Zoologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
Photo: C Reuland

Varför är inte alla hanar färggranna?

John Fitzpatrick, en av våra Wallenberg Academy Fellows, studerar den enorma variation av färger och former som djur uppvisar och som uppstår både ur naturligt och sexuellt urval Hans forskargrupp vill förstå hur och varför vissa sexuella beteenden utvecklas i vissa grupper men inte hos andra.

Photo: R Stelkens

Jäst – bra till mycket

Knut och Alice Wallenberg stiftelsen uppmärksammar Rike Stelkens forskning om hybridisering med jäst som modellorganism. Hennes forskargrupp undersöker hur hybridisering kan bidra till överlevnad under svåra förhållanden.

Photo: T Meijer

Vilka effekter får rödrävens expansion i fjällmiljön?

Karin Noren har beviljats medel från Naturvårdsverket för sitt projekt ”Ekologiska konsekvenser av boreal invasion”. Projektet ska undersöka interaktionerna mellan rödräv, skogshare, fjällripa och dalripa i svenska fjällen för att få fördjupad förståelse för expansionsprocessen och se vilka förvaltningsåtgärder som har störst effekt.

Photo: Hans Hillewaert

Hur kan vi kan rädda Östersjöarters dna?

Internationella avtal som rör biologisk mångfald på dna-nivå efterföljs inte i skyddade områden i Östersjön. Det visar forskare vid Stockholms, Göteborgs och och Luleå tekniska universitet i en artikel i Conservation Biology.

Butterfly on a flower

Varför finns det så många växtätande insekter? Ny studie ger svar

Variabilitet i födoval har genom den evolutionära historien varit avgörande för diversifiering av växtätande insekter. Det visar en studie ledd av forskare vid Zoologiska institutionen, som använt sig av en ny kombination av metoder för att undersöka födoanvändning hos dagfjärilar.

Zootis Twitter
lediga anställningar
Bolin Centre
masterarbete

Interninformation