. Huvudorsaken är att allt för få hundar används i avel.

Strand

Östersjön visar vägen för världshaven

Uppvärmning, försurning, övergödning och syrefria bottnar är några av de förändringar som pågår i världens oceaner. Nu lanserar ett internationellt forskarteam en modell för att förutse och få bukt med kommande förändringar i världshavens kustområden.

Zootis Twitter
lediga anställningar
Bolin Centre
masterarbete

Interninformation