Zoologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
Photo: E Baird

Hur navigerar en dyngbagge?

Att dyngbaggar använder sig av solen för att navigera är känt men nu har Emily Baird, tillsammans med ett internationellt forskarlag bestående av biologer i Sverige och Sydafrika, upptäckt att dyngbaggarna även kan ta ut riktning med hjälp av vinden.

Photo: C Hansen Wheat

Hur det gick till när vargen domesticerades?

Domesticeringen anses förändra framför allt fyra beteenden: rädsla, aggressivitet, socialite och lekfullhet. Nu har forskare på Zoologiska institutionen undersökt i detalj hur dessa beteende förändras hos hundar och vargar under deras uppväxt.

Photo: C Reuland

Varför är inte alla hanar färggranna?

John Fitzpatrick, en av våra Wallenberg Academy Fellows, studerar den enorma variation av färger och former som djur uppvisar och som uppstår både ur naturligt och sexuellt urval. Hans forskargrupp vill förstå hur och varför vissa sexuella beteenden utvecklas i vissa grupper men inte hos andra.

Photo: R Stelkens

Jäst – bra till mycket

Knut och Alice Wallenberg stiftelsen uppmärksammar Rike Stelkens forskning om hybridisering med jäst som modellorganism. Hennes forskargrupp undersöker hur hybridisering kan bidra till överlevnad under svåra förhållanden.

Photo: T Meijer

Vilka effekter får rödrävens expansion i fjällmiljön?

Karin Noren har beviljats medel från Naturvårdsverket för sitt projekt ”Ekologiska konsekvenser av boreal invasion”. Projektet ska undersöka interaktionerna mellan rödräv, skogshare, fjällripa och dalripa i svenska fjällen för att få fördjupad förståelse för expansionsprocessen och se vilka förvaltningsåtgärder som har störst effekt.

Tovetorp sve
Zootis Twitter
lediga anställningar
Bolin Centre
masterarbete

Interninformation