Kurser

vit fjällräv

Kurser på grundnivå

All utbildning på grundnivå inom ekologi organiseras och administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG. På BIGs webbsida hittar du information om utbildningens utformning och behörighetskrav, samt hur du ansöker.

Seminarieserien "Readings in Ecology"

För doktorander i etologi erbjuder avdelningen en seminarieserie av litteratur i ämnet som en del i de obligatoriska poängen i forskarutbildningen. Du hittar mer information i dokumentet "Readings in Ecology".

Övriga doktorandkurser

Övriga kurser för doktorander inom hela biologiämnet administreras av Stockholms universitets BioResearch School.

EKOLOGI

Avdelningsledare: Niklas Janz

Studierektor: Niklas Janz

Ämnesföreträdare: Niklas Janz