Ekologi

Ekologiska avdelningen har en lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning, med allt från insekter till stora däggdjur. 

Forskningen idag har fyra centrala inriktningar nämligen evolutionär ekologi, bevarandebiologi, populationsekologi och beteendeekologi. Forskningen både överlappar och samarbetar inom dessa fyra inriktningar.

Forskningsprojekt

Läs mera om våra projekt inom ekologi på vår engelska webbsida.

Fjällrävsprojektet

Svenska Fjällrävsprojektet är en forskningsgrupp vid Stockholms universitet som bedriver forskning om fjällrävens ekologi och genetik. Läs mer på projektets webbsida.

EKOLOGI

Avdelningsledare: Niklas Janz

Studierektor: Niklas Janz

Ämnesföreträdare: Niklas Janz